Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3-4/2019

Open Access 21-05-2019 | Erratum

Erratum bij: ‘Leefstijlinterventies in het onderwijs: hoe zit het met de kosten?’

Auteurs: Marije Oosterhoff, Hans Bosma, Onno C. P. van Schayck, Manuela A. Joore

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3-4/2019

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN
Opmerkingen
De online versie van het oorspronkelijke artikel vindt u onder https://​doi.​org/​10.​1007/​s12508-018-0149-7.
Erratum bij:
Tijdschr gezondheidswet (2018)
In onze bijdrage ‘Leefstijlinterventies in het onderwijs: hoe zit het met de kosten?’ beschreven we hoe de maatschappelijke kosten van leefstijlinterventies in het basisonderwijs zijn opgebouwd [1]. Ter illustratie berekenden we de maatschappelijke kosten van twee interventies: de Gezonde Basisschool van de Toekomst en de Beweegschool. We hebben helaas gemerkt dat de berekeningen niet geheel correct waren.
We schreven dat de schooldag op zowel de Gezonde Basisschool van de Toekomst als op de Beweegschool met minstens 30 minuten was verlengd om de gezonde lunch en de activiteiten tijdens de middagpauze te kunnen verzorgen. Het is echter gebleken dat dit op de Beweegschool niet het geval is (maar wel op de Gezonde Basisschool van de Toekomst). De berekening in ons artikel weerspiegelt daarmee niet de dagelijkse praktijk voor de Beweegschool. We hebben daarom de kostenberekening voor de Beweegschool in tab. 1 aangepast. In het oorspronkelijke artikel was de waarde van de verlengde schooldag meegenomen door middel van een kostenbesparing in het huishouden. Hierbij werd aangenomen dat de verlengde schooldag mogelijkheden biedt voor ouders/verzorgers om deze tijd te besteden aan werk of vrije tijd. In de aangepaste berekening is deze kostenbesparing niet langer van toepassing voor de Beweegschool (maar wel voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst).
Tabel 1
Kostenopbouw van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in een bestendigde fase (€/kind/schooljaar)
  
Onderwijs
Huishouden en vrije tijd
Bedrijfsleven en gemeente/sociale zekerheid
Maatschappelijk perspectief
Gezonde Basisschool van de Toekomst
Coördinatie door programmacoördinator op bovenschools niveau
€ 21
   
Coördinatie door projectleiders op schoolniveau
€ 49
  
Assistentie van vrijwilligers tijdens de middagpauzea
€ 38
€ 53
 
Deelname van ouders aan de klankbordgroep
 
€ 2
 
Waarde van de verlengde schooldagb
 
€ −562
 
Uitkeringsgerechtigden helpen met het voorbereiden van de lunchc
 
€ −3
€ −22
Workshops door onder andere sportverenigingen
€ 20
€ 0
 
Pedagogisch medewerkers begeleiden de lunch en activiteiten
€ 524
 
€ 0
Lunchd
€ 320
€ −298
 
Spelmaterialen
€ 7
  
Tevredenheidsonderzoeken
€ 4
  
Totaal
€ 982/schooljaar
(€ 6,14/dag) e
€ −807/schooljaar
(€ −5,05/dag) e
€ −22/schooljaar
(€ −0,13/dag) e
€ 153/schooljaar
(€ 0,96/dag) e
Beweegschool
Coördinatie door programmacoördinator op bovenschools niveau
€ 21
   
 
Coördinatie door projectleiders op schoolniveau
€ 49
   
 
Assistentie van vrijwilligers tijdens de middagpauzea
€ 24
€ 17
  
 
Deelname van ouders aan de klankbordgroep
 
€ 2
  
 
Waarde van de verlengde schooldagb
 
€ 0
  
 
Workshops door onder andere sportverenigingen
€ 20
€ 0
  
 
Pedagogisch medewerkers begeleiden de activiteiten
€ 204
 
€ 0
 
 
Spelmaterialen
€ 7
   
 
Tevredenheidsonderzoeken
€ 4
   
 
Totaal
€ 328/schooljaar
(€ 2,05/dag) e
€ 18/schooljaar
(€ 0,11/dag) e
€ 0/schooljaar
(€ 0,00/dag) e
€ 346/schooljaar
(€ 2,16/dag) e
a Een deel van de tijdsinvesteringen werd gecompenseerd vanuit de onderwijssector. Het overige deel van de tijdskosten (niet-gecompenseerde tijd) komt terecht in het huishouden.
b De waarde van de verlengde schooldag komt terecht in het huishouden omdat ouders/verzorgers minder tijd besteedden aan naschoolse zorg.
c In het huishouden (verschil tussen inkomen en een uitkering) en in de gemeente/sociale zekerheid (geen uitgaven aan uitkeringen, inkomsten uit inkomstenbelasting) treden kostenbesparingen op.
d De kosten van de lunch werden gemaakt vanuit de onderwijssector. In het huishouden trad een directe kostenbesparing op (waarde van de reguliere uitgaven voor de lunch van kinderen).
e Kleine verschillen tussen berekeningen (som van kostenonderdelen en de totale kosten) komen door afrondingen. Er is gerekend met een totaal van 160 schooldagen per jaar.
De netto maatschappelijke kosten van de Beweegschool bedragen € 346 per kind per jaar, ofwel € 2,16 per kind per dag in de bestendigde fase. De maatschappelijke investering voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst bedraagt € 153 per kind per jaar, ofwel € 0,96 per kind per dag. In de bijdrage concludeerden we dat de netto maatschappelijke kosten van de Beweegschool niet hoger waren dan die van het reguliere schoolprogramma, omdat de extra kosten voor de onderwijssector werden gecompenseerd door de besparingen in het huishouden (met de kostenbesparing ten gevolge van de verlenging van de schooldag). De aangepaste berekening laat zien dat voor beide interventies een maatschappelijke investering nodig is om ze te kunnen blijven uitvoeren. Het overgrote deel van deze maatschappelijke investering voor de Beweegschool (€ 2,05/kind/dag) zal gegeven de huidige organisatie worden gedragen door de onderwijssector.
Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
1.
go back to reference Oosterhoff M, Bosma H, Schayck OCP van, Joore MA. Leefstijlinterventies in het onderwijs: hoe zit het met de kosten? Tijdschr Gezondheidswet. 2018;96(3–4):120–3. CrossRef Oosterhoff M, Bosma H, Schayck OCP van, Joore MA. Leefstijlinterventies in het onderwijs: hoe zit het met de kosten? Tijdschr Gezondheidswet. 2018;96(3–4):120–3. CrossRef
Metagegevens
Titel
Erratum bij: ‘Leefstijlinterventies in het onderwijs: hoe zit het met de kosten?’
Auteurs
Marije Oosterhoff
Hans Bosma
Onno C. P. van Schayck
Manuela A. Joore
Publicatiedatum
21-05-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3-4/2019
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-019-0238-2

Andere artikelen Uitgave 3-4/2019

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3-4/2019 Naar de uitgave