Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020

01-12-2020

Het steunende gezinsnetwerk betrekken bij de systeembenadering Geweldloos verzet: de ervaringen van helpers

Auteurs: Stephanie Hicks, Peter Jakob, Claudia Kustner

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Non-violent resistance (NVR), of Geweldloos verzet (GV) (NL, red.), is een systeembenadering die tot doel heeft om de handelingsbekwaamheid te vergroten van ouders van kinderen die destructief gedrag vertonen, en om rondom die kinderen te werken aan een positief steunend netwerk. In GV vervullen zogeheten ‘helpers’ daarbij een belangrijke rol, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoe deze helpers het beste bij GV betrokken kunnen worden. In de voorliggende studie is onderzoek gedaan naar de ervaringen die deelnemers van een dergelijk steunend gezinsnetwerk opdeden bij de invoering van GV. Hun ervaringen zijn vervolgens geïnterpreteerd vanuit theorieën over motivatie en verandering, om meer inzicht te krijgen in hoe GV-therapeuten en ouders in de toekomst het beste met helpers kunnen samenwerken. Voor de studie zijn acht helpers geïnterviewd, en met een interpretatieve fenomenologische analyse hebben we in deze interviews naar thema’s gezocht. De interviewanalyse leverde vijf thema’s op: contemplatie, actiebereidheid, uitkijken naar verandering, omgaan met de lastige kanten en werken binnen een sociale context. Deze thema’s hebben we vervolgens geïnterpreteerd met theorieën over verandering en motivatie. Tot slot doen we in deze studie een aantal aanbevelingen voor de behandelpraktijk en verder onderzoek.
Literatuur
go back to reference Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books. Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books.
go back to reference British Psychological Society (2014). Code of human research ethics. Leicester: BPS. British Psychological Society (2014). Code of human research ethics. Leicester: BPS.
go back to reference Coogan, D. (2014). Responding to child-to-parent violence: innovative practices in child and adolescent mental health. Health and Social Work, 39(2), 1–9. CrossRef Coogan, D. (2014). Responding to child-to-parent violence: innovative practices in child and adolescent mental health. Health and Social Work, 39(2), 1–9. CrossRef
go back to reference Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: an overview of self-determination theory. In R. M. Ryan (red.), The Oxford handbook of human motivation (pag. 85–107). New York: Oxford University Press. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: an overview of self-determination theory. In R. M. Ryan (red.), The Oxford handbook of human motivation (pag. 85–107). New York: Oxford University Press.
go back to reference Gink, K. van, Visser, K., Popma, A., Vermeiren, R. R. J. M., Domburgh, L. van, Stegen, B. van der, & Jansen, L. M. C. (2017). Implementing non-violent resistance, a method to cope with aggression in child and adolescent residential care: exploration of staff members’ experiences. Archives of Psychiatric Nursing, 32(3), 353–359. CrossRef Gink, K. van, Visser, K., Popma, A., Vermeiren, R. R. J. M., Domburgh, L. van, Stegen, B. van der, & Jansen, L. M. C. (2017). Implementing non-violent resistance, a method to cope with aggression in child and adolescent residential care: exploration of staff members’ experiences. Archives of Psychiatric Nursing, 32(3), 353–359. CrossRef
go back to reference Golan, O., Shilo, H., & Omer, H. (2018). Non-violent resistance parent training for the parents of young adults with high functioning autism spectrum disorder. Journal of Family Therapy, 40(1), 4–24. CrossRef Golan, O., Shilo, H., & Omer, H. (2018). Non-violent resistance parent training for the parents of young adults with high functioning autism spectrum disorder. Journal of Family Therapy, 40(1), 4–24. CrossRef
go back to reference Jakob, P. (2018). Multi-stressed families, child violence and the larger system: an adaptation of the nonviolent model. Journal of Family Therapy, 40(1), 25–44. CrossRef Jakob, P. (2018). Multi-stressed families, child violence and the larger system: an adaptation of the nonviolent model. Journal of Family Therapy, 40(1), 25–44. CrossRef
go back to reference Larkin, M., Watts, S., & Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomenological analysis. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 102–120. CrossRef Larkin, M., Watts, S., & Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomenological analysis. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 102–120. CrossRef
go back to reference Osborn, M., & Smith, J. A. (1998). The personal experience of chronic benign lower back pain: an interpretative phenomenological analysis. British Journal of Health Psychology, 3, 65–83. CrossRef Osborn, M., & Smith, J. A. (1998). The personal experience of chronic benign lower back pain: an interpretative phenomenological analysis. British Journal of Health Psychology, 3, 65–83. CrossRef
go back to reference Partnership Projects (2018). Non-violent resistance (NVR) foundation level training manual: NVR certificate course. Course training manual Partnership Projects (2018). Non-violent resistance (NVR) foundation level training manual: NVR certificate course. Course training manual
go back to reference Patterson, G. R. (2016). Coercion theory: the study of change. In T. J. Dishion & J. Snyder (red.), The Oxford handbook of coercive relationship dynamics (pag. 7–22). New York: Oxford University Press. Patterson, G. R. (2016). Coercion theory: the study of change. In T. J. Dishion & J. Snyder (red.), The Oxford handbook of coercive relationship dynamics (pag. 7–22). New York: Oxford University Press.
go back to reference Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), 390–395. CrossRef Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), 390–395. CrossRef
go back to reference Shapiro, M. (2014). ‘We couldn’t give up on our son’: One non-violent resistance case study—many voices. Context, 132, 8–11. Shapiro, M. (2014). ‘We couldn’t give up on our son’: One non-violent resistance case study—many voices. Context, 132, 8–11.
go back to reference Smith, J. A. (1996). Beyond the divide between cognition and discourse: using interpretative phenomenological analysis in health psychology. Psychology and Health, 11, 261–271. CrossRef Smith, J. A. (1996). Beyond the divide between cognition and discourse: using interpretative phenomenological analysis in health psychology. Psychology and Health, 11, 261–271. CrossRef
go back to reference Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Omer, H. (2016). Adaptation and evaluation of a nonviolent resistance intervention for foster parents: a progress report. Journal of Marital and Family Therapy, 42(2), 256–271. CrossRef Van Holen, F., Vanderfaeillie, J., & Omer, H. (2016). Adaptation and evaluation of a nonviolent resistance intervention for foster parents: a progress report. Journal of Marital and Family Therapy, 42(2), 256–271. CrossRef
go back to reference Walsh, F. (2003). Family resilience: a framework for clinical practice. Family Process, 42(1), 1–18. CrossRef Walsh, F. (2003). Family resilience: a framework for clinical practice. Family Process, 42(1), 1–18. CrossRef
go back to reference Weinblatt, U., & Omer, H. (2008). Nonviolent resistance: a treatment for parents of children with acute behavior problems. Journal of Marital and Family Therapy, 34(1), 75–92. CrossRef Weinblatt, U., & Omer, H. (2008). Nonviolent resistance: a treatment for parents of children with acute behavior problems. Journal of Marital and Family Therapy, 34(1), 75–92. CrossRef
Metagegevens
Titel
Het steunende gezinsnetwerk betrekken bij de systeembenadering Geweldloos verzet: de ervaringen van helpers
Auteurs
Stephanie Hicks
Peter Jakob
Claudia Kustner
Publicatiedatum
01-12-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-020-00137-3

Andere artikelen Uitgave 4/2020

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide