Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 9/2020

25-07-2020 | Beschouwing

Het individueel opleidingsplan: prul of praal?

Auteurs: Rozemarijn van der Gulden, Fred Tromp, Claudia Greijn, Bart Thoonen

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 9/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Artsen moeten hun kennis en vaardigheden voortdurend bijspijkeren: levenslang leren is de norm. Huisartsenopleidingen besteden daarom veel aandacht aan zelfsturend leren. Daarbij hoort een individueel opleidingsplan. In de praktijk zien aiossen het nut ervan vaak niet in, maar een individueel opleidingsplan kan wel degelijk waardevol zijn. Voorwaarde is wel dat de opleiding ruimte maakt voor autonome keuzes van de aios en ervoor zorgt dat opleiders en docenten beschikken over voldoende coachingsvaardigheden.
Literatuur
4.
go back to reference Vis E, Batenburg R, Van der Velden L. De kwaliteit van de opleiding tot huisarts anno 2018: een onderzoek onder huisartsen in opleiding. Utrecht: Nivel, 2018. www.nivel.nl, geraadpleegd 18 mei 2020. Vis E, Batenburg R, Van der Velden L. De kwaliteit van de opleiding tot huisarts anno 2018: een onderzoek onder huisartsen in opleiding. Utrecht: Nivel, 2018. www.​nivel.​nl, geraadpleegd 18 mei 2020.
Metagegevens
Titel
Het individueel opleidingsplan: prul of praal?
Auteurs
Rozemarijn van der Gulden
Fred Tromp
Claudia Greijn
Bart Thoonen
Publicatiedatum
25-07-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 9/2020
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-020-0814-3

Andere artikelen Uitgave 9/2020

Huisarts en wetenschap 9/2020 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws