Skip to main content
Top

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 6/2009

Inhoudsopgave (19 Artikelen)

Redactioneel

‘Lucky Ones’?

Henrique Sachse

Spectrum

Intersectoraal gezondheidsbeleid: een zwaarwegend advies

Harry Verkleij, Marijke Janssens

Praktijk

Twee jaar campagne Gezond Gewicht: de balans

Marieke W. Verheijden, Vera C. Slootweg, Margret Ploum, Andrea Werkman

Forum

Condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies: een kennissynthese

Margot Fleuren, Erik Jan de Wilde, Jochen Mikolajczak, Karlijn Stals, Theo Paulussen

Forum

Rolambiguïteit in gezondheidsbevordering hoort bij het werk

Reinhard de Jong, Jolanda Keijsers

Forum

Variaties in medisch handelen verklaard

Judith Zegers-van Schaick

Forum

Recente promoties

   

Service

Ontvangen publicaties

   

Service

Cursus- en congresagenda

   

Wetenschappelijke artikelen

Diagnosestelling bij somatiserende patiënten: Is er overeenstemming tussen hulpverleners?

C. Paul van Wilgen, Maaike Koning, Theo K. Bouman

Wetenschappelijke artikelen

De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg

S. M. Tuijn, H. van den Bergh, P. B. M. Robben, F. J. G. Janssens

Wetenschappelijke artikelen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen

M. Zwaanswijk, E. S. Quak, J. Bouwman, E. M. Zantinge, P. F. M. Verhaak, D. H. de Bakker