Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

06-03-2018 | Spectrum

Gezondheidseffecten van veehouderij

Auteur: Renske Nijdam

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Omwonenden, maar ook (huis)artsen uit veedichte gebieden kunnen zich ongerust maken over bijvoorbeeld besmetting met bacteriën en virussen, stank of verminderde leefbaarheid als gevolg van de inpassing van grote bedrijven in de woonomgeving. Een inventarisatie geeft aan dat in Nederland circa 355.000 burgerwoningen en 27.000 veehouderijlocaties momenteel minder dan 250 meter van elkaar verwijderd zijn [1]. Deze afstand wordt, vanuit gezondheidsoogpunt, genoemd als minimale afstand tussen veehouderij en burgerwoning [2]. Ondertussen komen nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar die meer inzicht geven in de blootstelling en bijbehorende gezondheidseffecten. Bij de in gang gezette transitie naar toekomstbestendige duurzame veehouderij in Nederland is en blijft aandacht nodig voor de volksgezondheid. Voor het bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is meer nodig dan enkel het hanteren van de milieunormen. …
Literatuur
1.
go back to reference Os J van, Smidt RA, Jeurissen LJJ. Afstand tussen veehouderij en woningen; een onderzoek naar aantallen veehouderijen en woningen op minder dan 250 meter van elkaar. Alterra-rapport 2658. Wageningen: Alterra Wageningen University & Research; 2016. Os J van, Smidt RA, Jeurissen LJJ. Afstand tussen veehouderij en woningen; een onderzoek naar aantallen veehouderijen en woningen op minder dan 250 meter van elkaar. Alterra-rapport 2658. Wageningen: Alterra Wageningen University & Research; 2016.
2.
go back to reference Wolf J de. Gezondheid gebaat bij 250 m afstand tussen intensieve veehouderij en burgerwoning. Tijdschr Milieu. 2015 mei;5:1–5. Wolf J de. Gezondheid gebaat bij 250 m afstand tussen intensieve veehouderij en burgerwoning. Tijdschr Milieu. 2015 mei;5:1–5.
4.
go back to reference Maassen K, Smit L, Wouters I, et al. Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2016. Maassen K, Smit L, Wouters I, et al. Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2016.
5.
go back to reference Hagenaars T, Hoeksma P, Roda Husman AM de, et al. Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies). Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2017. Hagenaars T, Hoeksma P, Roda Husman AM de, et al. Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies). Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2017.
6.
go back to reference Ogink NWM, Erbrink JJ. Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering. Wageningen: Wageningen University & Research; 2016. Ogink NWM, Erbrink JJ. Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering. Wageningen: Wageningen University & Research; 2016.
7.
go back to reference Geelen LMJ, Boers D, Brunekreef B, et al. Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking WvG doet vermoeden? Actualisatie blootstellingresponsrelatie tussen gemodelleerde cumulatieve geurbelasting en geurhinder in Noord-Brabant en Limburg. Utrecht: Bureau GMV en IRAS; 2015. Geelen LMJ, Boers D, Brunekreef B, et al. Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking WvG doet vermoeden? Actualisatie blootstellingresponsrelatie tussen gemodelleerde cumulatieve geurbelasting en geurhinder in Noord-Brabant en Limburg. Utrecht: Bureau GMV en IRAS; 2015.
8.
go back to reference Gezondheidsraad. Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen. Den Haag: Gezondheidsraad; 2016. Gezondheidsraad. Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen. Den Haag: Gezondheidsraad; 2016.
Metagegevens
Titel
Gezondheidseffecten van veehouderij
Auteur
Renske Nijdam
Publicatiedatum
06-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0113-6

Andere artikelen Uitgave 2/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2018 Naar de uitgave