Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 5/2018

03-05-2018

Leefstijl voor een gezonde zwangerschap

Auteurs: Audrey Collignon-Leenders, Yvette Timmermans-ter Horst, Dr. Jeroen van Dillen

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Zwangerschap is voor veel vrouwen de periode waarin zij in contact komen met zorgverleners. Meestal is dit ter controle bij de verloskundige, maar soms ook voor klachten en complicaties bij een arts. Hoewel de rol van de huisarts in het begeleiden van de zwangerschap steeds minder wordt, ligt er een belangrijke taak in het preconceptioneel adviseren aan vrouwen in de fertiele levensfase. Het gezond aan een zwangerschap beginnen kan namelijk complicaties voorkomen of de kans daarop verkleinen!
In deze bijdrage wordt een aantal suggesties gegeven voor leefstijladviezen om de kans op een ongecompliceerde zwangerschap en bevalling te vergroten.
Literatuur
2.
go back to reference Prins M, Roosmalen J van, Scherjon S, Smit Y. Praktische verloskunde. 13e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. Prins M, Roosmalen J van, Scherjon S, Smit Y. Praktische verloskunde. 13e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.
3.
go back to reference NVOG. Nota preconceptie zorg 1.0. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2008. NVOG. Nota preconceptie zorg 1.0. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2008.
4.
go back to reference Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad; 2007. publicatienummer 2007/19. Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad; 2007. publicatienummer 2007/19.
5.
go back to reference Stuurgroep advies zwangerschap en geboorte. Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2010. Stuurgroep advies zwangerschap en geboorte. Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2010.
6.
go back to reference Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Preconceptiezorg. Utrecht: NHG; 2011. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Preconceptiezorg. Utrecht: NHG; 2011.
8.
go back to reference Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad; 2005. publicatienummer 2004/22. Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad; 2005. publicatienummer 2004/22.
10.
go back to reference Croes E, Jong S de. Roken en zwangerschap, overzicht van de stand van zaken uit de literatuur. Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging; 2014. Croes E, Jong S de. Roken en zwangerschap, overzicht van de stand van zaken uit de literatuur. Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging; 2014.
11.
go back to reference Tuithof M, Siauw R, Dorsselaer S, Monshouwer K. Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik. Utrecht: Trimbos-instituut; 2017. Tuithof M, Siauw R, Dorsselaer S, Monshouwer K. Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik. Utrecht: Trimbos-instituut; 2017.
12.
go back to reference Nationaal experticecentrum Tabaksontmoediging. Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen. Utrecht: Nationaal experticecentrum Tabaksontmoediging; 2017. Nationaal experticecentrum Tabaksontmoediging. Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen. Utrecht: Nationaal experticecentrum Tabaksontmoediging; 2017.
14.
go back to reference RIVM. Zwanger! Landelijke folder met informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2017. RIVM. Zwanger! Landelijke folder met informatie en adviezen van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2017.
16.
go back to reference Stafleu A, Postma-Smeets A, Vossen W van der, Peters S. Factsheet Voeding en zwangerschap. Den Haag: Voedingscentrum; 2015. Stafleu A, Postma-Smeets A, Vossen W van der, Peters S. Factsheet Voeding en zwangerschap. Den Haag: Voedingscentrum; 2015.
17.
go back to reference Gezondheidsraad. Naar een optimaal gebruik van foliumzuur. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008. publicatienummer 2008/02. Gezondheidsraad. Naar een optimaal gebruik van foliumzuur. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008. publicatienummer 2008/02.
18.
go back to reference Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad; 2012. publicatienummer 2012/15. Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad; 2012. publicatienummer 2012/15.
19.
go back to reference Gezondheidsraad. Naar een adequate inname van vitamine A. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008. publicatienummer 2008/26. Gezondheidsraad. Naar een adequate inname van vitamine A. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008. publicatienummer 2008/26.
21.
go back to reference NVOG-richtlijn Zwangerschap bij obesitas 1.0. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2009. NVOG-richtlijn Zwangerschap bij obesitas 1.0. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2009.
22.
go back to reference Landelijke Netwerkrichtlijn subfertiliteit. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2010. Landelijke Netwerkrichtlijn subfertiliteit. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; 2010.
23.
go back to reference NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk voor bedrijfsartsen. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bederijfskunde; 2018. NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk voor bedrijfsartsen. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bederijfskunde; 2018.
25.
go back to reference Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. publicatienummer 2015/29. Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015. publicatienummer 2015/29.
Metagegevens
Titel
Leefstijl voor een gezonde zwangerschap
Auteurs
Audrey Collignon-Leenders
Yvette Timmermans-ter Horst
Dr. Jeroen van Dillen
Publicatiedatum
03-05-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-018-0320-8

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Bijblijven 5/2018 Naar de uitgave