Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 3/2020

01-09-2020

Een online interventie voor het positief beïnvloeden van de voorspellende factoren voor ouderlijke steun aan niet-heteroseksuele kinderen

Auteurs: Joshua A. Goodman, Tania Israel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 3/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel gaat over de online interventie PRISMS (Parent Resource for Increasing Sexual Minority Support): een hulpmiddel voor ouders om hun niet-heteroseksuele kind beter te kunnen ondersteunen. De interventie is bedoeld om de zelfeffectiviteit (het vertrouwen in de eigen vaardigheid of bekwaamheid) en de gedragsintenties van ouders te vergroten, zodat zij hun niet-heteroseksuele kind beter kunnen ondersteunen. De interventie is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke literatuur en feedback van ouders en psychologen en deze bestaat uit vijf interactieve online modules, waaronder: normalisering van de ervaringen van ouders, psycho-educatie, reflectie op bestaande ondersteuning, oefening in het bieden van steun, en bevestiging. In deze studie zijn de bruikbaarheid en acceptatie van PRISMS onderzocht en hierin zijn pilotgegevens verzameld om de effectiviteit van PRISMS te bepalen. De deelnemers – geworven via Amazon Mechanical Turk – zijn 184 Amerikaanse ouders van jongeren tussen de 13 en 18 jaar die behoren tot de niet-heteroseksuele minderheid. De deelnemers werden random verdeeld over een groep die PRISMS kreeg aangeboden (n = 92) en een groep die deelnam aan een controleconditie die bestond uit een gangbare vorm van psycho-educatie over seksuele oriëntatie (n = 92). Uit een analyse van de bevindingen blijkt dat de acceptatie van de interventie groot is en dat PRISMS in de nameting op geloofwaardigheid en affect niet onderdoet voor de controleconditie (er is geen sprake van ‘non-inferioriteit’). Twee covariantie-analyses laten geen significant verband zien tussen PRISMS en zelfeffectiviteit of gedragsintenties voor ouderlijke steun, ofschoon er wel kleine effectgroottes (d = 0,31 en 0,21) gevonden zijn. De verkennende analyses achteraf lijken erop te wijzen dat PRISMS effectief is voor ouders die veel verdriet hebben over de seksuele geaardheid van hun kind. Dit suggereert dat het interessant kan zijn om meer onderzoek te doen naar toepassingen bij deze doelgroep. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de implicaties van deze studie voor verder onderzoek en de praktijk, waarbij het belang van interventies voor ouders van niet-heteroseksuele jongeren nog eens wordt onderstreept.
Literatuur
go back to reference Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. CrossRef Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. CrossRef
go back to reference Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. CrossRef Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. CrossRef
go back to reference Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, 5, 307–337. Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, 5, 307–337.
go back to reference Leahy, R. L. (2000). Sunk costs and resistance to change. Journal of Cognitive Psychotherapy, 14(4), 355–371. CrossRef Leahy, R. L. (2000). Sunk costs and resistance to change. Journal of Cognitive Psychotherapy, 14(4), 355–371. CrossRef
go back to reference Newcomb, M. E., Heinz, A. J., & Mustanski, B. (2012). Examining risk and protective factors for alcohol use in lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: a longitudinal multilevel analysis. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 73(5), 783–793. CrossRef Newcomb, M. E., Heinz, A. J., & Mustanski, B. (2012). Examining risk and protective factors for alcohol use in lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: a longitudinal multilevel analysis. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 73(5), 783–793. CrossRef
go back to reference Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (2002). Social cognitive theory and self-efficacy: implications for motivation theory and practice. In L. W. Porter, G. A. Bigley & R. M. Steers (red.), Motivation and work behavior (pag. 126–140). Boston: McGraw-Hill. Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (2002). Social cognitive theory and self-efficacy: implications for motivation theory and practice. In L. W. Porter, G. A. Bigley & R. M. Steers (red.), Motivation and work behavior (pag. 126–140). Boston: McGraw-Hill.
Metagegevens
Titel
Een online interventie voor het positief beïnvloeden van de voorspellende factoren voor ouderlijke steun aan niet-heteroseksuele kinderen
Auteurs
Joshua A. Goodman
Tania Israel
Publicatiedatum
01-09-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 3/2020
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-020-00127-5