Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2005 | Artikelen

Begrip en gebruik van sociaal-emotionele regels bij kinderen met autisme spectrum stoornissen

Auteurs: Drs. Sander Begeer, Mark Meerum Terwogt, Carolien J. Rieffe, Lex P. A. M. Stockmann

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Normaal intelligente kinderen met autisme spectrum stoornissen staan bekend om hun problematiek in het sociale en emotionele domein. Het lijkt hun echter niet te ontbreken aan basale capaciteiten op deze gebieden. Verschillende onderzoeken toonden aan dat deze kinderen capaciteiten vaak wel bezitten, maar deze over het algemeen minder adequaat toepassen dan zich normaal ontwikkelende kinderen. Externe factoren, zoals de manier waarop sociale en emotionele informatie wordt gepresenteerd, maar ook intrinsieke factoren, zoals motivatie, lijken hierbij een rol te spelen. Het belang van deze factoren wordt besproken voor de interpretatie van de sociale en emotionele problematiek van kinderen met autisme spectrum stoornissen.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed.). Washington, dc: Author. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed.). Washington, dc: Author.
go back to reference Begeer, S. (in voorbereiding). Theory of Mind and emotion in children with autism. Unpublished dissertation. Begeer, S. (in voorbereiding). Theory of Mind and emotion in children with autism. Unpublished dissertation.
go back to reference Begeer, S., Rieffe, C., & Meerum Terwogt, M. (2004a). Sociaal-emotionele competentie van normaal intelligente kinderen met autisme. In A. Vyt, M. A. G. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 6 (pp. 252-275). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Begeer, S., Rieffe, C., & Meerum Terwogt, M. (2004a). Sociaal-emotionele competentie van normaal intelligente kinderen met autisme. In A. Vyt, M. A. G. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 6 (pp. 252-275). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Begeer, S., Rieffe, C., & Meerum Terwogt, M. (2004b). Onderkennen kinderen met autisme de invloed van stemming op gedrag? Wetenschappelijk Tijdschift Autisme, 1, 4-16. Begeer, S., Rieffe, C., & Meerum Terwogt, M. (2004b). Onderkennen kinderen met autisme de invloed van stemming op gedrag? Wetenschappelijk Tijdschift Autisme, 1, 4-16.
go back to reference Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (2003). Theory of Mind based action in children from the autistic spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 479-487.CrossRefPubMed Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (2003). Theory of Mind based action in children from the autistic spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33, 479-487.CrossRefPubMed
go back to reference Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (in druk). Attention to facial emotion expressions in children with autism. Autism. Begeer, S., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (in druk). Attention to facial emotion expressions in children with autism. Autism.
go back to reference Caron, R. F., Caron, A. J., & Myers, R. S. (1982). ‘Do infants see emotion expressions in static faces?’ Child Development, 56, 1552-1560.CrossRef Caron, R. F., Caron, A. J., & Myers, R. S. (1982). ‘Do infants see emotion expressions in static faces?’ Child Development, 56, 1552-1560.CrossRef
go back to reference Darwin, C., & Ekman, P. (1872, herdruk 1998). The expression of the emotions in man and animals (3rd ed.). New York: Oxford Press. Darwin, C., & Ekman, P. (1872, herdruk 1998). The expression of the emotions in man and animals (3rd ed.). New York: Oxford Press.
go back to reference Frith, U. (2003). Autism: Explaining the enigma. Oxford: Blackwell. Frith, U. (2003). Autism: Explaining the enigma. Oxford: Blackwell.
go back to reference Hughes, C., Adlam, A., Happé, F., Jackson, J., Taylor, A., & Caspi, A. (2000). Good test-retest reliability for standard and advanced false-belief tasks across a wide range of abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 483-490.CrossRefPubMed Hughes, C., Adlam, A., Happé, F., Jackson, J., Taylor, A., & Caspi, A. (2000). Good test-retest reliability for standard and advanced false-belief tasks across a wide range of abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 483-490.CrossRefPubMed
go back to reference Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (1998). Inzicht in emoties bij kinderen met aan autisme verwante stoornissen. Is de ‘mindblindness’-hypothese nog houdbaar? Kind en Adolescent, 19, 413-424.CrossRef Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., & Stockmann, L. (1998). Inzicht in emoties bij kinderen met aan autisme verwante stoornissen. Is de ‘mindblindness’-hypothese nog houdbaar? Kind en Adolescent, 19, 413-424.CrossRef
go back to reference Rieffe, C., Potharst, E., Meerum Terwogt, M., Begeer, S., Stockmann, L., & Cowan, R. (ingediend). Expressie van emoties bij hoogfunctionerende kinderen met autisme. Kind en Adolescent. Rieffe, C., Potharst, E., Meerum Terwogt, M., Begeer, S., Stockmann, L., & Cowan, R. (ingediend). Expressie van emoties bij hoogfunctionerende kinderen met autisme. Kind en Adolescent.
go back to reference Van der Gaag, R. J. (1996). Autisme is in. Kind en Adolescent, 17, 253-256. Van der Gaag, R. J. (1996). Autisme is in. Kind en Adolescent, 17, 253-256.
go back to reference Weeks, S. J., & Hobson, R. P. (1987). The salience of facial expression for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 28, 137-152.CrossRefPubMed Weeks, S. J., & Hobson, R. P. (1987). The salience of facial expression for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 28, 137-152.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Begrip en gebruik van sociaal-emotionele regels bij kinderen met autisme spectrum stoornissen
Auteurs
Drs. Sander Begeer
Mark Meerum Terwogt
Carolien J. Rieffe
Lex P. A. M. Stockmann
Publicatiedatum
01-03-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060942

Andere artikelen Uitgave 1/2005

Kind en adolescent 1/2005 Naar de uitgave

Redactioneel

Toekomstgericht