Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2005

01-03-2005 | Artikelen

De invloed van protectieve en risicofactoren op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen

Auteurs: Mevr. drs. Jessica J. Asscher, Marja C. Paulussen-Hoogeboom

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doelen van dit onderzoek zijn: 1. de invloed van individuele risicofactoren en van risicocumulatie op probleemgedrag van kinderen en opvoedingsgedrag onderzoeken in een niet-klinische steekproef van 177 moeders met hun peuter, 2. de beschermende werking van ervaren sociale steun tegen risicofactoren nagaan. Zowel individuele risicofactoren als risicocumulatie hangt samen met ongunstige ontwikkelingsuitkomsten (probleemgedrag van het kind, negatief opvoedingsgedrag). De grootte van de samenhang is afhankelijk van zowel de aard van de risicofactoren als van de gekozen uitkomstmaat. Ervaren sociale steun werkt voor slechts één van de drie uitkomstmaten (probleemgedrag van het kind) beschermend.
Literatuur
go back to reference Aalbers-van Leeuwen, M., Van Hees, L., & Hermanns, J. M. A. (2002). Risico- en protectieve factoren in moderne gezinnen: reden tot optimisme of reden tot pessimisme? Pedagogiek, 22, 41-54. Aalbers-van Leeuwen, M., Van Hees, L., & Hermanns, J. M. A. (2002). Risico- en protectieve factoren in moderne gezinnen: reden tot optimisme of reden tot pessimisme? Pedagogiek, 22, 41-54.
go back to reference Abidin, R. R. (Ed.) (1983). Parenting stress index manual. Charlottesville: Pediatric Psychology Press. Abidin, R. R. (Ed.) (1983). Parenting stress index manual. Charlottesville: Pediatric Psychology Press.
go back to reference Achenbach, T. M. (1992). Manual for the Child Behavior Checklist/2-3 and 1992 profile. Burlington, vt: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T. M. (1992). Manual for the Child Behavior Checklist/2-3 and 1992 profile. Burlington, vt: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference Berden, G. F. M. G., Althaus, M., & Verhulst, F. C. (1988). Dragen ‘levensgebeurtenissen’ bij tot gedragsveranderingen bij kinderen en jeugdigen: voorlopige onderzoeksresultaten. In P. Goudena, H. Groenendaal, & F. Swets-Gronert (Red.), Kind in geding: bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 85-99). Amersfoort/Leuven: Acco. Berden, G. F. M. G., Althaus, M., & Verhulst, F. C. (1988). Dragen ‘levensgebeurtenissen’ bij tot gedragsveranderingen bij kinderen en jeugdigen: voorlopige onderzoeksresultaten. In P. Goudena, H. Groenendaal, & F. Swets-Gronert (Red.), Kind in geding: bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 85-99). Amersfoort/Leuven: Acco.
go back to reference Berden, G. F. M. G., Althaus, M., & Verhulst, F. C. (1990). Major life events and changes in behavioural functioning of children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 949-959.CrossRefPubMed Berden, G. F. M. G., Althaus, M., & Verhulst, F. C. (1990). Major life events and changes in behavioural functioning of children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31, 949-959.CrossRefPubMed
go back to reference Brown, J., Cohen, P., Johnson, J. G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of risk factors for child maltreatment: findings of a 17-year prospective study of officially recorder and self-reported child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 22, 1065-1078.CrossRefPubMed Brown, J., Cohen, P., Johnson, J. G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of risk factors for child maltreatment: findings of a 17-year prospective study of officially recorder and self-reported child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 22, 1065-1078.CrossRefPubMed
go back to reference Cosey, E. J., & Bechtel, G. A. (2001). Family social support and prenatal care among unmarried African American teenage primiparas. Journal of Community Health Nursing, 18, 107-114.PubMed Cosey, E. J., & Bechtel, G. A. (2001). Family social support and prenatal care among unmarried African American teenage primiparas. Journal of Community Health Nursing, 18, 107-114.PubMed
go back to reference De Brock, A. A. J. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). Nijmeegse Ouderlijke Stress Index, handleiding experimentele versie. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. De Brock, A. A. J. L., Vermulst, A. A., Gerris, J. R. M., & Abidin, R. R. (1992). Nijmeegse Ouderlijke Stress Index, handleiding experimentele versie. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Dekovic, M. (1999). Risk and protective factors in the development of problem behavior during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28, 667-685.CrossRef Dekovic, M. (1999). Risk and protective factors in the development of problem behavior during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28, 667-685.CrossRef
go back to reference Dekovic, M., Gerrits, L. A. W., Groenendaal, J. H. A., & Noom, M. J. (1996). Bronnen van opvoedingsondersteuning – inventarisatie ( boo ). Interne rapportage. Utrecht: Universiteit Utrecht. Dekovic, M., Gerrits, L. A. W., Groenendaal, J. H. A., & Noom, M. J. (1996). Bronnen van opvoedingsondersteuning – inventarisatie ( boo ). Interne rapportage. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Dekovic, M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42, 223-235.CrossRefPubMed Dekovic, M., Janssens, J. M. A. M., & Van As, N. M. C. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42, 223-235.CrossRefPubMed
go back to reference Diener, E., & Emmons, R. A. (1984). The independence of positive and negative affect. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 1105-1117.CrossRefPubMed Diener, E., & Emmons, R. A. (1984). The independence of positive and negative affect. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 1105-1117.CrossRefPubMed
go back to reference Gelfland, D. M., & Teti, D. M. (1990). The effects of maternal depression on children. Clinical Psychology Review, 10, 329-353.CrossRef Gelfland, D. M., & Teti, D. M. (1990). The effects of maternal depression on children. Clinical Psychology Review, 10, 329-353.CrossRef
go back to reference Gerris, J. R. M., Vermulst, A. A., Van Boxtel, D. A. M., Janssens, J. M. A. M., Zutphen, R. A. H., & Felling, A. J. A. (1993). Parenting in Dutch families: A representative description of validated concepts representing characteristics of parents, children, the family as a system and socio-cultural value orientations. Nijmegen: University of Nijmegen, Institute of Family Studies. Gerris, J. R. M., Vermulst, A. A., Van Boxtel, D. A. M., Janssens, J. M. A. M., Zutphen, R. A. H., & Felling, A. J. A. (1993). Parenting in Dutch families: A representative description of validated concepts representing characteristics of parents, children, the family as a system and socio-cultural value orientations. Nijmegen: University of Nijmegen, Institute of Family Studies.
go back to reference Gerrits, L. A. W., Groenendaal, J., Dekovic, M., & Noom, M. J. (1996). Interne rapportage over een Nederlandse bewerking van de Parenting Dimensions Inventory ( pdi ). Utrecht: Universiteit Utrecht. Gerrits, L. A. W., Groenendaal, J., Dekovic, M., & Noom, M. J. (1996). Interne rapportage over een Nederlandse bewerking van de Parenting Dimensions Inventory ( pdi ). Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Goldsmith, H. H. (1996). Studying temperament via construction of the Toddler Behavior Assessment Questionnaire. Child Development, 67, 218-235.CrossRefPubMed Goldsmith, H. H. (1996). Studying temperament via construction of the Toddler Behavior Assessment Questionnaire. Child Development, 67, 218-235.CrossRefPubMed
go back to reference Groenendaal, J. H. A., & Dekovic, M. (2000). Risicofactoren voor de kwailiteit van de opvoeding. Pedagogiek, 1, 3-22. Groenendaal, J. H. A., & Dekovic, M. (2000). Risicofactoren voor de kwailiteit van de opvoeding. Pedagogiek, 1, 3-22.
go back to reference Groenendaal, J. H. A., & Van Yperen, T. A. (1994). Beschermende en bedreigende factoren. In J. Rispens, P. Goudena, & J. J. M. Groenendaal (Red.), Preventie van psychosociale problemen (pp. 90-115). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Groenendaal, J. H. A., & Van Yperen, T. A. (1994). Beschermende en bedreigende factoren. In J. Rispens, P. Goudena, & J. J. M. Groenendaal (Red.), Preventie van psychosociale problemen (pp. 90-115). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Gutman, L. M., Sameroff, A. J., & Cole, R. (2003). Academic growth curve trajectoiries from 1st grade to 12th grade: Effects of multiple social risk factors and preschool child factors. Developmental Psychology, 39, 777-790.CrossRefPubMed Gutman, L. M., Sameroff, A. J., & Cole, R. (2003). Academic growth curve trajectoiries from 1st grade to 12th grade: Effects of multiple social risk factors and preschool child factors. Developmental Psychology, 39, 777-790.CrossRefPubMed
go back to reference Halen, C. P. M., & Bosma, H. A. (1993). Zelfperceptie problematiek bij adolescenten. Kind en Adolescent, 14, 127-144.CrossRef Halen, C. P. M., & Bosma, H. A. (1993). Zelfperceptie problematiek bij adolescenten. Kind en Adolescent, 14, 127-144.CrossRef
go back to reference Hannan, K., & Luster, T. (1991). Influence of parent, child, and contextual factors on the quality of the home environment. Infant Mental Health Journal, 12, 17-30.CrossRef Hannan, K., & Luster, T. (1991). Influence of parent, child, and contextual factors on the quality of the home environment. Infant Mental Health Journal, 12, 17-30.CrossRef
go back to reference Hermanns, J. M. A. (1987). Risicofactoren in de ontwikkeling. De rol van de bijsturende omgeving. Kind en adolescent, 8, 49-59. Hermanns, J. M. A. (1987). Risicofactoren in de ontwikkeling. De rol van de bijsturende omgeving. Kind en adolescent, 8, 49-59.
go back to reference Hermanns, J. M. A. (2004). Vroege interventies: nieuwe theorieën en nieuw beleid. In P. Leseman, & A. van der Leij (Red.), Educatie in de voor- en vroegschoolse periode (pp. 119-132). Baarn: hb uitgevers. Hermanns, J. M. A. (2004). Vroege interventies: nieuwe theorieën en nieuw beleid. In P. Leseman, & A. van der Leij (Red.), Educatie in de voor- en vroegschoolse periode (pp. 119-132). Baarn: hb uitgevers.
go back to reference Hermanns, J. M. A., & Leenders, F. H. R. (1985). Risicofactoren in de opvoeder-kind interactie in de vroegkinderlijke ontwikkeling: prematuriteit en ‘moeilijk temperament’. In J. de Wit, H. Groenendaal, & J. M. Meel (Red.), Psychologen over het kind. Vol. 8 (pp. 103-122). Lisse: Swets & Zeitlinger. Hermanns, J. M. A., & Leenders, F. H. R. (1985). Risicofactoren in de opvoeder-kind interactie in de vroegkinderlijke ontwikkeling: prematuriteit en ‘moeilijk temperament’. In J. de Wit, H. Groenendaal, & J. M. Meel (Red.), Psychologen over het kind. Vol. 8 (pp. 103-122). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Hermanns, J. M. A., & Leu, H. R. (1998). Family risks and family support. Theory, research and practice in Germany and in The Netherlands. Delft: Eburon. Hermanns, J. M. A., & Leu, H. R. (1998). Family risks and family support. Theory, research and practice in Germany and in The Netherlands. Delft: Eburon.
go back to reference Hermanns, J. M. A., Van de Venne, L., & Leseman, P. (1997). Home Start geëvalueerd. Amsterdam: sco-Kohnstamm Instituut. Hermanns, J. M. A., Van de Venne, L., & Leseman, P. (1997). Home Start geëvalueerd. Amsterdam: sco-Kohnstamm Instituut.
go back to reference Hogan, B. E., Linden, W., & Najarian, B. (2002). Social support interventions – do they work? Clinical Psychology Review, 22, 381-440.CrossRef Hogan, B. E., Linden, W., & Najarian, B. (2002). Social support interventions – do they work? Clinical Psychology Review, 22, 381-440.CrossRef
go back to reference Jackson, A. P., Brooks-Gunn, J., Huang, C. C., & Glassman, M. (2000). Single mothers in low wage jobs: financial strain, parenting, and preschoolers’ outcomes. Child Development, 71, 1409-1423.CrossRefPubMed Jackson, A. P., Brooks-Gunn, J., Huang, C. C., & Glassman, M. (2000). Single mothers in low wage jobs: financial strain, parenting, and preschoolers’ outcomes. Child Development, 71, 1409-1423.CrossRefPubMed
go back to reference Jessor, R., Van den Bos, J., Vanderryn, J., Costa, F. M., & Turbin, M. S. (1995). Protective factors in adolescent problem behavior: moderator effects and developmental change. Developmental Psychology, 31, 923-933.CrossRef Jessor, R., Van den Bos, J., Vanderryn, J., Costa, F. M., & Turbin, M. S. (1995). Protective factors in adolescent problem behavior: moderator effects and developmental change. Developmental Psychology, 31, 923-933.CrossRef
go back to reference Kijlstra, M., Prinsen, B., & Schulpen, T. W. J. (2001). Kwetsbaar jong! Een quickscan van de kansen op achterstand van kinderen van 0 tot 4 jaar in risicosituaties. Utrecht: nizw Uitgeverij. Kijlstra, M., Prinsen, B., & Schulpen, T. W. J. (2001). Kwetsbaar jong! Een quickscan van de kansen op achterstand van kinderen van 0 tot 4 jaar in risicosituaties. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Koot, J. M. (1993). Problem behavior in Dutch preschoolers. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Koot, J. M. (1993). Problem behavior in Dutch preschoolers. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social politics. Development and Psychopathology, 12, 857-885.CrossRef Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social politics. Development and Psychopathology, 12, 857-885.CrossRef
go back to reference McBride Murry, V., Bynum, M. S., Brody, G. H., Willert, A., & Stephens, D. (2001). African American single mothers and children in context: A review of studies on risk and resilience. Clinical Child and Family Psychological Review, 4, 133-155.CrossRef McBride Murry, V., Bynum, M. S., Brody, G. H., Willert, A., & Stephens, D. (2001). African American single mothers and children in context: A review of studies on risk and resilience. Clinical Child and Family Psychological Review, 4, 133-155.CrossRef
go back to reference Meyers, S. A. (1999). Mothering in context: ecological determinants of parent behaviour. Merrill Palmer Quarterly, 45, 332-357. Meyers, S. A. (1999). Mothering in context: ecological determinants of parent behaviour. Merrill Palmer Quarterly, 45, 332-357.
go back to reference Peeters, J., & Woldringh, C. (1993). Leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland. Nijmegen: Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen. Peeters, J., & Woldringh, C. (1993). Leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland. Nijmegen: Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen.
go back to reference Rutter, M., Murray, R., Pickles, A., & Eaves, L. (2001). Testing hypotheses on specific environmental causal effects on behavior. Psychological Bulletin, 127, 291-324.CrossRefPubMed Rutter, M., Murray, R., Pickles, A., & Eaves, L. (2001). Testing hypotheses on specific environmental causal effects on behavior. Psychological Bulletin, 127, 291-324.CrossRefPubMed
go back to reference Sameroff, A. J., & Fiese, B. H. (2000). Transactional regulations and early intervention. In P. Shonkhoff, & S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (2nd ed., pp. 135-159). New York: Cambridge University Press. Sameroff, A. J., & Fiese, B. H. (2000). Transactional regulations and early intervention. In P. Shonkhoff, & S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (2nd ed., pp. 135-159). New York: Cambridge University Press.
go back to reference Slater, M. A., & Power, T. G. (1987). Multidimensional assessment of parenting in single-parent families. In J. P. Vincent (Ed.), Advances in family intervention, assessment and theory (Vol. 4, pp. 197-228). London: Jai press inc. Slater, M. A., & Power, T. G. (1987). Multidimensional assessment of parenting in single-parent families. In J. P. Vincent (Ed.), Advances in family intervention, assessment and theory (Vol. 4, pp. 197-228). London: Jai press inc.
go back to reference Ten Brink, L. T., & Veerman, J. W. (1998). Risicofactoren en protectieve factoren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In J. D. Bosch, H.. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3 (1998-1999) (pp. 13-46). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Ten Brink, L. T., & Veerman, J. W. (1998). Risicofactoren en protectieve factoren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In J. D. Bosch, H.. A. Bosma, R. J. van der Gaag, A. J. J. M. Ruijssenaars, & A. Vyt (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3 (1998-1999) (pp. 13-46). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Veerman, J. W. (1988). Bedreigende en beschermende factoren in de gezinsomgeving: gegevens uit onderzoek. In P. Goudena, H. Groenendaal, & F. Swets-Gronert (Red.), Kind in geding. Bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 101-118). Leuven/Amersfoort: Acco. Veerman, J. W. (1988). Bedreigende en beschermende factoren in de gezinsomgeving: gegevens uit onderzoek. In P. Goudena, H. Groenendaal, & F. Swets-Gronert (Red.), Kind in geding. Bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 101-118). Leuven/Amersfoort: Acco.
go back to reference Verhulst, F. C., Koot, J. M., Akkerhuis, G. W., & Veerman, J. W. (1990). Praktische handleiding voor de cbcl. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F. C., Koot, J. M., Akkerhuis, G. W., & Veerman, J. W. (1990). Praktische handleiding voor de cbcl. Assen: Van Gorcum.
Metagegevens
Titel
De invloed van protectieve en risicofactoren op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen
Auteurs
Mevr. drs. Jessica J. Asscher
Marja C. Paulussen-Hoogeboom
Publicatiedatum
01-03-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060934

Andere artikelen Uitgave 1/2005

Kind en adolescent 1/2005 Naar de uitgave

Redactioneel

Toekomstgericht