Skip to main content
main-content

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 2/2016

Uitgave 2/2016

Inhoudsopgave ( 24 Artikelen )

01-05-2016 | Redactioneel | Uitgave 2/2016

Bandy

Yvette Bommeljé

01-05-2016 | Actueel | Uitgave 2/2016

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-05-2016 | Werkloosheid | Uitgave 2/2016

Theater als bindend en activerend centrum op de weg naar werk

Werkervaringsplekken voor buurtbewoners
Jetske de Jong, Yvette Bommeljé

01-05-2016 | Participatie | Uitgave 2/2016

Van sociaal inkopen naar inclusief personeelsbeleid

Manifest Social return 3.0
Bert van Boggelen, Rombout Jas

01-05-2016 | Wisselcolumn | Uitgave 2/2016

Cliëntondersteuning in of naast het sociale wijkteam?

Irene Thuis

01-05-2016 | Decentralisaties | Uitgave 2/2016

Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo

Spelregels gemeentefonds
Bart Leurs

01-05-2016 | Inkoop | Uitgave 2/2016

Resultaten inkopen en sturen op resultaat; twee verschillende dingen!

Alternatieve inkoop
Tim Robbe

01-05-2016 | Signalement van het cbs | Uitgave 2/2016

Langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers

Harry Bierings

01-05-2016 | Participatie | Uitgave 2/2016

Rondetafelgesprek banenafspraak – wat werkt wel en wat niet?

Milou Haggenburg

01-05-2016 | Interview | Uitgave 2/2016

Leidinggeven aan professionals: niet doen!

Niet vinken maar vonken
Yvette Bommeljé, Klaas Folkerts

01-05-2016 | Armoedebestrijding | Uitgave 2/2016

Digitaal betaalnetwerk stimuleert de lokale economie

Extra impact gemeentelijke uitgaven
Samar Haddad

01-05-2016 | Participatie | Uitgave 2/2016

De reikwijdte van het VN-verdrag voor personen met een beperking

Meedoen moet normaal worden
Nienke van der Veen, Jenny Laval

01-05-2016 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 2/2016

Mantelzorgondersteuning moet ook komen uit onderwijs, werk, zorg en eigen omgeving

Gezien en gehoord
Alice de Boer, Mirjam de Klerk, Inger Plaisier

01-05-2016 | Schuldhulpverlening | Uitgave 2/2016

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers thuisadministratie

Nibud ontwikkelt universele basistraining
Marion Weijers, Rebecca Gerritse

01-05-2016 | binnenhof van buitenuit | Uitgave 2/2016

Agressie op het werk

Mark Geers

01-05-2016 | Participatie | Uitgave 2/2016

Van binnen naar buiten, maar dan echt!

Evenwicht tussen risico’s, opbrengsten en kosten
Martijn van Endt

01-05-2016 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 2/2016

50-plusser in de WW zeker niet kansloos op de arbeidsmarkt

Peter DOOR Hilbers

01-05-2016 | cliënt | Uitgave 2/2016

Ervaringsdeskundigheid in cliëntenraden in de sociale zekerheid

Wat is het en wat levert het op?
Branko Hagen

01-05-2016 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 2/2016

Gemeenten en wetenschap slaan handen ineen

Anne van Delft

01-05-2016 | Participatie | Uitgave 2/2016

Verzelfstandiging van sw-activiteiten biedt kansen

Geen panacee
Bruno Fermin, Gerard Ruis, Henk van der Pas

01-05-2016 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 2/2016

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

Eigen bijdrage rechtsbijstand
Ingeborg DOOR Lunenburg

01-05-2016 | De gouden ouden | Uitgave 2/2016

Cliëntencolumn

Frank Visser

01-05-2016 | schuldhulpverlening | Uitgave 2/2016

Goede praktijken in de schuldpreventie: inzetten op gedragsverandering

Invulling voor de kennislacune
Monique Stavenuiter, Trudi

01-05-2016 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 2/2016

Focus op werk!

Hans Cratsborn

Recente publicaties