Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2020

Theoretische onderbouwing: risicofactoren voor crimineel gedrag en maatregelen ter vermindering van recidive

Auteur: Andrew M. Winters

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Theoretische inzichten in de bredere wisselwerking tussen jongeren en hun omgeving zijn van vitaal belang voor het beoordelen van het risico op crimineel gedrag, alsmede voor en de daarmee samenhangende inzet van maatregelen. Vanuit deze benadering van ‘het individu in zijn omgeving’, komen in dit artikel zowel theorieën aan bod over risicofactoren voor crimineel gedrag op basis van individuele kenmerken, als ook theorieën over risicofactoren die gerelateerd zijn aan het gezin, de vriendenkring (peers) en de leefgemeenschap van de jongere; theorieën die uitgaan van de verwevenheid van het individu met zijn omgeving. Verder besteden we in dit artikel aandacht aan het theoretisch overzicht van Carpiano en Daley, van maatregelen die worden ingezet ter vermindering van recidive. Dit overzicht opent met het brede ecologische kader, waarna de focus steeds verder wordt versmald, tot op het niveau van de cognitieve processen die gedachten en gedragingen beïnvloeden. Het theoretisch kader van de risicokenmerken biedt inzicht in de context waarin minderjarigen delicten plegen, en het voorziet in aanknopingspunten voor de jeugdhulp en jeugdreclassering. Het theoretisch kader voor (reclasserings)maatregelen omvat ook de verwevenheid van jongeren met hun omgeving en het sociaal leren (social learning). Reclasseringswerkers zijn in de praktijk belast met het beoordelen van cliënten; ter bepaling van risicofactoren, het opstellen van behandeldoelen en het doorverwijzen naar gespecialiseerde justitiële diensten of jeugdhulpaanbieders. Voor deze praktijkmedewerkers en -instellingen is het van groot belang dat hun interventies en beoordelingsmiddelen theoretisch goed onderbouwd zijn en daarbij rekening is gehouden met alle relevante facetten, dus zowel met kenmerken van de jongere zelf als met kenmerken van het gezin, de vriendenkring en de gemeenschap waartoe hij of zij behoort.
Literatuur
go back to reference Abram, K., Teplin, L., McClelland, G., & Dulcan, M. (2003). Comorbid psychiatric disorders in youth in juvenile detention. Archives of General Psychiatry, 60(11), 1097–1108.CrossRef Abram, K., Teplin, L., McClelland, G., & Dulcan, M. (2003). Comorbid psychiatric disorders in youth in juvenile detention. Archives of General Psychiatry, 60(11), 1097–1108.CrossRef
go back to reference Agnew, R. A. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47–88.CrossRef Agnew, R. A. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47–88.CrossRef
go back to reference Akers, R. L. (2009). Social learning and social structure: a general theory of crime and deviance. New Brunswick: Transaction. Akers, R. L. (2009). Social learning and social structure: a general theory of crime and deviance. New Brunswick: Transaction.
go back to reference Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.CrossRef Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.CrossRef
go back to reference Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social-cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social-cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory in six theories of child development annals of child development: a research annual. Greenwich: JAI Press. Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory in six theories of child development annals of child development: a research annual. Greenwich: JAI Press.
go back to reference Carpiano, R. M., & Daley, D. M. (2006). A guide and glossary on postpositivist theory building for population health. Journal of Epidemiology and Community Health, 60, 564–570.CrossRef Carpiano, R. M., & Daley, D. M. (2006). A guide and glossary on postpositivist theory building for population health. Journal of Epidemiology and Community Health, 60, 564–570.CrossRef
go back to reference Cottle, C. C., Lee, R. J., & Heilburn, K. (2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles: a meta-analysis. Criminal Justice and Behavior, 28(3), 367–394.CrossRef Cottle, C. C., Lee, R. J., & Heilburn, K. (2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles: a meta-analysis. Criminal Justice and Behavior, 28(3), 367–394.CrossRef
go back to reference Dodge, K. A., Lansford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., & Price, J. M. (2003). Peer rejection and social information processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Child Development, 74, 374–393.CrossRef Dodge, K. A., Lansford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., & Price, J. M. (2003). Peer rejection and social information processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Child Development, 74, 374–393.CrossRef
go back to reference Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press. Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press.
go back to reference Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (2014). A general theory of crime. In F. T. Cullen, R. Agnew & P. Wilcox (red.), Criminological theory: past to present essential readings (5e druk. pag. 229–237). Oxford: University Press. Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (2014). A general theory of crime. In F. T. Cullen, R. Agnew & P. Wilcox (red.), Criminological theory: past to present essential readings (5e druk. pag. 229–237). Oxford: University Press.
go back to reference Hare, I. (2004). Defining social work for the 21st century. The International Federation of Social Workers’ revised definition of social work. International Social Work, 47, 407–424.CrossRef Hare, I. (2004). Defining social work for the 21st century. The International Federation of Social Workers’ revised definition of social work. International Social Work, 47, 407–424.CrossRef
go back to reference Hawkins, J., Herrenkohl, T., Farrington, D., Brewer, D., Catalano, R., Harachi, T. W., & Cothern, L. (2000). Predictors of youth violence. Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC: US Department of Justice.CrossRef Hawkins, J., Herrenkohl, T., Farrington, D., Brewer, D., Catalano, R., Harachi, T. W., & Cothern, L. (2000). Predictors of youth violence. Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC: US Department of Justice.CrossRef
go back to reference Hirschi, T. (2014). Social bond theory. In F. T. Cullen, R. Agnew & P. Wilcox (red.), Criminological theory: past to present essential readings (5e druk. pag. 229–237). Oxford: University Press. Hirschi, T. (2014). Social bond theory. In F. T. Cullen, R. Agnew & P. Wilcox (red.), Criminological theory: past to present essential readings (5e druk. pag. 229–237). Oxford: University Press.
go back to reference Lochman, J. E., & Wells, K. C. (2002). Contextual social-cognitive mediators and child outcome: a test of the theoretical model in the coping power program. Development and Psychopathology, 14(4), 971–993.CrossRef Lochman, J. E., & Wells, K. C. (2002). Contextual social-cognitive mediators and child outcome: a test of the theoretical model in the coping power program. Development and Psychopathology, 14(4), 971–993.CrossRef
go back to reference Lochman, J. E., & Wells, K. C. (2003). Effectiveness of the coping power program and of classroom intervention with aggressive children: outcomes at a 1-year follow-up. Behavior Therapy, 34(4), 493–515.CrossRef Lochman, J. E., & Wells, K. C. (2003). Effectiveness of the coping power program and of classroom intervention with aggressive children: outcomes at a 1-year follow-up. Behavior Therapy, 34(4), 493–515.CrossRef
go back to reference Peskin, M., Gao, Y., Glenn, A. L., Rudo-Hutt, A., Yang, Y., & Raine, A. (2013). Biology and crime. In F. T. Cullen, R. Agnew & P. Wilcox (red.), Criminological theory: past to present essential readings (5e druk. pag. 76–85). Oxford: University Press. Peskin, M., Gao, Y., Glenn, A. L., Rudo-Hutt, A., Yang, Y., & Raine, A. (2013). Biology and crime. In F. T. Cullen, R. Agnew & P. Wilcox (red.), Criminological theory: past to present essential readings (5e druk. pag. 76–85). Oxford: University Press.
go back to reference Soyer, M. (2013). The imagination of desistence a juxtaposition of the construction of incarceration as a turning point and the reality of recidivism. British Journal of Criminology, 54, 91–108.CrossRef Soyer, M. (2013). The imagination of desistence a juxtaposition of the construction of incarceration as a turning point and the reality of recidivism. British Journal of Criminology, 54, 91–108.CrossRef
go back to reference Widom, C. S. (2000). Understanding the consequences of childhood victimization in treatment of child abuse. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Widom, C. S. (2000). Understanding the consequences of childhood victimization in treatment of child abuse. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Metagegevens
Titel
Theoretische onderbouwing: risicofactoren voor crimineel gedrag en maatregelen ter vermindering van recidive
Auteur
Andrew M. Winters
Publicatiedatum
01-12-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-020-00136-4

Andere artikelen Uitgave 4/2020

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide