Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 11/2005

01-11-2005 | Onderzoek

Ervaringen van huisartsen met ouderen die ‘klaar-met-leven’ zijn

Auteurs: ML Rurup, MT Muller, BD Onwuteaka-Philipsen, A van der Heide, G van der Wal, PJ van der Maas

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 11/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Rurup ML, Muller MT, Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Van der Wal G, Van der Maas PJ. Ervaringen van huisartsen met ouderen die ‘klaar-met-leven’ zijn. Huisarts Wet 2005;48(11):552-5.
Doel Vaststellen hoe vaak mensen om euthanasie of hulp bij zelfdoding verzoeken terwijl ze niet ernstig ziek zijn en hoe huisartsen in Nederland met zulke verzoeken omgaan.
Methoden Retrospectief onderzoek door middel van interviews. Er deden 125 huisartsen, 77 verpleeghuisartsen en 208 specialisten aan het onderzoek mee.
Resultaten Per jaar verzoeken ongeveer 400 mensen om euthanasie of hulp bij zelfdoding omdat ze ‘klaar-met-leven’ zijn; meestal doen ze dit verzoek aan hun huisarts. Drie procent van de artsen heeft ooit een dergelijk verzoek gehonoreerd.
Negenentwintig huisartsen beschreven een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding van een patiënt die niet ernstig ziek was. Meestal hadden de verzoekers geen partner (meer) en waren ze ouder dan 80 jaar. Alhoewel deze mensen vaak problemen van sociale aard hadden, hadden 23 verzoekers een of meer niet-ernstige ziekten. De meeste verzoeken werden geweigerd. In de helft van de gevallen stelde de huisarts een alternatieve behandeling voor, die vaak door de patiënt werd geweigerd. Negentien mensen die geen behandeling kregen, handhaafden hun verzoek; 5 van de 10 mensen die wel een behandeling kregen, matigden hun verzoek of trokken het in.
Conclusie De meeste artsen in Nederland weigeren verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding als de patiënt niet ernstig ziek is. De meeste patiënten volharden in hun verzoek. Meer onderzoek is nodig om artsen praktische interventies te bieden om suïcide te voorkomen en om het leven draaglijker en bevredigender te maken voor ouderen met een wens om te sterven.
Literatuur
go back to reference Pans E. De Hoge Raad en de onzekere arts. Nederlands Juristenblad 2003;17:870-7. Pans E. De Hoge Raad en de onzekere arts. Nederlands Juristenblad 2003;17:870-7.
go back to reference Hoge Raad 24 december 2002, Nederlandse Jurisprudentie 2003, 167. Hoge Raad 24 december 2002, Nederlandse Jurisprudentie 2003, 167.
go back to reference Rurup ML, Muller MT, Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Van der Wal G, Van der Maas PJ. Requests for euthanasia or physician-assisted suicide from older persons who do not have a severe disease: an interview study. Psychol Med 2005;35:665-71.CrossRefPubMed Rurup ML, Muller MT, Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Van der Wal G, Van der Maas PJ. Requests for euthanasia or physician-assisted suicide from older persons who do not have a severe disease: an interview study. Psychol Med 2005;35:665-71.CrossRefPubMed
go back to reference Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Koper D, Keij-Deerenberg I, Rietjens JAC, Rurup ML, et al. Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995 and 2001. Lancet 2003;362:395-9.CrossRefPubMed Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Koper D, Keij-Deerenberg I, Rietjens JAC, Rurup ML, et al. Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995 and 2001. Lancet 2003;362:395-9.CrossRefPubMed
go back to reference Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Koper D, Keij-Deerenberg I, Rietjens JAC, Rurup ML, et al. Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland in 1990, 1995 en 2001. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1793-9. Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Koper D, Keij-Deerenberg I, Rietjens JAC, Rurup ML, et al. Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland in 1990, 1995 en 2001. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1793-9.
go back to reference De Burlet HM, Hazenberg MJ. Levensmoeheid: een reden om lichamelijke handicaps te evalueren. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:633-5.PubMed De Burlet HM, Hazenberg MJ. Levensmoeheid: een reden om lichamelijke handicaps te evalueren. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:633-5.PubMed
go back to reference Kohlwes RJ, Koepsell TD, Rhodes LA, Pearlman RA. Physicians’ responses to patients’ requests for physician-assisted suicide. Arch Intern Med 2001;161:657-63.CrossRefPubMed Kohlwes RJ, Koepsell TD, Rhodes LA, Pearlman RA. Physicians’ responses to patients’ requests for physician-assisted suicide. Arch Intern Med 2001;161:657-63.CrossRefPubMed
go back to reference Dijkhuis JH en commissieleden. Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven. KNMG: Utrecht, 2004. Dijkhuis JH en commissieleden. Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven. KNMG: Utrecht, 2004.
go back to reference Scocco P, De Leo D. One-year prevalence of death thoughts, suicide ideation and behaviours in an elderly population. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:842-6.CrossRefPubMed Scocco P, De Leo D. One-year prevalence of death thoughts, suicide ideation and behaviours in an elderly population. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:842-6.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Ervaringen van huisartsen met ouderen die ‘klaar-met-leven’ zijn
Auteurs
ML Rurup
MT Muller
BD Onwuteaka-Philipsen
A van der Heide
G van der Wal
PJ van der Maas
Publicatiedatum
01-11-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 11/2005
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03084200

Andere artikelen Uitgave 11/2005

Huisarts en wetenschap 11/2005 Naar de uitgave