Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2012

01-09-2012 | Artikelen

De dreigende beleidsklucht van de transitie jeugdzorg

De olifant in de kamer van het Nederlandse jeugdbeleid

Auteur: René Clarijs

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Langzaam zakt de euforie over de transitie weg. Het besef dringt bij gemeenten door dat zij ook verantwoordelijk worden voor de al decennia niet te stoppen groei van vraag naar jeugdzorg. Dat gaat gemeenten de komende jaren heel veel geld kosten, geld dat zij in onvoldoende mate hebben.
Het komend echec kan gekeerd worden als de gemeenten in staat zijn de jeugdzorg basaal anders te organiseren. Dat wordt een uitdaging. Krijgen de gemeenten de komende jaren voor elkaar wat hun politieke voorgangers de afgelopen zestig jaar niet is gelukt?
De vorming van een nieuw kabinet met een bijbehorend Regeerakkoord geeft nieuwe kansen voor een reflectie op de jeugdzorgtransitie. Was het op deze manier wel zo’n goed idee? Kan het ook anders? Lost de transitie de jeugdzorgproblemen op?
Hegel stelde dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Marx beaamde dit, maar verbeterde hem op een essentieel punt: historische gebeurtenissen vinden eerst plaats als tragedie, maar keren vervolgens terug als klucht (Zizek, 2011, p. 19). Kunnen gemeenten voorkomen dat dit de zoveelste beleidsklucht van de jeugdzorg wordt?
Literatuur
go back to reference Achterhuis, Hans (1998). De erfenis van de utopie. Baarn: Ambo. Achterhuis, Hans (1998). De erfenis van de utopie. Baarn: Ambo.
go back to reference Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
go back to reference Boer, Nico de, en Jos van der Lans (2011). Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/RMO. Boer, Nico de, en Jos van der Lans (2011). Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/RMO.
go back to reference Boutellier, Hans (2011). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Boutellier, Hans (2011). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Brandsen, Taco, Wim van de Donk & Patrick Kenis (2006). Inleiding: de opkomst van hybride organisaties. In: Brandsen, Taco, Wim van de Donk & Patrick Kenis. Meervoudig bestuur. Publieke dienstverlening door hybride organisaties. Den Haag: Lemma. Brandsen, Taco, Wim van de Donk & Patrick Kenis (2006). Inleiding: de opkomst van hybride organisaties. In: Brandsen, Taco, Wim van de Donk & Patrick Kenis. Meervoudig bestuur. Publieke dienstverlening door hybride organisaties. Den Haag: Lemma.
go back to reference Bryan, Frank M. (2004). Real democracy. The New England Town Meeting and How It Works. Chicago/London: The University of Chicago Press. Bryan, Frank M. (2004). Real democracy. The New England Town Meeting and How It Works. Chicago/London: The University of Chicago Press.
go back to reference Clarijs, René & Thijs Malmberg (eds.) (2012). The quiet revolution. Aggrandising people power by Family Group Conferences. Amsterdam: SWP. Clarijs, René & Thijs Malmberg (eds.) (2012). The quiet revolution. Aggrandising people power by Family Group Conferences. Amsterdam: SWP.
go back to reference Clarijs, René, Irena Guidikova & Thijs Malmberg (eds.)(2011). Diversity and community development: an intercultural approach. Amsterdam: SWP. Clarijs, René, Irena Guidikova & Thijs Malmberg (eds.)(2011). Diversity and community development: an intercultural approach. Amsterdam: SWP.
go back to reference Clarijs, René (2010). Burgers aan het woord en de gevolgen voor publieke dienstverlening. Nieuwegein: Ordina Public. Clarijs, René (2010). Burgers aan het woord en de gevolgen voor publieke dienstverlening. Nieuwegein: Ordina Public.
go back to reference Clarijs, René (ed.) (2008a). Leisure & Non-Formal Education. A European Overview of After- And Out-of-School Education. Prague: EAICY. Clarijs, René (ed.) (2008a). Leisure & Non-Formal Education. A European Overview of After- And Out-of-School Education. Prague: EAICY.
go back to reference Clarijs, René (2008b). Unlimited Talents and Non-Formal Education. An Essayistic Pamphlet. Prague: Zenka Clarijs, René (2008b). Unlimited Talents and Non-Formal Education. An Essayistic Pamphlet. Prague: Zenka
go back to reference Clarijs, René & Willie van Eijs (2008). The Kruidenbuurt residents claim the initiative. From deprived area to thriving neighbourhood in 20 years. Nieuwegein: Ordina. Clarijs, René & Willie van Eijs (2008). The Kruidenbuurt residents claim the initiative. From deprived area to thriving neighbourhood in 20 years. Nieuwegein: Ordina.
go back to reference Clarijs, René (2007) Buitenlandse experts wijzen Nederlands jeugdbeleid op omissie. Het antwoord op de wachtlijstenproblematiek. In: Jeugdbeleid, 2007, 3, p. 151–160. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Clarijs, René (2007) Buitenlandse experts wijzen Nederlands jeugdbeleid op omissie. Het antwoord op de wachtlijstenproblematiek. In: Jeugdbeleid, 2007, 3, p. 151–160. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Clarijs, René (2006). Aanzet voor ander jeugdbeleid met wezenlijke rol non-formal education. Karakter jeugdzorg dwingt tot andere partners dan onderwijs. In: Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg, 2006, nr. 5, p. 201–216. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Clarijs, René (2006). Aanzet voor ander jeugdbeleid met wezenlijke rol non-formal education. Karakter jeugdzorg dwingt tot andere partners dan onderwijs. In: Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg, 2006, nr. 5, p. 201–216. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Clarijs, René (ed.) (2005). Non-formaland Informal Education in Europe. Prague: EAICY. Clarijs, René (ed.) (2005). Non-formaland Informal Education in Europe. Prague: EAICY.
go back to reference Deleeck, Herman (2008). De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. Leuven/Voorburg: Acco. Deleeck, Herman (2008). De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken. Leuven/Voorburg: Acco.
go back to reference Edwards, Paul N. (2001). Path Dependence in Spatial Networks. The Standardization of Railway Track Gauge. Edwards, Paul N. (2001). Path Dependence in Spatial Networks. The Standardization of Railway Track Gauge.
go back to reference Eijck, Steven van (2006). Koersen op het kind. Sturingsadvies Deel. Den Haag: Operatie JONG. Eijck, Steven van (2006). Koersen op het kind. Sturingsadvies Deel. Den Haag: Operatie JONG.
go back to reference Engbersen, Godfried (2009). Fatale remedies. Over onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Amsterdam: Pallas Publications. CrossRef Engbersen, Godfried (2009). Fatale remedies. Over onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Amsterdam: Pallas Publications. CrossRef
go back to reference Ewijk, Hans van (2012a). Samenspel in de sociale zone. In: Jef van Eijcken, Hans van Ewijk en Harrie Staatsen (red.). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma. Ewijk, Hans van (2012a). Samenspel in de sociale zone. In: Jef van Eijcken, Hans van Ewijk en Harrie Staatsen (red.). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma.
go back to reference Ewijk, Hans van (2012b). Op zoek naar professionele vriendschap. In: Jeugdbeleid, 1, pag. 17–22. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Ewijk, Hans van (2012b). Op zoek naar professionele vriendschap. In: Jeugdbeleid, 1, pag. 17–22. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
go back to reference Ewijk, Hans van (2010). Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd. Amsterdam: SWP. Ewijk, Hans van (2010). Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd. Amsterdam: SWP.
go back to reference Geul, A. (2006). Pragmatisme en pragmatiek. Perspectieven op beleidsconstructie. Den Haag: Lemma. Geul, A. (2006). Pragmatisme en pragmatiek. Perspectieven op beleidsconstructie. Den Haag: Lemma.
go back to reference Gunsteren, Herman van (2002). Stoppen. U kunt het, u wilt het, u doet het niet. Amsterdam: Van Gennep. Gunsteren, Herman van (2002). Stoppen. U kunt het, u wilt het, u doet het niet. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Heijne, Bas (2003). Het verloren land. Opmerkingen over Nederland. Amsterdam: Promotheus. Heijne, Bas (2003). Het verloren land. Opmerkingen over Nederland. Amsterdam: Promotheus.
go back to reference Hemerijck, A.C. (1998). Het leervermogen van de overlegeconomie. In: Hendriks, F. & Th. Toonen (red.) (1998). Schikken en plooien. De stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum. Hemerijck, A.C. (1998). Het leervermogen van de overlegeconomie. In: Hendriks, F. & Th. Toonen (red.) (1998). Schikken en plooien. De stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Hemerijck, A en Visser, J. (1998). Een Nederlands mirakel. Beleidsleren in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Amsterdam University Press. Hemerijck, A en Visser, J. (1998). Een Nederlands mirakel. Beleidsleren in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Hendriks, Frank & Pieter Tops (red.) (2000). Stad in spagaat. Institutionele innovatie in het stadsbestuur. Assen: Van Gorcum. Hendriks, Frank & Pieter Tops (red.) (2000). Stad in spagaat. Institutionele innovatie in het stadsbestuur. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Hendriks, Frank & Theo Toonen (red.) (1998). Schikken en plooien. De stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum. Hendriks, Frank & Theo Toonen (red.) (1998). Schikken en plooien. De stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Hilhorst, Pieter (2012). De via-via logica van de pedagogische civil society. In: Heleen Jumelet en Jolien Wenink (red.). Zorg voor onszelf? Amsterdam: SWP. Hilhorst, Pieter (2012). De via-via logica van de pedagogische civil society. In: Heleen Jumelet en Jolien Wenink (red.). Zorg voor onszelf? Amsterdam: SWP.
go back to reference Hoesel, Peter van (2008). Partij voor eenvoud. Een zoektocht naar kwaliteit van overheidsbeleid. Den Haag: Sdu Uitgevers. Hoesel, Peter van (2008). Partij voor eenvoud. Een zoektocht naar kwaliteit van overheidsbeleid. Den Haag: Sdu Uitgevers.
go back to reference Janssens, Jan (2012). Jeugdzorg en orthopedagogiek. Afscheidsrede. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. Janssens, Jan (2012). Jeugdzorg en orthopedagogiek. Afscheidsrede. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
go back to reference Kabinet Rutte-Verhagen. (2010). Regeerakkoord VVD-CDA. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken. Kabinet Rutte-Verhagen. (2010). Regeerakkoord VVD-CDA. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken.
go back to reference Karré, Philip (2006). Caleidoscooporganisaties – Culturele aspecten van hybriditeit in organisaties. In: Brandsen, Taco, Wim van de Donk & Patrick Kenis. Meervoudig bestuur. Publieke dienstverlening door hybride organisaties. Den Haag: Lemma. Karré, Philip (2006). Caleidoscooporganisaties – Culturele aspecten van hybriditeit in organisaties. In: Brandsen, Taco, Wim van de Donk & Patrick Kenis. Meervoudig bestuur. Publieke dienstverlening door hybride organisaties. Den Haag: Lemma.
go back to reference Klein, Marian van der (2012). Genoeg geflirt met de burger, nu werken aan de relatie met vrijwilligersorganisaties! In: Heleen Jumelet en Jolien Wenink (red.). Zorg voor onszelf? Amsterdam: SWP. Klein, Marian van der (2012). Genoeg geflirt met de burger, nu werken aan de relatie met vrijwilligersorganisaties! In: Heleen Jumelet en Jolien Wenink (red.). Zorg voor onszelf? Amsterdam: SWP.
go back to reference Koppenjan, Joop (2012). Het verknipte bestuur. Over efficiency, samenhang en toewijding bij publieke dienstverlening. Den Haag: Eleven International Publishing. Koppenjan, Joop (2012). Het verknipte bestuur. Over efficiency, samenhang en toewijding bij publieke dienstverlening. Den Haag: Eleven International Publishing.
go back to reference Krasner, Stephen (1984). Approaches to the state. Alternative conceptions and historical dynamics. In: Journal of Comparative Politics, 1984, 16 (January). New York: City University of New York. Krasner, Stephen (1984). Approaches to the state. Alternative conceptions and historical dynamics. In: Journal of Comparative Politics, 1984, 16 (January). New York: City University of New York.
go back to reference Lambert, M.J. (1992). Psychotherapy outcome research. Implications for integrative and eclectic therapists. In: J.C. Norcross & M.R. Goldfield (eds.). Handbook of psychotherapy integration (p. 94–129). New York: Basic Books. Lambert, M.J. (1992). Psychotherapy outcome research. Implications for integrative and eclectic therapists. In: J.C. Norcross & M.R. Goldfield (eds.). Handbook of psychotherapy integration (p. 94–129). New York: Basic Books.
go back to reference Lakoff, George (2004). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing. Lakoff, George (2004). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing.
go back to reference Lans, Jos van der (2012). Do it yourselves. In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken/ TSS, 5–6, juni 2012, p. 34–36. Lans, Jos van der (2012). Do it yourselves. In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken/ TSS, 5–6, juni 2012, p. 34–36.
go back to reference Leeuw, Frans L. (2008). Gedragsmechanismen achter overheidsinterventies en rechtsregels. Maastricht: Maastricht University. (intreerede 23 mei 2008) Leeuw, Frans L. (2008). Gedragsmechanismen achter overheidsinterventies en rechtsregels. Maastricht: Maastricht University. (intreerede 23 mei 2008)
go back to reference Leeuw, A.C.J. de (2001). De wet van de bestuurlijke drukte. Over inspanning en resultaat van besturen. Assen: Van Gorcum. Leeuw, A.C.J. de (2001). De wet van de bestuurlijke drukte. Over inspanning en resultaat van besturen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Post, H.M. (2012). Pleidooi voor dualisme. In: Basis, tijdschrift voor beleidsonderzoek, 1, p. 4–7. Zoetermeer: Panteia. Post, H.M. (2012). Pleidooi voor dualisme. In: Basis, tijdschrift voor beleidsonderzoek, 1, p. 4–7. Zoetermeer: Panteia.
go back to reference Pijnenburg, Huub (red.) (2010). Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Amsterdam: SWP. Pijnenburg, Huub (red.) (2010). Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Amsterdam: SWP.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
go back to reference Rosenfeld, A. & N. Wise (2001). The over-scheduled-child. Avoiding the hyper-parenting trap. New York: St. Martin’s Griffin. Rosenfeld, A. & N. Wise (2001). The over-scheduled-child. Avoiding the hyper-parenting trap. New York: St. Martin’s Griffin.
go back to reference Siurala, Lasse (2012). Observations on Dutch Youth Policy. In: Jeugdbeleid, 3, p. 95–100. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Siurala, Lasse (2012). Observations on Dutch Youth Policy. In: Jeugdbeleid, 3, p. 95–100. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Siurala, Lasse (2011). Chassing policy objectives, structures and resources – US and European practices in youth and cultural fields. Helsinki: City of Helsinki, Youth Department. Siurala, Lasse (2011). Chassing policy objectives, structures and resources – US and European practices in youth and cultural fields. Helsinki: City of Helsinki, Youth Department.
go back to reference Surowiecki, James (2005). The Wisdom of Crowds. New York: Anchor Books. Surowiecki, James (2005). The Wisdom of Crowds. New York: Anchor Books.
go back to reference Torenvlied, R. en J. Hakfoort (red.) (2001). De staat buitenspel. Overheidssturing en nieuwe instituties. Amsterdam: Uitgeverij Boom. Torenvlied, R. en J. Hakfoort (red.) (2001). De staat buitenspel. Overheidssturing en nieuwe instituties. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Van Rooijen, Maria (2011). Jeugdgevangenissen kunnen dicht, bewijst Zweden. In: Jeugd en Co, 1, p. 16–20. Van Rooijen, Maria (2011). Jeugdgevangenissen kunnen dicht, bewijst Zweden. In: Jeugd en Co, 1, p. 16–20.
go back to reference Veen, Romke van der (2009). De herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. Analyse van een paradigmawisseling. In: Vries, Jouke de en Paul Bordewijk (red.) (2009). Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s. Amsterdam: Van Gennep. Veen, Romke van der (2009). De herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. Analyse van een paradigmawisseling. In: Vries, Jouke de en Paul Bordewijk (red.) (2009). Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Verhagen, Stijn (2012). Interetnische contacten bevorderen door sociale netwerken te verstevigen: de casus van ‘Verbinden door voetbal’. In: Jef van Eijcken, Hans van Ewijk en Harrie Staatsen (red.). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma. Verhagen, Stijn (2012). Interetnische contacten bevorderen door sociale netwerken te verstevigen: de casus van ‘Verbinden door voetbal’. In: Jef van Eijcken, Hans van Ewijk en Harrie Staatsen (red.). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma.
go back to reference Vries, Jouke de, en Paul Bordewijk (red.) (2009). Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s. Amsterdam: Van Gennep. Vries, Jouke de, en Paul Bordewijk (red.) (2009). Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco’s. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Walraven, Guido (2012). Segregatie en integratie in de brede school. In: Frank Studulski en Sabine Peterink (red.). Nieuwe trends in brede scholen en kindercentra. Amsterdam: SWP. Walraven, Guido (2012). Segregatie en integratie in de brede school. In: Frank Studulski en Sabine Peterink (red.). Nieuwe trends in brede scholen en kindercentra. Amsterdam: SWP.
go back to reference Weber, Max (1994). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London/New York: Routledge. Weber, Max (1994). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London/New York: Routledge.
go back to reference Weijers, Ido (2012). Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming. Amsterdam: SWP. Oratie. Weijers, Ido (2012). Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming. Amsterdam: SWP. Oratie.
go back to reference Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg (2010). Jeugdzorg dichterbij. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg (2010). Jeugdzorg dichterbij. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012). Vertrouwen in burgers. Amsterdam: Amsterdam University Press. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012). Vertrouwen in burgers. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Winter, Micha de (2001). Maatschappelijk opvoeden: een taak voor de sociale sector. In: R.P. Hortulanus & J.E.M. Michielse, Jong geleerd, oud gedaan? Het Sociaal Debat, deel 5. ’s-Gravenhage: Elsevier. Winter, Micha de (2001). Maatschappelijk opvoeden: een taak voor de sociale sector. In: R.P. Hortulanus & J.E.M. Michielse, Jong geleerd, oud gedaan? Het Sociaal Debat, deel 5. ’s-Gravenhage: Elsevier.
go back to reference Yperen, Tom van (2010). Wat werkt in de jeugdzorg? Hoe en wat te mplementeren. In:: Pijnenburg, Huub (red.) (2010). Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Amsterdam: SWP. Yperen, Tom van (2010). Wat werkt in de jeugdzorg? Hoe en wat te mplementeren. In:: Pijnenburg, Huub (red.) (2010). Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. Amsterdam: SWP.
go back to reference Yperen, T. van & Van der Steege, M. (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei. In: Jeugd en Co Kennis, 2, p. 28–37. CrossRef Yperen, T. van & Van der Steege, M. (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei. In: Jeugd en Co Kennis, 2, p. 28–37. CrossRef
go back to reference Zerubavel, Eviater (2006). The Elephant in the Room. Silence and Denial in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press. CrossRef Zerubavel, Eviater (2006). The Elephant in the Room. Silence and Denial in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press. CrossRef
go back to reference Zizek, Slavoj (2011). Eerst als tragedie, dan als klucht. Amsterdam: Boom. Zizek, Slavoj (2011). Eerst als tragedie, dan als klucht. Amsterdam: Boom.
Metagegevens
Titel
De dreigende beleidsklucht van de transitie jeugdzorg
De olifant in de kamer van het Nederlandse jeugdbeleid
Auteur
René Clarijs
Publicatiedatum
01-09-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2012
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-012-0027-2

Andere artikelen Uitgave 3/2012

Jeugdbeleid 3/2012 Naar de uitgave

Redactioneel

Vooraf

BookReview

Publicaties

Artikelen

Het Museum