Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Geron 4/2017

01-12-2017 | Participatie & Ontwikkeling

Het recht op passende zorg en ondersteuning: ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning

Auteurs: Anna Maria Marangos, Mirjam De Klerk

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds jaar en dag blijkt het vaak moeilijk voor mensen met beperkingen om de weg te vinden naar passende zorg en ondersteuning. De Nederlandse wetgever besloot om onafhankelijke cliëntondersteuning in diverse wetten te verankeren. Belangrijk, want onafhankelijk cliëntondersteuners kunnen helpen om de weg te vinden. Wat zijn de eerste ervaringen sinds 2015? Werkt het?
Literatuur
go back to reference Beerepoot, R., Heuzels, L., Hoeve, R. van der, & Lange, A. de (2016). Cliëntervaringen in het sociaal domein: Analyse van de CEO’s Wmo en Jeugdhulp in 2015. Amsterdam: I&O Research Ed. Beerepoot, R., Heuzels, L., Hoeve, R. van der, & Lange, A. de (2016). Cliëntervaringen in het sociaal domein: Analyse van de CEO’s Wmo en Jeugdhulp in 2015. Amsterdam: I&O Research Ed.
go back to reference Bergen, A. van, Maat, J.W. van de & Hurkmans, M. (2016). Onafhankelijke clientondersteuning. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Utrecht: Movisie en Vilans. Bergen, A. van, Maat, J.W. van de & Hurkmans, M. (2016). Onafhankelijke clientondersteuning. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Utrecht: Movisie en Vilans.
go back to reference Feijten, P., Schellingerhout, R., Klerk, M. de, Steenbekkers, A., Schyns, P, Vonk, F., Marangos, A.M., Boer, A. de & Heering, L. (2017). Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Feijten, P., Schellingerhout, R., Klerk, M. de, Steenbekkers, A., Schyns, P, Vonk, F., Marangos, A.M., Boer, A. de & Heering, L. (2017). Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Harnas, S. & Toersen, W. (2017). Rapport meldactie ‘Cliëntondersteuning’. Utrecht: Patiëntenfederatie Nederland. Harnas, S. & Toersen, W. (2017). Rapport meldactie ‘Cliëntondersteuning’. Utrecht: Patiëntenfederatie Nederland.
go back to reference TK (2016/2017). Kamerbrief Brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016/2017, 29538; 34104 nr. 244 TK (2016/2017). Kamerbrief Brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016/2017, 29538; 34104 nr. 244
Metagegevens
Titel
Het recht op passende zorg en ondersteuning: ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning
Auteurs
Anna Maria Marangos
Mirjam De Klerk
Publicatiedatum
01-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-017-0076-8

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Geron 4/2017 Naar de uitgave

Thema: Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk verkend