Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2010

01-09-2010 | Artikelen

Cognitieve copingstrategieën en de samenhang met ptss-klachten bij adolescenten

Auteurs: Manon Zeijl, Edwin de Beurs, Carlijn de Roos

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verschillende cognitieve copingstrategieën werden geïnventariseerd en hun relatie met ptss-klachten en verandering na vier maanden behandeling werden onderzocht. Hiertoe vulden 85 adolescenten (13 jongens, 72 meisjes) de cerq en de ies in. Na gemiddeld vier maanden behandeling werden dezelfde lijsten ingevuld door 64 adolescenten (10 jongens, 54 meisjes) om de veranderingen in strategieën, ptss-klachten en prognostische waarde van de strategieën op ptss-klachten te analyseren. Sommige copingstrategieën hingen samen met meer ptss-klachten en met een afname in ptss-klachten gemiddeld vier maanden later, met name een geneigdheid meer te catastroferen, meer te rumineren, minder te kunnen concentreren op planning en minder te relativeren. Exploratief werd onderzocht of het type trauma van invloed was op de ernst van de klachten en cognitieve copingstrategieën. Er kon geen verschil worden aangetoond tussen type I en type II trauma.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (dsm-iv-tr). Washington dc: apa. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (dsm-iv-tr). Washington dc: apa.
go back to reference Amone-P’Olak, K., Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). Adolescents caught between fires: Cognitive emotion regulation in response to war experiences in Northern Uganda. Journal of Adolescence, 30, 655-669. Amone-P’Olak, K., Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). Adolescents caught between fires: Cognitive emotion regulation in response to war experiences in Northern Uganda. Journal of Adolescence, 30, 655-669.
go back to reference Baan, N. W. A., Garnefski, N., & Kraaij, V. (2002). Religiositeit, slechts een gedachtespinsel? Een onderzoek naar de relatie van religieuze- en cognitieve copingmechanismen met welbevinden onder boeren getroffen door de mkz-crisis. Psyche en Geloof, 13, 114-127. Baan, N. W. A., Garnefski, N., & Kraaij, V. (2002). Religiositeit, slechts een gedachtespinsel? Een onderzoek naar de relatie van religieuze- en cognitieve copingmechanismen met welbevinden onder boeren getroffen door de mkz-crisis. Psyche en Geloof, 13, 114-127.
go back to reference Bal, S., van Oost, P., De Boudeaudhuij, I., & Crombez, G. (2003). Avoidant coping as a mediator between self-reported sexual abuse and stress-related symptoms in adolescents. Child abuse and Neglect, 27, 883-897. Bal, S., van Oost, P., De Boudeaudhuij, I., & Crombez, G. (2003). Avoidant coping as a mediator between self-reported sexual abuse and stress-related symptoms in adolescents. Child abuse and Neglect, 27, 883-897.
go back to reference Bicanic, I., & Kremers, A. (2007). Behandelprotocol ognitieve gedragstherapie bij ptss na eenmalig seksueel geweld steps. Utrecht: umc. Bicanic, I., & Kremers, A. (2007). Behandelprotocol ognitieve gedragstherapie bij ptss na eenmalig seksueel geweld steps. Utrecht: umc.
go back to reference Bradley, R., Greene, J., Russ, E., Dutra, L., & Westen, D. (2005). A Multidimensional Meta-analysis of psychotherapy for ptsd. American Journal of Psychiatry, 162, 214-227. Bradley, R., Greene, J., Russ, E., Dutra, L., & Westen, D. (2005). A Multidimensional Meta-analysis of psychotherapy for ptsd. American Journal of Psychiatry, 162, 214-227.
go back to reference Brom, D., & Kleber, R. J. (1985). De Schokverwerkinglijst. Nederlands tijdschrift voor de Psychologie, 40, 164-168. Brom, D., & Kleber, R. J. (1985). De Schokverwerkinglijst. Nederlands tijdschrift voor de Psychologie, 40, 164-168.
go back to reference Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2007). Behandeling en trauma bij kinderen en adolescenten. (pp. 20-36). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2007). Behandeling en trauma bij kinderen en adolescenten. (pp. 20-36). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Compas, B. E., Connor-Smith, J. K., Saltzman, H., Harding Thomsen, A., & Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress and potential in theory and research. Psychological Bulletin, 127, 87-127. Compas, B. E., Connor-Smith, J. K., Saltzman, H., Harding Thomsen, A., & Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress and potential in theory and research. Psychological Bulletin, 127, 87-127.
go back to reference De Beurs, E., & Zitman, F. G. (2007). Routine Outcome Monitoring. Het meten van therapie-effect in de klinische praktijk met webbased software. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62, 1, 13-28. De Beurs, E., & Zitman, F. G. (2007). Routine Outcome Monitoring. Het meten van therapie-effect in de klinische praktijk met webbased software. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62, 1, 13-28.
go back to reference De Roos, C., & Eland, J. (2005) Posttraumatische stressstoornis bij kinderen en adolescenten: diagnostiek en hulpverlening. In B. P. R. Gersons & M. Olff (red.), Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stresstoornissen, tweede, herziene druk (pp. 119-139). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. De Roos, C., & Eland, J. (2005) Posttraumatische stressstoornis bij kinderen en adolescenten: diagnostiek en hulpverlening. In B. P. R. Gersons & M. Olff (red.), Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stresstoornissen, tweede, herziene druk (pp. 119-139). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference De Roos, C., Greenwald, R., Hollander-Gijsman, M., Noorthoorn, E., Buuren, van S., & De Jongh, A. (ter publicatie aangeboden). A Randomized Comparison of Cognitive Behavioral Therapy (cbt) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) in disaster-exposed children. De Roos, C., Greenwald, R., Hollander-Gijsman, M., Noorthoorn, E., Buuren, van S., & De Jongh, A. (ter publicatie aangeboden). A Randomized Comparison of Cognitive Behavioral Therapy (cbt) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) in disaster-exposed children.
go back to reference De Vries, K. (2007). Het belang en de rol van cognitieve copingstijlen bij het ontwikkelen van posttraumatische stressreacties. Onderzoeksverslag. Doorn: Veteraneninstituut. De Vries, K. (2007). Het belang en de rol van cognitieve copingstijlen bij het ontwikkelen van posttraumatische stressreacties. Onderzoeksverslag. Doorn: Veteraneninstituut.
go back to reference Eland, J., De Roos, C., & Kleber, R. J. (2002). Kind en Trauma, een opvangprogramma. Lisse: Swets & Zeitlinger. Eland, J., De Roos, C., & Kleber, R. J. (2002). Kind en Trauma, een opvangprogramma. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854 Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854
go back to reference Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.
go back to reference Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). De relatie tussen cognitieve copingstrategieën en symptomen van depressie, angst en suïcidaliteit. Gedrag en Gezondheid, 29, 166-176. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). De relatie tussen cognitieve copingstrategieën en symptomen van depressie, angst en suïcidaliteit. Gedrag en Gezondheid, 29, 166-176.
go back to reference Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). cerq: Handleiding voor het gebruik van de Cognitieve Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp: datec. Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). cerq: Handleiding voor het gebruik van de Cognitieve Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp: datec.
go back to reference Jaberghaderi, N., Greenwald, R., Rubin, A., Zand, S. O., & Dolatabadi S. (2004). A comparison of cbt and EMDR for sexually abused Iranian girls. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 358-368. Jaberghaderi, N., Greenwald, R., Rubin, A., Zand, S. O., & Dolatabadi S. (2004). A comparison of cbt and EMDR for sexually abused Iranian girls. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 358-368.
go back to reference Kraaij, V., & Garnefski, N. (2006). The role of intrusion, avoidance, and cognitive coping strategies more than 50 years after war. Anxiety, Stress and Coping, 19, 1-14. Kraaij, V., & Garnefski, N. (2006). The role of intrusion, avoidance, and cognitive coping strategies more than 50 years after war. Anxiety, Stress and Coping, 19, 1-14.
go back to reference Monat, A., & Lazarus, R. S. (1991). Stress and coping: an anthology. New York: Columbia university Press. Monat, A., & Lazarus, R. S. (1991). Stress and coping: an anthology. New York: Columbia university Press.
go back to reference Stallard, P., & Smith, E. (2007). Appraisals and cognitive coping styles associated with chronic post-traumatic symptoms in child road traffic accident survivors. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 2, 194-201. Stallard, P., & Smith, E. (2007). Appraisals and cognitive coping styles associated with chronic post-traumatic symptoms in child road traffic accident survivors. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 2, 194-201.
go back to reference Steketee, G., & Chambless, D. L. (1992). Methodological issues in prediction of treatment outcome. Clinical Psychology Review, 12, 387-400. Steketee, G., & Chambless, D. L. (1992). Methodological issues in prediction of treatment outcome. Clinical Psychology Review, 12, 387-400.
go back to reference Thoits, P. A. (1995). Stress, scoping, and social support processes: Where are we? What next? Journal of Health and Social Behaviour, (extra issue), 53-79. Thoits, P. A. (1995). Stress, scoping, and social support processes: Where are we? What next? Journal of Health and Social Behaviour, (extra issue), 53-79.
go back to reference Terr, L. (1991). Childhood traumas: An Outline and Overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20. Terr, L. (1991). Childhood traumas: An Outline and Overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20.
go back to reference Van der Oord, S., Lucassen, S., Van Emmerink, A., & Emmelkamp, P. (2008). Cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie bij kinderen met een posttraumatische stress-stoornis. Resultaten van een ongecontroleerde behandelstudie. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 168-174. Van der Oord, S., Lucassen, S., Van Emmerink, A., & Emmelkamp, P. (2008). Cognitief gedragstherapeutische schrijftherapie bij kinderen met een posttraumatische stress-stoornis. Resultaten van een ongecontroleerde behandelstudie. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 168-174.
go back to reference Van der Ploeg, E., Mooren, T. M., Kleber, R. J., Van der Velden, P., & Brom, D. (2004). Construct validation of the Dutch version of the Impact of Event Scale. Psychological Assessment, 16, 16-26. Van der Ploeg, E., Mooren, T. M., Kleber, R. J., Van der Velden, P., & Brom, D. (2004). Construct validation of the Dutch version of the Impact of Event Scale. Psychological Assessment, 16, 16-26.
go back to reference Vogel, J. M., & Vernberg E. M. (1993). Children’s psychological responses to disasters. Journal of Clinical Psychology, 22, 464-484. Vogel, J. M., & Vernberg E. M. (1993). Children’s psychological responses to disasters. Journal of Clinical Psychology, 22, 464-484.
go back to reference Whiffen, V. E., & MacIntosh, H. B. (2005). Mediators of the link between childhood sexual abuse and emotional distress. Trauma, violence & abuse, 6, 24-39. Whiffen, V. E., & MacIntosh, H. B. (2005). Mediators of the link between childhood sexual abuse and emotional distress. Trauma, violence & abuse, 6, 24-39.
go back to reference Yule W. (2001). Posttraumatic stress disorder in the general population and in children. Journal of Clinical Psychiatry, 62 (supplement 17), 23-28. Yule W. (2001). Posttraumatic stress disorder in the general population and in children. Journal of Clinical Psychiatry, 62 (supplement 17), 23-28.
Metagegevens
Titel
Cognitieve copingstrategieën en de samenhang met ptss-klachten bij adolescenten
Auteurs
Manon Zeijl
Edwin de Beurs
Carlijn de Roos
Publicatiedatum
01-09-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089714

Andere artikelen Uitgave 3/2010

Kind en adolescent 3/2010 Naar de uitgave

Redactioneel

In de media