Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2016

Sociaal Bestek 1/2016

Sociaal vervoer voor Wlz-cliënten: Wlz of Wmo?

Algemene voorziening voorkomt problemen

Tijdschrift:
Sociaal Bestek > Uitgave 1/2016
Auteur:
Magdalena Magala
Belangrijke opmerkingen
Magdalena Magala is juridisch adviseur sociaal domein bij Haute Equipe Partners in Public.
1. Sociaal vervoer is vervoer om je sociale contacten te onderhouden, je zelfredzaamheid te vergroten en te participeren in de samenleving. Vervoer kan zowel bus als individueel (rolstoel) taxivervoer zijn. Wlz-cliënten hebben doorgaans wel begeleiding nodig bij vervoer, dus komt dat meestal neer op individueel (rolstoel)taxivervoer.

Samenvatting

Een cliënt ontvangt in gemeente Y zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Hij wil graag zijn vrienden opzoeken, maar die wonen niet om de hoek. Omdat de cliënt veel begeleiding nodig heeft bij het verplaatsen, is hij aangewezen op individueel rolstoeltaxivervoer. De vraag rijst of dit vervoer, ook wel sociaal vervoer1 genoemd, door de gemeente moet worden gecompenseerd.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Sociaal Bestek 1/2016 Naar de uitgave

Maatschappelijke Ondersteuning

Testteam helpt mee obstakels op te ruimen

Column uit de beleidspraktijk

Laaggeletterd in Drenthe

Binnenhof van buitenuit

SCP-studies over integratiebeleid