Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2009 | Spectrum

Buiten de gebaande paden: hoofdpunten van het advies over intersectoraal gezondheidsbeleid

Auteur: Gerda Raas

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer drie adviesraden gezamenlijk een advies uitbrengen, komt een advies niet volgens het geijkte patroon tot stand. In die zin is de boodschap van het advies ‘Buiten de gebaande paden: Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid’1 in de adviespraktijk beproefd. De boodschap is namelijk dat het nodig is buiten de gebaande paden te treden als we de kansen die er in andere sectoren liggen voor gezondheidswinst, willen benutten.
Literatuur
1.
go back to reference RVZ. Buiten de gebaande paden: Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Onderwijsraad en Raad voor het openbaar bestuur, 2009. RVZ. Buiten de gebaande paden: Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Onderwijsraad en Raad voor het openbaar bestuur, 2009.
2.
go back to reference Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Effecten van beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid. Bilthoven: RIVM, 2009. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Effecten van beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid. Bilthoven: RIVM, 2009.
3.
go back to reference Buiten de gebaande paden: inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Onderwijsraad en Raad voor het openbaar bestuur. Den Haag, 2009. Buiten de gebaande paden: inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Onderwijsraad en Raad voor het openbaar bestuur. Den Haag, 2009.
4.
go back to reference St-Pierre L. Governance tools and Framework for Health in All Policies. European Observatory on Health Systems and Policies. Brussel: 2009. St-Pierre L. Governance tools and Framework for Health in All Policies. European Observatory on Health Systems and Policies. Brussel: 2009.
5.
go back to reference Sociaal-Economische Raad. Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. Den Haag: SER, 2009. Sociaal-Economische Raad. Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. Den Haag: SER, 2009.
Metagegevens
Titel
Buiten de gebaande paden: hoofdpunten van het advies over intersectoraal gezondheidsbeleid
Auteur
Gerda Raas
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082250

Andere artikelen Uitgave 6/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009 Naar de uitgave