Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020

01-12-2020

Angststoornissen bij kinderen: een behandeling gericht op de ouders is even effectief als cognitieve gedragstherapie gericht op het kind. Een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions

Auteurs: Eli R. Lebowitz, Carla Marin, Alyssa Martino, Yaara Shimshoni, Wendy K. Silverman

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doelstelling: Behandelingen voor angststoornissen bij kinderen zijn vaak onvoldoende effectief.
Eerder is onderzocht of de resultaten van CGT verbeteren als ouders bij de behandeling worden betrokken, maar er is nog geen onderzoek gedaan waarin de effectiviteit van behandelingen voor alleen de ouders wordt vergeleken met CGT bij kinderen. In het voorliggende onderzoek vergeleken we CGT met de SPACE-interventie: Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions (‘steunend opvoeden bij angstige emoties van een kind’). SPACE is een behandeling voor de ouders van een angstig kind die leidt tot vermindering van de accommodatie aan de angst van hun kind. Voor dit onderzoek zijn CGT en SPACE vergeleken in een experiment naar non-inferioriteit.
Methode: deelnemers van de studie waren kinderen met primaire angststoornissen (N  = 124; 7–14 jaar; 53% meisjes; 83% wit), die aselect werden ingedeeld in SPACE (n = 64) – waarbij er geen direct contact was tussen de therapeut en het kind –, of ze werden ingedeeld bij CGT (n = 60), waarbij hun ouders geen behandeling kregen. In totaal voltooiden 97 deelnemers (78%) alle behandelsessies en metingen. De uitvalspercentages verschilden niet significant per groep. De meetinstrumenten voor angst waren een diagnostisch interview en enkele beoordelingsschalen die de therapeut invulde. Als secundaire uitkomsten werd bekeken hoe de ouders en de kinderen scoorden op de ernst van de angst, de mate van accommodatie van het gezin, en de opvoedingsstress. De marges voor non-inferioriteit werden bepaald op grond van statistische en klinische overwegingen. De veranderingen in de accommodatie van het gezin en de opvoedingsstress werden onderzocht met gemengde-modellenanalyses.
Resultaten: SPACE deed niet onder voor CGT (non-inferioriteit) in de primaire en secundaire uitkomsten op angst, en ook niet waar het aankwam op de scores door de onafhankelijke beoordelaars, ouders en kinderen. In beide behandelingen namen de accommodatie van het gezin en de opvoedingsstress in SPACE significant af; de afname in accommodatie van het gezin was zelfs significant groter in SPACE dan in CGT. De geloofwaardigheid van- en tevredenheid over de behandeling in SPACE waren hoog.
Conclusie: SPACE is een acceptabele en werkzame behandeling voor angststoornissen bij kinderen, de interventie doet niet onder voor CGT en daarmee is SPACE een volwaardige, alternatieve strategie voor het behandelen van angst bij kinderen.
Informatie over de registratie van de klinische trial: Explanatory Clinical Trial of a Novel Parent Intervention for Childhood Anxiety (SPACE); https://​clinicaltrials.​gov; NCT02310152.
Literatuur
go back to reference Abidin, R. R. (1995). Parenting stress index. In Professional manual 3e druk. Odessa: Psychological Assessment Resources. Abidin, R. R. (1995). Parenting stress index. In Professional manual 3e druk. Odessa: Psychological Assessment Resources.
go back to reference Barmish, A. J., & Kendall, P. C. (2005). Should parents be co-clients in cognitive-behavioral therapy for anxious youth? J Clin Child Adolesc Psychol, 34, 569–581.PubMedCrossRef Barmish, A. J., & Kendall, P. C. (2005). Should parents be co-clients in cognitive-behavioral therapy for anxious youth? J Clin Child Adolesc Psychol, 34, 569–581.PubMedCrossRef
go back to reference Barrett, P. M., Dadds, M. R., & Rapee, R. M. (1996). Family treatment of childhood anxiety: a controlled trial. J Consult Clin Psychol, 64, 333–342.PubMedCrossRef Barrett, P. M., Dadds, M. R., & Rapee, R. M. (1996). Family treatment of childhood anxiety: a controlled trial. J Consult Clin Psychol, 64, 333–342.PubMedCrossRef
go back to reference Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., et al. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometric characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36, 545–553.PubMedCrossRef Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., et al. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometric characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36, 545–553.PubMedCrossRef
go back to reference Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999). Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38, 1230–1236.PubMedCrossRef Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999). Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38, 1230–1236.PubMedCrossRef
go back to reference Bodden, D. H., Bogels, S. M., Nauta, M. H., et al. (2008). Child versus family cognitive-behavioral therapy in clinically anxious youth: an efficacy and partial effectiveness study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47, 1384–1394.PubMedCrossRef Bodden, D. H., Bogels, S. M., Nauta, M. H., et al. (2008). Child versus family cognitive-behavioral therapy in clinically anxious youth: an efficacy and partial effectiveness study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 47, 1384–1394.PubMedCrossRef
go back to reference Borkovec, T. D., & Nau, S. D. (1972). Credibility of analogue therapy rationales. J Behav Ther Exp Psychiatry, 3, 257–260.CrossRef Borkovec, T. D., & Nau, S. D. (1972). Credibility of analogue therapy rationales. J Behav Ther Exp Psychiatry, 3, 257–260.CrossRef
go back to reference Callaghan, B. L., & Tottenham, N. (2016). The neuro-environmental loop of plasticity: a cross-species analysis of parental effects on emotion circuitry development following typical and adverse caregiving. Neuropsychopharmacology, 41, 163–176.PubMedCrossRef Callaghan, B. L., & Tottenham, N. (2016). The neuro-environmental loop of plasticity: a cross-species analysis of parental effects on emotion circuitry development following typical and adverse caregiving. Neuropsychopharmacology, 41, 163–176.PubMedCrossRef
go back to reference Caporino, N. E., Brodman, D. M., Kendall, P. C., et al. (2013). Defining treatment response and remission in child anxiety: signal detection analysis using the pediatric anxiety rating scale. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 52, 57–67.PubMedCrossRef Caporino, N. E., Brodman, D. M., Kendall, P. C., et al. (2013). Defining treatment response and remission in child anxiety: signal detection analysis using the pediatric anxiety rating scale. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 52, 57–67.PubMedCrossRef
go back to reference Caporino, N. E., Sakolsky, D., Brodman, D. M., et al. (2017). Establishing clinical cutoffs for response and remission on the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 56, 696–702.PubMedPubMedCentralCrossRef Caporino, N. E., Sakolsky, D., Brodman, D. M., et al. (2017). Establishing clinical cutoffs for response and remission on the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 56, 696–702.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Cartwright-Hatton, S., McNally, D., Field, A. P., et al. (2011). A new parenting-based group intervention for young anxious children: results of a randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 50, 242–251.PubMedCrossRef Cartwright-Hatton, S., McNally, D., Field, A. P., et al. (2011). A new parenting-based group intervention for young anxious children: results of a randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 50, 242–251.PubMedCrossRef
go back to reference Cartwright-Hatton, S., McNally, D., & White, C. (2005). A new cognitive behavioural parenting intervention for families of young anxious children: a pilot study. Behav Cogn Psychother, 33, 243–247.CrossRef Cartwright-Hatton, S., McNally, D., & White, C. (2005). A new cognitive behavioural parenting intervention for families of young anxious children: a pilot study. Behav Cogn Psychother, 33, 243–247.CrossRef
go back to reference Cobham, V. E., Dadds, M. R., & Spence, S. H. (1998). The role of parental anxiety in the treatment of childhood anxiety. J Consult Clin Psychol, 66, 893–905.PubMedCrossRef Cobham, V. E., Dadds, M. R., & Spence, S. H. (1998). The role of parental anxiety in the treatment of childhood anxiety. J Consult Clin Psychol, 66, 893–905.PubMedCrossRef
go back to reference Costello, E. J., Egger, H. L., Copeland, W., Erkanli, A., & Angold, A. (2011). The developmental epidemiology of anxiety disorders: phenomenology, prevalence, and comorbidity. In W. Silverman & A. Field (red.), Anxiety disorders in children and adolescents (pag. 56–75). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef Costello, E. J., Egger, H. L., Copeland, W., Erkanli, A., & Angold, A. (2011). The developmental epidemiology of anxiety disorders: phenomenology, prevalence, and comorbidity. In W. Silverman & A. Field (red.), Anxiety disorders in children and adolescents (pag. 56–75). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef
go back to reference Freeman, J., Sapyta, J., Garcia, A., et al. (2014). Family-based treatment of early childhood OCD: the Pediatric OCD Treatment Study Junior (POTS Jr.) randomized controlled trial. JAMA Psychiatry, 71, 689.PubMedPubMedCentralCrossRef Freeman, J., Sapyta, J., Garcia, A., et al. (2014). Family-based treatment of early childhood OCD: the Pediatric OCD Treatment Study Junior (POTS Jr.) randomized controlled trial. JAMA Psychiatry, 71, 689.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Ginsburg, G. S., Kendall, P. C., Sakolsky, D., et al. (2011). Remission after acute treatment in children and adolescents with anxiety disorders: findings from the CAMS. J Consult Clin Psychol, 79, 806–813.PubMedPubMedCentralCrossRef Ginsburg, G. S., Kendall, P. C., Sakolsky, D., et al. (2011). Remission after acute treatment in children and adolescents with anxiety disorders: findings from the CAMS. J Consult Clin Psychol, 79, 806–813.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Greenberg, P. E., Sisitsky, T., Kessler, R. C., et al. (1999). The economic burden of anxiety disorders in the 1990s. J Clin Psychiatry, 60, 427–435.PubMedCrossRef Greenberg, P. E., Sisitsky, T., Kessler, R. C., et al. (1999). The economic burden of anxiety disorders in the 1990s. J Clin Psychiatry, 60, 427–435.PubMedCrossRef
go back to reference Kagan, E. R., Peterman, J. S., Carper, M. M., & Kendall, P. C. (2016). Accommodation and treatment of anxious youth. Depress Anxiety, 33, 840–847.PubMedCrossRef Kagan, E. R., Peterman, J. S., Carper, M. M., & Kendall, P. C. (2016). Accommodation and treatment of anxious youth. Depress Anxiety, 33, 840–847.PubMedCrossRef
go back to reference Kerns, C. E., Pincus, D. B., McLaughlin, K. A., & Comer, J. S. (2017). Maternal emotion regulation during child distress, child anxiety accommodation, and links between maternal and child anxiety. J Anxiety Disord, 50, 52–59.PubMedCrossRef Kerns, C. E., Pincus, D. B., McLaughlin, K. A., & Comer, J. S. (2017). Maternal emotion regulation during child distress, child anxiety accommodation, and links between maternal and child anxiety. J Anxiety Disord, 50, 52–59.PubMedCrossRef
go back to reference Lebowitz, E. R. (2013). Parent-based treatment for childhood and adolescent OCD. J ObsessiveCompulsive Relat Disord., 2, 425–431.CrossRef Lebowitz, E. R. (2013). Parent-based treatment for childhood and adolescent OCD. J ObsessiveCompulsive Relat Disord., 2, 425–431.CrossRef
go back to reference Lebowitz, E. R., & Omer, H. (2013). Treating childhood and adolescent anxiety: a guide for caregivers. New Jersey: Wiley.CrossRef Lebowitz, E. R., & Omer, H. (2013). Treating childhood and adolescent anxiety: a guide for caregivers. New Jersey: Wiley.CrossRef
go back to reference Lebowitz, E. R., Woolston, J., Bar-Haim, Y., et al. (2013). Family accommodation in pediatric anxiety disorders. Depress Anxiety, 30, 47–54.PubMedCrossRef Lebowitz, E. R., Woolston, J., Bar-Haim, Y., et al. (2013). Family accommodation in pediatric anxiety disorders. Depress Anxiety, 30, 47–54.PubMedCrossRef
go back to reference Lebowitz, E. R., Omer, H., Hermes, H., & Scahill, L. (2014). Parent training for childhood anxiety disorders: the SPACE program. Cognit Behav Pract., 21, 456–469.CrossRef Lebowitz, E. R., Omer, H., Hermes, H., & Scahill, L. (2014). Parent training for childhood anxiety disorders: the SPACE program. Cognit Behav Pract., 21, 456–469.CrossRef
go back to reference Lebowitz, E. R., Scharfstein, L., & Jones, J. (2015). Child-report of family accommodation in pediatric anxiety disorders: comparison and integration with mother-report. Child Psychiatry Hum Dev, 46, 501–511.PubMedCrossRef Lebowitz, E. R., Scharfstein, L., & Jones, J. (2015). Child-report of family accommodation in pediatric anxiety disorders: comparison and integration with mother-report. Child Psychiatry Hum Dev, 46, 501–511.PubMedCrossRef
go back to reference Lebowitz, E. R., Panza, K. E., & Bloch, M. H. (2016). Family accommodation in obsessive-compulsive and anxiety disorders: a five-year update. Expert Rev Neurother, 16, 45–53.PubMedCrossRef Lebowitz, E. R., Panza, K. E., & Bloch, M. H. (2016). Family accommodation in obsessive-compulsive and anxiety disorders: a five-year update. Expert Rev Neurother, 16, 45–53.PubMedCrossRef
go back to reference Manassis, K., Lee, T. C., Bennett, K., et al. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: a preliminary meta-analysis. J Consult Clin Psychol, 82, 1163–1172.PubMedCrossRef Manassis, K., Lee, T. C., Bennett, K., et al. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: a preliminary meta-analysis. J Consult Clin Psychol, 82, 1163–1172.PubMedCrossRef
go back to reference Mendlowitz, S. L., Manassis, K., Bradley, S., Scapillato, D., Miezitis, S., & Shaw, B. F. (1999). Cognitivebehavioral group treatments in childhood anxiety disorders: the role of parental involvement. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38, 1223–1229.PubMedCrossRef Mendlowitz, S. L., Manassis, K., Bradley, S., Scapillato, D., Miezitis, S., & Shaw, B. F. (1999). Cognitivebehavioral group treatments in childhood anxiety disorders: the role of parental involvement. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 38, 1223–1229.PubMedCrossRef
go back to reference Moriceau, S., & Sullivan, R. M. (2006). Maternal presence serves as a switch between learning fear and attraction in infancy. Nat Neurosci, 9, 1004–1006.PubMedPubMedCentralCrossRef Moriceau, S., & Sullivan, R. M. (2006). Maternal presence serves as a switch between learning fear and attraction in infancy. Nat Neurosci, 9, 1004–1006.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Nauta, M. H., Scholing, A., Emmelkamp, P. M. G., & Minderaa, R. B. (2003). Cognitive-behavioral therapy for children with anxiety disorders in a clinical setting: no additional effect of a cognitive parent training. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 42, 1270–1278.PubMedCrossRef Nauta, M. H., Scholing, A., Emmelkamp, P. M. G., & Minderaa, R. B. (2003). Cognitive-behavioral therapy for children with anxiety disorders in a clinical setting: no additional effect of a cognitive parent training. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 42, 1270–1278.PubMedCrossRef
go back to reference Norman, K. R., Silverman, W. K., & Lebowitz, E. R. (2015). Family accommodation of child and adolescent anxiety: mechanisms, assessment, and treatment. J Child Adolesc Psychiatr Nurs, 28, 131–140.PubMedPubMedCentralCrossRef Norman, K. R., Silverman, W. K., & Lebowitz, E. R. (2015). Family accommodation of child and adolescent anxiety: mechanisms, assessment, and treatment. J Child Adolesc Psychiatr Nurs, 28, 131–140.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Ollendick, T. H., Lewis, K. M., Cowart, M. J., & Davis 3rd, T. (2012). Prediction of child performance on a parent-child behavioral approach test with animal phobic children. Behav Modif, 36, 509–524.PubMedCrossRef Ollendick, T. H., Lewis, K. M., Cowart, M. J., & Davis 3rd, T. (2012). Prediction of child performance on a parent-child behavioral approach test with animal phobic children. Behav Modif, 36, 509–524.PubMedCrossRef
go back to reference Peterman, J. S., Carper, M. M., Elkins, R. M., Comer, J. S., Pincus, D. B., & Kendall, P. C. (2016). The effects of cognitive-behavioral therapy for youth anxiety on sleep problems. J Anxiety Disord, 37, 78–88.PubMedCrossRef Peterman, J. S., Carper, M. M., Elkins, R. M., Comer, J. S., Pincus, D. B., & Kendall, P. C. (2016). The effects of cognitive-behavioral therapy for youth anxiety on sleep problems. J Anxiety Disord, 37, 78–88.PubMedCrossRef
go back to reference Reuman, L., & Abramowitz, J. S. (2018). Predictors of accommodation among families affected by fear-based disorders. Child Psychiatry Hum Dev, 49, 53–62.PubMedCrossRef Reuman, L., & Abramowitz, J. S. (2018). Predictors of accommodation among families affected by fear-based disorders. Child Psychiatry Hum Dev, 49, 53–62.PubMedCrossRef
go back to reference Reynolds, S., Wilson, C., Austin, J., & Hooper, L. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev, 32, 251–262.PubMedCrossRef Reynolds, S., Wilson, C., Austin, J., & Hooper, L. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev, 32, 251–262.PubMedCrossRef
go back to reference RUPP Anxiety Study Group. (2002). The Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS): development and psychometric properties. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41, 1061–1069.CrossRef RUPP Anxiety Study Group. (2002). The Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS): development and psychometric properties. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41, 1061–1069.CrossRef
go back to reference Salloum, A., Swaidan, V. R., Torres, A. C., Murphy, T. K., & Storch, E. A. (2016). Parents’ perception of stepped care and standard care trauma-focused cognitive behavioral therapy for young children. J Child Fam Stud, 25, 262–274.PubMedCrossRef Salloum, A., Swaidan, V. R., Torres, A. C., Murphy, T. K., & Storch, E. A. (2016). Parents’ perception of stepped care and standard care trauma-focused cognitive behavioral therapy for young children. J Child Fam Stud, 25, 262–274.PubMedCrossRef
go back to reference Salloum, A., Andel, R., Lewin, A. B., Johnco, C., McBride, N. M., & Storch, E. A. (2018). Family accommodation as a predictor of cognitive-behavioral treatment outcome for childhood anxiety. Fam Soc, 99, 45–55.CrossRef Salloum, A., Andel, R., Lewin, A. B., Johnco, C., McBride, N. M., & Storch, E. A. (2018). Family accommodation as a predictor of cognitive-behavioral treatment outcome for childhood anxiety. Fam Soc, 99, 45–55.CrossRef
go back to reference Settipani, C. A. (2015). The effect of child distress on maternal accommodation of anxiety: relations with mother and child factors. Dissertation Abst Int B: Sci Engin., 76, 810–823. Settipani, C. A. (2015). The effect of child distress on maternal accommodation of anxiety: relations with mother and child factors. Dissertation Abst Int B: Sci Engin., 76, 810–823.
go back to reference Silverman, W. K., & Albano, A. M. (1996). Anxiety disorders interview schedule (ADIS-IV) parent interview schedule. New York: Oxford University Press. Silverman, W. K., & Albano, A. M. (1996). Anxiety disorders interview schedule (ADIS-IV) parent interview schedule. New York: Oxford University Press.
go back to reference Silverman, W. K., & Pina, A. A. (2008). Psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in youth. In R. G. Steele, T. D. Elkin & M. C. Roberts (Eds.), Handbook of Evidence-Based Therapies for Children and Adolescents. Issues in Clinical Child Psychology. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73691-4_5. Silverman, W. K., & Pina, A. A. (2008). Psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in youth. In R. G. Steele, T. D. Elkin & M. C. Roberts (Eds.), Handbook of Evidence-Based Therapies for Children and Adolescents. Issues in Clinical Child Psychology. Boston, MA: Springer. https://​doi.​org/​10.​1007/​978-0-387-73691-4_​5.
go back to reference Silverman, W. K., Pina, A. A., & Viswesvaran, C. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in children and adolescents. J Clin Child Adolesc Psychol, 37, 105–130.PubMedCrossRef Silverman, W. K., Pina, A. A., & Viswesvaran, C. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for phobic and anxiety disorders in children and adolescents. J Clin Child Adolesc Psychol, 37, 105–130.PubMedCrossRef
go back to reference Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Jaccard, J., & Pina, A. A. (2009). Directionality of change in youth anxiety treatment involving parents: an initial examination. J Consult Clin Psychol, 77, 474–485.PubMedPubMedCentralCrossRef Silverman, W. K., Kurtines, W. M., Jaccard, J., & Pina, A. A. (2009). Directionality of change in youth anxiety treatment involving parents: an initial examination. J Consult Clin Psychol, 77, 474–485.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (2000). The treatment of childhood social phobia: the effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioural intervention, with and without parental involvement. J Child Psychol Psychiatry, 41, 713–726.PubMedCrossRef Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (2000). The treatment of childhood social phobia: the effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioural intervention, with and without parental involvement. J Child Psychol Psychiatry, 41, 713–726.PubMedCrossRef
go back to reference Storch, E. A., Salloum, A., Johnco, C., et al. (2015). Phenomenology and clinical correlates of family accommodation in pediatric anxiety disorders. J Anxiety Disord, 35, 75–81.PubMedCrossRef Storch, E. A., Salloum, A., Johnco, C., et al. (2015). Phenomenology and clinical correlates of family accommodation in pediatric anxiety disorders. J Anxiety Disord, 35, 75–81.PubMedCrossRef
go back to reference Taylor, J. H., Lebowitz, E. R., Jakubovski, E., Coughlin, C. G., Silverman, W. K., & Bloch, M. H. (2018). Monotherapy insufficient in severe anxiety? Predictors and moderators in the child/adolescent anxiety multimodal study. J Clin Child Adolesc Psychol, 47, 266–281.PubMedCrossRef Taylor, J. H., Lebowitz, E. R., Jakubovski, E., Coughlin, C. G., Silverman, W. K., & Bloch, M. H. (2018). Monotherapy insufficient in severe anxiety? Predictors and moderators in the child/adolescent anxiety multimodal study. J Clin Child Adolesc Psychol, 47, 266–281.PubMedCrossRef
go back to reference Thienemann, M., Moore, P., & Tompkins, K. (2006). A parent-only group intervention for children with anxiety disorders: pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 37–46.PubMedCrossRef Thienemann, M., Moore, P., & Tompkins, K. (2006). A parent-only group intervention for children with anxiety disorders: pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 37–46.PubMedCrossRef
go back to reference Thirlwall, K., Cooper, P. J., Karalus, J., Voysey, M., Willetts, L., & Creswell, C. (2013). Treatment of child anxiety disorders via guided parent-delivered cognitive-behavioural therapy: randomised controlled trial. Br J Psychiatry, 203, 436–444.PubMedCrossRef Thirlwall, K., Cooper, P. J., Karalus, J., Voysey, M., Willetts, L., & Creswell, C. (2013). Treatment of child anxiety disorders via guided parent-delivered cognitive-behavioural therapy: randomised controlled trial. Br J Psychiatry, 203, 436–444.PubMedCrossRef
go back to reference Tottenham, N., Hare, T. A., Millner, A., Gilhooly, T., Zevin, J., & Casey, B. J. (2011). Elevated amygdala response to faces following early deprivation. Dev Sci, 14, 190–204.PubMedPubMedCentralCrossRef Tottenham, N., Hare, T. A., Millner, A., Gilhooly, T., Zevin, J., & Casey, B. J. (2011). Elevated amygdala response to faces following early deprivation. Dev Sci, 14, 190–204.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Walkup, J. T., Albano, A. M., Piacentini, J., et al. (2008). Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med., 359, 2753–2766.PubMedPubMedCentralCrossRef Walkup, J. T., Albano, A. M., Piacentini, J., et al. (2008). Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med., 359, 2753–2766.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Wood, J. J., Piacentini, J. C., Southam-Gerow, M., Chu, B. C., & Sigman, M. (2006). Family cognitive behavioral therapy for child anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 314–321.PubMedCrossRef Wood, J. J., Piacentini, J. C., Southam-Gerow, M., Chu, B. C., & Sigman, M. (2006). Family cognitive behavioral therapy for child anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 314–321.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Angststoornissen bij kinderen: een behandeling gericht op de ouders is even effectief als cognitieve gedragstherapie gericht op het kind. Een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions
Auteurs
Eli R. Lebowitz
Carla Marin
Alyssa Martino
Yaara Shimshoni
Wendy K. Silverman
Publicatiedatum
01-12-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-020-00135-5

Andere artikelen Uitgave 4/2020

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide