Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Geron 4/2017

01-12-2017 | Thema: Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk met het oog op de toekomst

Auteurs: Lieve Vanderleyden, Arie Stolk

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het verenigingsleven in de lage landen is gegroeid vanuit diverse religieuze en ideologisch geïnspireerde organisaties die de belangen van burgers wilden dienen en beschermen. In dat kader was de inzet van vrijwilligers heel belangrijk. Mensen die zich vrijwillig engageren in een of andere organisatie dragen verantwoordelijkheid maar worden ook geconfronteerd met verplichtingen. Echter het klassieke verenigingsleven is voor een aantal vrijwilligers wat minder aantrekkelijk geworden want onvoldoende aangepast aan de veranderende samenleving waarin er meer ruimte is voor initiatiefneming en autonomie. Zo krijgen onder meer burgerinitiatieven meer draagvlak als een vorm van vrijwillige inzet.
Literatuur
go back to reference Bekkers, R., Schuyt, Th. & Gouwenberg, B. (2017). (red.) Geven in Nederland 2015. Huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goede doelenloterijen en vrijwilligers, Amsterdam: Lenthe. Bekkers, R., Schuyt, Th. & Gouwenberg, B. (2017). (red.) Geven in Nederland 2015. Huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goede doelenloterijen en vrijwilligers, Amsterdam: Lenthe.
go back to reference Bral, L. & Pauwels, G. (2017). Verenigingen en vrijwilligers: hardnekkige fenomenen. In: Carton, A., Pickery, J. & Verlet, D. (red.) Twintig jaarpeilen in Vlaanderen! De ‘survey sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’, (pp. 33-56). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Bral, L. & Pauwels, G. (2017). Verenigingen en vrijwilligers: hardnekkige fenomenen. In: Carton, A., Pickery, J. & Verlet, D. (red.) Twintig jaarpeilen in Vlaanderen! De ‘survey sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’, (pp. 33-56). Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
go back to reference Claasen, A. & Welling, N. (2006). Verkenning van een nieuwe definitie van vrijwilligerswerk/vrijwillige inzet, Nijmegen: Raboud Universiteit. Claasen, A. & Welling, N. (2006). Verkenning van een nieuwe definitie van vrijwilligerswerk/vrijwillige inzet, Nijmegen: Raboud Universiteit.
go back to reference Dekker, P & Hart, J. de (red.) (2009) werk in meervoud, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Dekker, P & Hart, J. de (red.) (2009) werk in meervoud, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Hetem, R. & Straatman, S. (2011). Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. Hetem, R. & Straatman, S. (2011). Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.
go back to reference Hurenkamp, M. & Rooduijn, M. (2009). Kleinschalige burgerinitiatieven in perspectief. In: Dekker, P. & Hart, J. de (red.) Vrijwilligerswerk in meervoud, (pp. 197-215), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Hurenkamp, M. & Rooduijn, M. (2009). Kleinschalige burgerinitiatieven in perspectief. In: Dekker, P. & Hart, J. de (red.) Vrijwilligerswerk in meervoud, (pp. 197-215), Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Hustinx, L. (2017). De tirannie van de nieuwe vrijwilliger. In: Hambach, E., Pelsmakers, L. & Verdée, J. (red.) 40 jaar prikk(el)end vrijwilligerswerk, (pp. 25-26), Antwerpen: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. Hustinx, L. (2017). De tirannie van de nieuwe vrijwilliger. In: Hambach, E., Pelsmakers, L. & Verdée, J. (red.) 40 jaar prikk(el)end vrijwilligerswerk, (pp. 25-26), Antwerpen: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.
go back to reference Putnam, D.R. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community, New York: Simon and Schuster. Putnam, D.R. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community, New York: Simon and Schuster.
go back to reference Rozario, Ph.A., Morrow-Howell, N. & Hinterlong, J.E. (2004). Role enhancement or role strain: assessing the impact of multiple productive roles on older caregiver well-being. Research on Ageing, 26 (4), 413-428. Rozario, Ph.A., Morrow-Howell, N. & Hinterlong, J.E. (2004). Role enhancement or role strain: assessing the impact of multiple productive roles on older caregiver well-being. Research on Ageing, 26 (4), 413-428.
go back to reference Thoits, P. & Hewitt, L. (2001). Volunteer work and well-being. Journal of Health and Social Behavior, 42, 115-131. Thoits, P. & Hewitt, L. (2001). Volunteer work and well-being. Journal of Health and Social Behavior, 42, 115-131.
go back to reference Vanderleyden, L. & Heylen, L. (2015). Het combineren van meerdere rollen op oudere leeftijd: een lust of een last? In: Vanderleyden, L. & Callens, M. (red.) Arbeid en Gezin: een paar apart, (pp. 175-201). SVR-studie 2015/1, Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Vanderleyden, L. & Heylen, L. (2015). Het combineren van meerdere rollen op oudere leeftijd: een lust of een last? In: Vanderleyden, L. & Callens, M. (red.) Arbeid en Gezin: een paar apart, (pp. 175-201). SVR-studie 2015/1, Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
Metagegevens
Titel
Vrijwilligerswerk met het oog op de toekomst
Auteurs
Lieve Vanderleyden
Arie Stolk
Publicatiedatum
01-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-017-0065-y

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Geron 4/2017 Naar de uitgave

Arbeid & Inkomen

Essay: Deeltijdpensioen