Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020

01-12-2020

Een variant van parent-child interaction therapy voor jonge kinderen met harde en gevoelloze karaktertrekken: een open experimentele pilotstudie

Auteurs: Eva R. Kimonis, Georgette Fleming, Nancy Briggs, Lauren Brouwer-French, Paul J. Frick, David J. Hawes, Daniel M. Bagner, Rae Thomas, Mark Dadds

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kinderen die lijden aan een combinatie van normoverschrijdende gedragsproblemen en harde en gevoelloze karaktertrekken (‘callous-unemotional’, verder kortweg CU genoemd, red.) vertonen een patroon van chronisch, antisociaal, agressief gedrag dat al op jonge leeftijd begint en dat niet behandelbaar is met traditionele oudertrainingsinterventies. Het doel van deze studie was om in een open experiment onderzoek te doen naar een nieuwe, aangepaste variant van parent-child interaction therapy (PCIT-CU), een interventie die ontwikkeld is om drie tekorten bij kinderen met CU-trekken aan te pakken. De deelnemers waren 23 Australische gezinnen met een kind in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar (M leeftijd = 4,5 jaar, SD = 0,92) bij wie sprake was van klinisch significante, normoverschrijdende gedragsproblemen in de kindertijd, kinderen met CU-trekken. De gezinnen volgden een 21 weken durende interventie in een academisch onderzoeks- en behandelcentrum. Bij vijf metingen werd gekeken naar de normoverschrijdende gedragsproblemen, CU-trekken en empathie van de kinderen. De behandelretentie was hoog (74%) en de ouders rapporteerden een hoge mate van tevredenheid over het programma. De resultaten van lineaire gemengde modellen gaven aan dat de interventie resulteerde in een afname van de gedragsproblemen en CU-trekken van de kinderen, en dat hun empathie was toegenomen. De effecten waren ‘gemiddeld’ tot ‘zeer groot’ (d’s = 0,7–2,0) en hielden stand tot de follow-up na 3 maanden. Tijdens de meting 3 maanden post-behandeling vertoonde 75% van de kinderen die de behandeling hadden afgemaakt geen klinisch significante normoverschrijdende gedragsproblemen meer, afgezet tegen 25% van de kinderen die de interventie niet hadden afgemaakt. Die bevindingen leveren voorzichtige ondersteuning voor het gebruik van deze gerichte PCIT-CU-interventie als behandeling voor jonge kinderen met een combinatie van normoverschrijdende gedragsproblemen en CU-trekken.
Voetnoten
1
De term CU-‘trekken’ wordt in dit artikel gebruikt om aan te geven hoe dit construct in eerder onderzoek meestal is genoemd en te onderstrepen dat het kind deze kenmerken meestal vertoont in meerdere relaties en situaties, dus dat het niet om geïsoleerd gedrag gaat dat alleen in bepaalde omstandigheden voorkomt. Toch is het van belang te vermelden dat hiermee niet wordt bedoeld dat er sprake is van stabiliteit over langere tijd. Bij kinderen zijn deze trekken, net als andere persoonlijkheidstrekken en gedragingen, meer van voorbijgaande aard en komen ze bijvoorbeeld meer voor in bepaalde leeftijdsfasen.
 
2
Deze bevindingen moeten nog worden gerepliceerd in een steekproef van kinderen met CP zonder ontwikkelingsachterstand.
 
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000, 2001). Manual for the ASEBA preschool/school-age forms & profiles. Burlington: University of Vermont Research Center for Children, Youth, & Families. Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000, 2001). Manual for the ASEBA preschool/school-age forms & profiles. Burlington: University of Vermont Research Center for Children, Youth, & Families.
go back to reference American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e druk.). Washington, DC: American Psychiatric Association.CrossRef American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e druk.). Washington, DC: American Psychiatric Association.CrossRef
go back to reference Baron-Cohen, S., Golan, O., Wheelwright, S., & Hill, J. J. (2004). Mind reading: The interactive guide to emotions. London: Jessica Kingsley Ltd. Baron-Cohen, S., Golan, O., Wheelwright, S., & Hill, J. J. (2004). Mind reading: The interactive guide to emotions. London: Jessica Kingsley Ltd.
go back to reference Boggs, S. R., Eyberg, S. M., Edwards, D. L., Rayfield, A., Jacobs, J., Bagner, D., & Hood, K. K. (2005). Outcomes of parent-child interaction therapy: a comparison of treatment completers and study dropouts one to three years later. Child & Family Behavior Therapy, 26(4), 1–22. https://doi.org/10.1300/J019v26n04_01.CrossRef Boggs, S. R., Eyberg, S. M., Edwards, D. L., Rayfield, A., Jacobs, J., Bagner, D., & Hood, K. K. (2005). Outcomes of parent-child interaction therapy: a comparison of treatment completers and study dropouts one to three years later. Child & Family Behavior Therapy, 26(4), 1–22. https://​doi.​org/​10.​1300/​J019v26n04_​01.CrossRef
go back to reference Carpenter, A. L., Puliafico, A. C., Kurtz, S. M., Pincus, D. B., & Comer, J. S. (2014). Extending parent—child interaction therapy for early childhood internalizing problems: new advances for an overlooked population. Clinical Child and Family Psychology Review, 17(4), 340–356.CrossRef Carpenter, A. L., Puliafico, A. C., Kurtz, S. M., Pincus, D. B., & Comer, J. S. (2014). Extending parent—child interaction therapy for early childhood internalizing problems: new advances for an overlooked population. Clinical Child and Family Psychology Review, 17(4), 340–356.CrossRef
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2e druk.). Hilsdale: Lawrence Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2e druk.). Hilsdale: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Comer, J. S., Furr, J. M., Miguel, E. M., Cooper-Vince, C. E., Carpenter, A. L., Elkins, R. M., DeSerisy, M., et al. (2017). Remotely delivering real-time parent training to the home: an initial randomized trial of Internetdelivered Parent—Child Interaction Therapy (I-PCIT). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(9), 909–917. https://doi.org/10.1037/ccp0000230.CrossRefPubMed Comer, J. S., Furr, J. M., Miguel, E. M., Cooper-Vince, C. E., Carpenter, A. L., Elkins, R. M., DeSerisy, M., et al. (2017). Remotely delivering real-time parent training to the home: an initial randomized trial of Internetdelivered Parent—Child Interaction Therapy (I-PCIT). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(9), 909–917. https://​doi.​org/​10.​1037/​ccp0000230.CrossRefPubMed
go back to reference Dadds, M. R., Kimonis, E. R., Schollar-Root, O., Moul, C. A., & Hawes, D. J. (2018). Are impairments in emotion recognition a core feature of callousunemotional traits? Testing the primary versus secondary variants model in children. Development & Psychopathology,, 30(1), 67–77. https://doi.org/10.1017/S0954579417000475.CrossRef Dadds, M. R., Kimonis, E. R., Schollar-Root, O., Moul, C. A., & Hawes, D. J. (2018). Are impairments in emotion recognition a core feature of callousunemotional traits? Testing the primary versus secondary variants model in children. Development & Psychopathology,, 30(1), 67–77. https://​doi.​org/​10.​1017/​S095457941700047​5.CrossRef
go back to reference Ekman, P. (2002). Micro expression training tool (METT). San Francisco: University of California. Ekman, P. (2002). Micro expression training tool (METT). San Francisco: University of California.
go back to reference Ellis, H. D. (1990). Development trends in face recognition. ThePsychologist, 3, 114–119. Ellis, H. D. (1990). Development trends in face recognition. ThePsychologist, 3, 114–119.
go back to reference Eyberg, S. M., & Pincus, D. (1999). Eyberg child behavior inventory and sutter-eyberg student behavior inventory—revised: professional manual. Gainesville: Psychological Assessment Resources. Eyberg, S. M., & Pincus, D. (1999). Eyberg child behavior inventory and sutter-eyberg student behavior inventory—revised: professional manual. Gainesville: Psychological Assessment Resources.
go back to reference Eyberg, S. M., Nelson, M., Ginn, M., Bhuiyan, N., & Boggs, S. R. (2013). Manual for the dyadic parent-child interaction coding system. Gainesville: PCIT International. Eyberg, S. M., Nelson, M., Ginn, M., Bhuiyan, N., & Boggs, S. R. (2013). Manual for the dyadic parent-child interaction coding system. Gainesville: PCIT International.
go back to reference Frick, P. J. (2004). The inventory of callous-unemotional traits. New Orleans: University of New Orleans. Frick, P. J. (2004). The inventory of callous-unemotional traits. New Orleans: University of New Orleans.
go back to reference Frick, P. J., Ray, J. V., Thornton, J. C., & Kahn, R. E. (2014). Can callousunemotional traits enhance the understanding, diagnosis, and treatment of serious conduct problems in children and adolescents? A comprehensive review. Psychological Bulletin, 140, 1–57. https://doi.org/10.1037/a0033076.CrossRef Frick, P. J., Ray, J. V., Thornton, J. C., & Kahn, R. E. (2014). Can callousunemotional traits enhance the understanding, diagnosis, and treatment of serious conduct problems in children and adolescents? A comprehensive review. Psychological Bulletin, 140, 1–57. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0033076.CrossRef
go back to reference Kimonis, E. R. (2012). Parent-child interaction therapy, callous-unemotional version: Treatment manual (PCIT-CU, Version 2.0). Unpublished treatment protocol. Kimonis, E. R. (2012). Parent-child interaction therapy, callous-unemotional version: Treatment manual (PCIT-CU, Version 2.0). Unpublished treatment protocol.
go back to reference Kimonis, E. R., & Hunt, E. (2012). Coaching and rewarding emotional skills: Treatment manual (CARES Module, Version 3.0). Unpublished treatment protocol. Kimonis, E. R., & Hunt, E. (2012). Coaching and rewarding emotional skills: Treatment manual (CARES Module, Version 3.0). Unpublished treatment protocol.
go back to reference Kimonis, E. R., Hunt, E., & Bagner, D. (2013). Adapting Parent-Child Interaction Therapy to treat young children with callous-unemotional conduct problems. In A. Byrd (red.), A multi-faceted examination of callousunemotional traits: Construct validity, predictive utility, and treatment implications. Paper symposium presented at the Society for the Scientific Study of Psychopathy conference, Washington, DC. Kimonis, E. R., Hunt, E., & Bagner, D. (2013). Adapting Parent-Child Interaction Therapy to treat young children with callous-unemotional conduct problems. In A. Byrd (red.), A multi-faceted examination of callousunemotional traits: Construct validity, predictive utility, and treatment implications. Paper symposium presented at the Society for the Scientific Study of Psychopathy conference, Washington, DC.
go back to reference Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Frick, P. J., Mofitt, T. E., Essau, C., Bijttebier, P., & Marsee, M. A. (2015). Using self-reported callous-unemotional traits to cross-nationally assess the DSM‑5 ‘With Limited Prosocial Emotions’ specfier. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(11), 1249–1261. https://doi.org/10.1111/jcpp.12357.CrossRefPubMed Kimonis, E. R., Fanti, K. A., Frick, P. J., Mofitt, T. E., Essau, C., Bijttebier, P., & Marsee, M. A. (2015). Using self-reported callous-unemotional traits to cross-nationally assess the DSM‑5 ‘With Limited Prosocial Emotions’ specfier. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(11), 1249–1261. https://​doi.​org/​10.​1111/​jcpp.​12357.CrossRefPubMed
go back to reference Kochanska, G., Kim, S., Boldt, L. J., & Yoon, J. E. (2013). Children’s callous unemotional traits moderate links between their positive relationships with parents at preschool age and externalizing behavior problems at early school age. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(11), 1251–1260. https://doi.org/10.1111/jcpp.12084.CrossRefPubMed Kochanska, G., Kim, S., Boldt, L. J., & Yoon, J. E. (2013). Children’s callous unemotional traits moderate links between their positive relationships with parents at preschool age and externalizing behavior problems at early school age. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(11), 1251–1260. https://​doi.​org/​10.​1111/​jcpp.​12084.CrossRefPubMed
go back to reference Manders, W. A., Dekovic, M., Asscher, J. J., Laan, P. H. van der, & Prins, P. J. (2013). Psychopathy as predictor and moderator of multisystemic therapy outcomes among adolescents treated for antisocial behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(7), 1–12. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9749-5.CrossRef Manders, W. A., Dekovic, M., Asscher, J. J., Laan, P. H. van der, & Prins, P. J. (2013). Psychopathy as predictor and moderator of multisystemic therapy outcomes among adolescents treated for antisocial behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(7), 1–12. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10802-013-9749-5.CrossRef
go back to reference Marsh, A. A., Finger, E. C., Mitchell, D. G., Reid, M. E., Sims, C., Kosson, D. S., Blair, R. J. R., et al. (2008). Reduced amygdala response to fearful expressions in children and adolescents with callous-unemotional traits and disruptive behavior disorders. American Journal of Psychiatry, 165(6), 712–720. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07071145.CrossRef Marsh, A. A., Finger, E. C., Mitchell, D. G., Reid, M. E., Sims, C., Kosson, D. S., Blair, R. J. R., et al. (2008). Reduced amygdala response to fearful expressions in children and adolescents with callous-unemotional traits and disruptive behavior disorders. American Journal of Psychiatry, 165(6), 712–720. https://​doi.​org/​10.​1176/​appi.​ajp.​2007.​07071145.CrossRef
go back to reference Moul, C., Hawes, D. J., & Dadds, M. R. (2018). Mapping the developmental pathways of child conduct problems through the neurobiology of empathy. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 91, 34–50.CrossRef Moul, C., Hawes, D. J., & Dadds, M. R. (2018). Mapping the developmental pathways of child conduct problems through the neurobiology of empathy. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 91, 34–50.CrossRef
go back to reference SAS Version 9.4 [Computer Program]. (2003). Cary, NC: SAS Institute. SAS Version 9.4 [Computer Program]. (2003). Cary, NC: SAS Institute.
Metagegevens
Titel
Een variant van parent-child interaction therapy voor jonge kinderen met harde en gevoelloze karaktertrekken: een open experimentele pilotstudie
Auteurs
Eva R. Kimonis
Georgette Fleming
Nancy Briggs
Lauren Brouwer-French
Paul J. Frick
David J. Hawes
Daniel M. Bagner
Rae Thomas
Mark Dadds
Publicatiedatum
01-12-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-020-00134-6

Andere artikelen Uitgave 4/2020

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2020 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide