Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3-4/2019

28-01-2019 | Wetenschappelijk artikel

Kwetsbare wijken in Noord-Brabant op de kaart voor dialoog over maatschappelijke ondersteuning

Auteurs: Antje Eugster, Wendy Jeeninga, Arthur Rijkers, Ruben Smeets, Ike Kroesbergen, Mariëlle Cloïn

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3-4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kwetsbare mensen vormen een belangrijke doelgroep van maatschappelijke ondersteuning. Ook de Provincie Noord-Brabant zet zich in voor kwetsbare groepen, zodat zij aansluiting hebben en houden in onze maatschappij. Het programma Sociale Veerkracht moet ervoor zorgen dat meer mensen kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant. In opdracht van de provincie hebben verschillende partners in Noord-Brabant een verdieping aangebracht op de monitor sociale veerkracht, waarbij extra accent op gezondheid en de focus op kwetsbaarheid en kwetsbare mensen is gelegd. De gegevens zijn bovendien in de monitor op het lagere schaalniveau van de wijk gepresenteerd. Dit artikel beschrijft hoe het proces binnen het project Kwetsbaar Brabant. Een verdieping op de monitor Sociale Veerkracht is verlopen en welke opbrengsten het heeft opgeleverd.
Literatuur
1.
go back to reference Winsemius A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: Movisie; 2011. Winsemius A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: Movisie; 2011.
3.
go back to reference Wolf J. Niemand tussen wal en schip. Referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Nijmegen: Academische werkplaats OGGZ; 2015. Wolf J. Niemand tussen wal en schip. Referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Nijmegen: Academische werkplaats OGGZ; 2015.
4.
go back to reference Campen C van. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011. Campen C van. Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2011.
5.
go back to reference Romijn G, Graaf I de, Jonge M de. Kwetsbare kinderen. Literatuurstudie over verhoogde risicogroepen onder kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen. Utrecht: Trimbos Instituut; 2010. Romijn G, Graaf I de, Jonge M de. Kwetsbare kinderen. Literatuurstudie over verhoogde risicogroepen onder kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen. Utrecht: Trimbos Instituut; 2010.
6.
go back to reference Lauriks S, Buster MCA, Wit MAS de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2013. Lauriks S, Buster MCA, Wit MAS de, et al. Zelfredzaamheid-Matrix. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2013.
7.
go back to reference Brink C van den, Smulders G, Wolf J, Oers H van, et al. Monitor Sociaal kwetsbare groepen, e‑book. Tilburg: Tilburg University; 2015. Brink C van den, Smulders G, Wolf J, Oers H van, et al. Monitor Sociaal kwetsbare groepen, e‑book. Tilburg: Tilburg University; 2015.
10.
go back to reference Blanken M, Dagevos J, Smeets R, et al. Sociale veerkracht in Brabant. Tilburg: Het PON, Telos; 2016. Blanken M, Dagevos J, Smeets R, et al. Sociale veerkracht in Brabant. Tilburg: Het PON, Telos; 2016.
Metagegevens
Titel
Kwetsbare wijken in Noord-Brabant op de kaart voor dialoog over maatschappelijke ondersteuning
Auteurs
Antje Eugster
Wendy Jeeninga
Arthur Rijkers
Ruben Smeets
Ike Kroesbergen
Mariëlle Cloïn
Publicatiedatum
28-01-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3-4/2019
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-019-0211-0

Andere artikelen Uitgave 3-4/2019

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3-4/2019 Naar de uitgave