Skip to main content
Top

Kind en adolescent

Uitgave 3/2010

Inhoudsopgave (8 Artikelen)

Redactioneel

In de media

Erik J. Knorth

Artikelen

Negativiteit in gezinsrelaties van adolescenten met en zonder externaliserend probleemgedrag

Veroni I. Eichelsheim, Kirsten L. Buist, Maja Deković, William L. Cook, Willeke Manders, Susan J. T. Branje, Tom Frijns, Pol A. C. Van Lier, Hans M. Koot, Wim Meeus

Artikelen

Cognitieve copingstrategieën en de samenhang met ptss-klachten bij adolescenten

Manon Zeijl, Edwin de Beurs, Carlijn de Roos

Opmerkelijk

Opvoedingskampen als panacee

Chijs van Nieuwenhuizen

Boeken

Ontvangen