Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009

01-06-2009 | Spectrum

Totstandkoming intersectoraal gezondheidsbeleid vergt meer dan heldere systeemvoorwaarden

Auteurs: Dr. Marleen Bekker, Kim Putters

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe treffend is de titel ‘Buiten de gebaande paden’1 van een advies, waarmee de RVZ, de Onderwijsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur het goede voorbeeld geven. Vanuit bestuurskundig oogpunt maakt het advies de ambities en de daarbij horende systeemvoorwaarden en verwachtingen ten aanzien van de betrokken partijen zichtbaar. De daadwerkelijke realisering van intersectoraal gezondheidsbeleid vergt echter meer dan in het advies wordt uitgewerkt.
Literatuur
1.
go back to reference RVZ. Buiten de gebaande paden: Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Onderwijsraad en Raad voor het openbaar bestuur, 2009. RVZ. Buiten de gebaande paden: Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Onderwijsraad en Raad voor het openbaar bestuur, 2009.
2.
go back to reference Bekker MPM. The Politics of healthy policies. Redesigning Health Impact Assessment to integrate health in public policy. Proefschrift. Rotterdam: iBMG, Erasmus MC, 2007. Bekker MPM. The Politics of healthy policies. Redesigning Health Impact Assessment to integrate health in public policy. Proefschrift. Rotterdam: iBMG, Erasmus MC, 2007.
3.
go back to reference Putters, K. HIA, the next step: defining models and roles. Environ Impact Assessment Rev 2005;25:693-701. Putters, K. HIA, the next step: defining models and roles. Environ Impact Assessment Rev 2005;25:693-701.
4.
go back to reference Ahmad B, Chappel D, Pless-Mulloli T et al. Enabling factors and barriers for the use of health impact assessment in decision-making processes. Public Health 2009;122:452-7. Ahmad B, Chappel D, Pless-Mulloli T et al. Enabling factors and barriers for the use of health impact assessment in decision-making processes. Public Health 2009;122:452-7.
5.
go back to reference Davenport C, Mathers J, Parry J. Use of Health Impact Assessment in incorporating health considerations in decision making. J Epidemiol Commun Health 2006,60:196-201. Davenport C, Mathers J, Parry J. Use of Health Impact Assessment in incorporating health considerations in decision making. J Epidemiol Commun Health 2006,60:196-201.
6.
go back to reference Bekker MPM & Veerman JL. Gezondheidseffectschatting: Kwantificering en procesbeheer voor intersectoraal gezondheidsbeleid. Woerden: Van Gorcum, 2009. Bekker MPM & Veerman JL. Gezondheidseffectschatting: Kwantificering en procesbeheer voor intersectoraal gezondheidsbeleid. Woerden: Van Gorcum, 2009.
Metagegevens
Titel
Totstandkoming intersectoraal gezondheidsbeleid vergt meer dan heldere systeemvoorwaarden
Auteurs
Dr. Marleen Bekker
Kim Putters
Publicatiedatum
01-06-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082254

Andere artikelen Uitgave 6/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2009 Naar de uitgave

Redactioneel

‘Lucky Ones’?