Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 6/2009

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (19 Artikelen)

01-06-2009 | Redactioneel

‘Lucky Ones’?
Henrique Sachse

01-06-2009 | Spectrum

Intersectoraal gezondheidsbeleid: een zwaarwegend advies
Harry Verkleij, Marijke Janssens

01-06-2009 | Spectrum

Buiten de gebaande paden: hoofdpunten van het advies over intersectoraal gezondheidsbeleid
Gerda Raas

01-06-2009 | Spectrum

Nederland terug aan de top in gezondheid, onderwijs en sport
Jan Jansen

01-06-2009 | Spectrum

Vitale mensen maken een vitaal bedrijf en dragen bij aan een vitale samenleving
Marga Thissen

01-06-2009 | Spectrum

Buiten gebaande paden, maar wel op de goede weg
Prof. dr. Jantine Schuit

01-06-2009 | Spectrum

Totstandkoming intersectoraal gezondheidsbeleid vergt meer dan heldere systeemvoorwaarden
Dr. Marleen Bekker, Kim Putters

01-06-2009 | Spectrum

Health in allpolicies in the Netherlands: a strong advice to go beyond existing boundaries

01-06-2009 | Praktijk

Twee jaar campagne Gezond Gewicht: de balans
Dr. Marieke W. Verheijden, Vera C. Slootweg, Margret Ploum, Andrea Werkman

01-06-2009 | Forum

Condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies: een kennissynthese
dr. Margot Fleuren, Erik Jan de Wilde, Jochen Mikolajczak, Karlijn Stals, Theo Paulussen

01-06-2009 | Forum

Rolambiguïteit in gezondheidsbevordering hoort bij het werk
Reinhard de Jong, Jolanda Keijsers

01-06-2009 | Forum

Variaties in medisch handelen verklaard
Judith Zegers-van Schaick

01-06-2009 | Forum

Chronische Zorg: vijf jaar brug tussen wetenschap en praktijk
Dr. Katrien Luijkx

01-06-2009 | Forum

Recente promoties

01-06-2009 | Service

Ontvangen publicaties

01-06-2009 | Service

Cursus- en congresagenda

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Diagnosestelling bij somatiserende patiënten: Is er overeenstemming tussen hulpverleners?
C. Paul van Wilgen, Maaike Koning, Theo K. Bouman

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg
drs. S. M. Tuijn, H. van den Bergh, P. B. M. Robben, F. J. G. Janssens

01-06-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen
M. Zwaanswijk, E. S. Quak, J. Bouwman, E. M. Zantinge, P. F. M. Verhaak, D. H. de Bakker