Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 6/2009

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (19 Artikelen)

01-06-2009 | Redactioneel

‘Lucky Ones’?
Henrique Sachse

01-06-2009 | Spectrum

Intersectoraal gezondheidsbeleid: een zwaarwegend advies
Harry Verkleij, Marijke Janssens

01-06-2009 | Spectrum

Buiten de gebaande paden: hoofdpunten van het advies over intersectoraal gezondheidsbeleid
Gerda Raas

01-06-2009 | Spectrum

Nederland terug aan de top in gezondheid, onderwijs en sport
Jan Jansen

01-06-2009 | Spectrum

Vitale mensen maken een vitaal bedrijf en dragen bij aan een vitale samenleving
Marga Thissen

01-06-2009 | Spectrum

Buiten gebaande paden, maar wel op de goede weg
Jantine Schuit

01-06-2009 | Spectrum

Totstandkoming intersectoraal gezondheidsbeleid vergt meer dan heldere systeemvoorwaarden
Marleen Bekker, Kim Putters

01-06-2009 | Spectrum

Health in allpolicies in the Netherlands: a strong advice to go beyond existing boundaries
   

01-06-2009 | Praktijk

Twee jaar campagne Gezond Gewicht: de balans
Marieke W. Verheijden, Vera C. Slootweg, Margret Ploum, Andrea Werkman

01-06-2009 | Forum

Condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies: een kennissynthese
Margot Fleuren, Erik Jan de Wilde, Jochen Mikolajczak, Karlijn Stals, Theo Paulussen

01-06-2009 | Forum

Rolambiguïteit in gezondheidsbevordering hoort bij het werk
Reinhard de Jong, Jolanda Keijsers

01-06-2009 | Forum

Variaties in medisch handelen verklaard
Judith Zegers-van Schaick

01-06-2009 | Forum

Chronische Zorg: vijf jaar brug tussen wetenschap en praktijk
Katrien Luijkx

01-06-2009 | Forum

Recente promoties
   

01-06-2009 | Service

Ontvangen publicaties
   

01-06-2009 | Service

Cursus- en congresagenda
   

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Diagnosestelling bij somatiserende patiënten: Is er overeenstemming tussen hulpverleners?
C. Paul van Wilgen, Maaike Koning, Theo K. Bouman

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg
S. M. Tuijn, H. van den Bergh, P. B. M. Robben, F. J. G. Janssens

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen
M. Zwaanswijk, E. S. Quak, J. Bouwman, E. M. Zantinge, P. F. M. Verhaak, D. H. de Bakker

Recente publicaties