Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

09-03-2018 | Forum

Implementatie van opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020

Wijkverpleegkundige thema’s in de opleidingen hbo-verpleegkunde

Auteurs: Margriet van Iersel, Corine H. M. Latour, Rien de Vos, Paul A. Kirschner, Wilma J. M. Scholte Op Reimer

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De verpleegkundige zorgverlening verschuift steeds meer naar zorg in de gemeenschap aan oudere patiënten met complexe gezondheidsproblemen, die tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. Door kwalitatief goede zorg te bieden, moeten huidige en toekomstige wijkverpleegkundigen bevorderen dat patiënten zich langduriger in hun eigen omgeving kunnen handhaven [1]. Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen vervullen een spilfunctie door de autonome positie die hen door de overheid wordt toegekend, onder meer met de bevoegdheid tot het zelfstandig indiceren van zorg [2]. De Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), en met haar de overheid, stelt echter dat er een landelijk tekort is aan goed opgeleide wijkverpleegkundigen. Hoewel de Tweede Kamer eind 2008 in de motie Hamer al verzocht geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het aantal hbo-wijkverpleegkundigen, is de verwachting dat het tekort al in 2019 zal oplopen tot minimaal 2.200 wijkverpleegkundigen [3]. Om dit probleem het hoofd te bieden heeft de HBO-raad in 2013 een advies geformuleerd tot vernieuwing van curricula voor verpleegkundeopleidingen [4]. Deze waren overwegend op ziekenhuiszorg gericht, waardoor studenten zich tijdens hun opleiding nauwelijks op wijkverpleegkunde oriënteerden. Zeventien Nederlandse opleidingen tot verpleegkundige (Bachelor of Science) hebben vervolgens het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 (BN2020) ontwikkeld, waarin het wijkverpleegkundig expertisegebied meer op de voorgrond staat [5]. Opleidingen herontwerpen hun curricula vanuit dit profiel met de ruimte om eigen accenten te leggen, bijvoorbeeld vanuit hun onderwijsvisie. De eerste studenten die met dit profiel afstuderen betreden de arbeidsmarkt medio 2018. …
Literatuur
1.
go back to reference Bont M de, Schoonhoven K van, Haastert C van, et al. Rapport Versterken Verpleging Thuis. Utrecht: Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland; 2012. Bont M de, Schoonhoven K van, Haastert C van, et al. Rapport Versterken Verpleging Thuis. Utrecht: Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland; 2012.
2.
go back to reference Putter ID de, Francke AL, Veer AJE de, et al. Rapport Kennissynthese: de wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Utrecht: NIVEL; 2014. Putter ID de, Francke AL, Veer AJE de, et al. Rapport Kennissynthese: de wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Utrecht: NIVEL; 2014.
3.
go back to reference Bloemendaal I, Essen G van, Kramer S, et al. Rapport Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015–2019. Den Haag: Rijksoverheid; 2015. Bloemendaal I, Essen G van, Kramer S, et al. Rapport Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015–2019. Den Haag: Rijksoverheid; 2015.
4.
go back to reference HBO-raad. Rapport Voortrekkers in verandering; zorg en opleidingen, partners in innovatie; advies van de verkenningscommissie hbo-gezondheidszorg. Den Haag: HBO-raad; 2013. HBO-raad. Rapport Voortrekkers in verandering; zorg en opleidingen, partners in innovatie; advies van de verkenningscommissie hbo-gezondheidszorg. Den Haag: HBO-raad; 2013.
5.
go back to reference Lambregts J, Grotendorst A, van Merwijk C, redactie. Bachelor of Nursing 2020; een toekomstbestendig opleidingsprofiel. Rotterdam: Bureau Lambregts/Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020; 2015. Lambregts J, Grotendorst A, van Merwijk C, redactie. Bachelor of Nursing 2020; een toekomstbestendig opleidingsprofiel. Rotterdam: Bureau Lambregts/Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020; 2015.
6.
go back to reference Iersel M van, Latour C, Vos R de, et al. Perceptions of community care and placement preferences in first-year nursing students: a multicentre, cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2018;60:92–7.CrossRefPubMed Iersel M van, Latour C, Vos R de, et al. Perceptions of community care and placement preferences in first-year nursing students: a multicentre, cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2018;60:92–7.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Iersel M van, Zandvliet J. Aandacht voor de wijk in de opleidingen hbo-verpleegkunde: inventarisatie van interventies. Den Haag: ZonMw; 2018. Iersel M van, Zandvliet J. Aandacht voor de wijk in de opleidingen hbo-verpleegkunde: inventarisatie van interventies. Den Haag: ZonMw; 2018.
8.
go back to reference Verkleij KAM, Francke AL. Landelijke monitor en evaluatie van leernetwerken wijkverpleging. Rapportage over de periode eind 2015 tot medio 2017. Utrecht: NIVEL; 2017. Verkleij KAM, Francke AL. Landelijke monitor en evaluatie van leernetwerken wijkverpleging. Rapportage over de periode eind 2015 tot medio 2017. Utrecht: NIVEL; 2017.
Metagegevens
Titel
Implementatie van opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020
Wijkverpleegkundige thema’s in de opleidingen hbo-verpleegkunde
Auteurs
Margriet van Iersel
Corine H. M. Latour
Rien de Vos
Paul A. Kirschner
Wilma J. M. Scholte Op Reimer
Publicatiedatum
09-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0121-6

Andere artikelen Uitgave 2/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2018 Naar de uitgave