Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Beroepsnormen van de verpleegkunde

Auteurs : Hans van Dartel, Ankana Spekkink

Gepubliceerd in: Goed verplegen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mede door inhoudelijke beroepsnormen wordt verplegen echt ‘verpleegkunde’: een vak dat professioneel wordt uitgeoefend en dat daarom ook specifieke normeringen kent. In dit hoofdstuk worden deze beroepsnormen op een rijtje gezet: dat begint met zaken die in eerste instantie helemaal niet zo veel met moraal of ethiek te maken lijken te hebben, maar wel degelijk een moreel effect blijken te hebben op de praktijk. Zaken die in dit kader aan de orde komen, zijn de verschillende definities van en de vakinhoudelijke visies op de verpleegkunde. Grote morele betekenis kan ook worden toegekend aan het beroepsprofiel. Vooral vanwege de daarmee samenhangende definiëring van gezondheid. Vervolgens wordt ook ingegaan op meer specifiek ethische normen zoals de beroepscode en de beroepseed. En op rechtvaardigheid als een bijzonder vraagstuk van de praktijk. Het hoofdstuk eindigt met de betekenis van tuchtnormen en de (niet altijd positieve) wijze waarop die doorwerken in de verpleegkundige beroepspraktijk.
Literatuur
go back to reference College van Advies en Bijstand inzake Levensbeschouwelijke Aangelegenheden (CABLA). (1990). Selectie van patiënten, wachtlijsten en modellen voor een rechtvaardige verdeling van gezondheidszorg. Nationale Ziekenhuisraad (NZR). College van Advies en Bijstand inzake Levensbeschouwelijke Aangelegenheden (CABLA). (1990). Selectie van patiënten, wachtlijsten en modellen voor een rechtvaardige verdeling van gezondheidszorg. Nationale Ziekenhuisraad (NZR).
go back to reference De Jong, J., & Kerstens, J. (1997). Inleiding in de verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef De Jong, J., & Kerstens, J. (1997). Inleiding in de verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference De Jong, J., Kerstens, J., Sesink, E., & Vermeulen, M. (2003). Handboek verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum. De Jong, J., Kerstens, J., Sesink, E., & Vermeulen, M. (2003). Handboek verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference De Kuiper, M., & De Jong, A. (2012). Klinische besluitvorming voor verpleegkundigen. Reed Business. De Kuiper, M., & De Jong, A. (2012). Klinische besluitvorming voor verpleegkundigen. Reed Business.
go back to reference De Veer, E., Maurits, E., & Francke, A. (2015). Veel onwetendheid over medische tuchtrecht onder verpleegkundigen. TvZ, 3, 30–31. De Veer, E., Maurits, E., & Francke, A. (2015). Veel onwetendheid over medische tuchtrecht onder verpleegkundigen. TvZ, 3, 30–31.
go back to reference De Witte, J. (2008). Hoe gebruik je de beroepscode? Handreiking voor de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN. De Witte, J. (2008). Hoe gebruik je de beroepscode? Handreiking voor de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN.
go back to reference Engberts, D., & Kalkman-Bogerd, L. E. (Red.). (2013). Leerboek gezondheidsrecht. Bohn Stafleu van Loghum. Engberts, D., & Kalkman-Bogerd, L. E. (Red.). (2013). Leerboek gezondheidsrecht. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Geurden, B., & Van Hemel, L. (2012). De verpleegkundige als organisator van zorg. Garant. Geurden, B., & Van Hemel, L. (2012). De verpleegkundige als organisator van zorg. Garant.
go back to reference Hupe, P. (2009). De autonomie van de vakman. Over regeldruk en handelingsruimte. In T. Jansen, G. Van den Brink, & J. J. Kole (Red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pag. 139–149). Boom. Hupe, P. (2009). De autonomie van de vakman. Over regeldruk en handelingsruimte. In T. Jansen, G. Van den Brink, & J. J. Kole (Red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pag. 139–149). Boom.
go back to reference Maurits, E., De Veer, A., & Francke, A. (2014). Omgaan met disfunctionerende zorgverleners in ziekenhuizen. Ervaringen van verpleegkundigen. NIVEL. Maurits, E., De Veer, A., & Francke, A. (2014). Omgaan met disfunctionerende zorgverleners in ziekenhuizen. Ervaringen van verpleegkundigen. NIVEL.
go back to reference Nussbaum, M. (2001). Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Ambo. Nussbaum, M. (2001). Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Ambo.
go back to reference Pool, A. (2007). Doordacht verplegen. Beroepsrollen van de bachelorverpleegkundige. Lemma. Pool, A. (2007). Doordacht verplegen. Beroepsrollen van de bachelorverpleegkundige. Lemma.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. (2022). Anders leven en zorgen. Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. RVS. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. (2022). Anders leven en zorgen. Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. RVS.
go back to reference Reinders, H. (2014). De andere mogelijkheid. Beelden van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking. Garant. Reinders, H. (2014). De andere mogelijkheid. Beelden van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking. Garant.
go back to reference Schuurmans, M. (2010). Florence voorbij? Over verplegen, passie & wetenschappelijk onderzoek. Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Oratie. Schuurmans, M. (2010). Florence voorbij? Over verplegen, passie & wetenschappelijk onderzoek. Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Oratie.
go back to reference Schuurmans, M. (2012). Gezondheid en zelfmanagement in de 21ste eeuw. In J. Lambregts & A. Grotendorst (Red.), Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (pag. 41–59). Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M. (2012). Gezondheid en zelfmanagement in de 21ste eeuw. In J. Lambregts & A. Grotendorst (Red.), Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (pag. 41–59). Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Schuurmans, M., et al. (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. In J. Lambregts & A. Grotendorst (Red.), Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (pag. 107–145). Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M., et al. (2012). Beroepsprofiel verpleegkundige. In J. Lambregts & A. Grotendorst (Red.), Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (pag. 107–145). Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Stokhof, M. (2000). Ludwig Wittgenstein. In M. Keestra (Red.), Tien westerse filosofen (pag. 165–187). Nieuwezijds. Stokhof, M. (2000). Ludwig Wittgenstein. In M. Keestra (Red.), Tien westerse filosofen (pag. 165–187). Nieuwezijds.
go back to reference Trappenburg, M. (2014). Bescheiden professies. Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG): Over evidence based werken buiten de cure. Trappenburg, M. (2014). Bescheiden professies. Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG): Over evidence based werken buiten de cure.
go back to reference Van Dartel, H. (2023). Risicovol beleid in reactie op schaarste. TvZ, 2, 30–33. Van Dartel, H. (2023). Risicovol beleid in reactie op schaarste. TvZ, 2, 30–33.
go back to reference Van der Arend, A., & Gastmans, C. (2002). Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. HB Uitgevers. Van der Arend, A., & Gastmans, C. (2002). Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. HB Uitgevers.
go back to reference Van Hemel, L., & Geurden, B. (2008). Verpleegkundige concepten en methoden. Garant. Van Hemel, L., & Geurden, B. (2008). Verpleegkundige concepten en methoden. Garant.
go back to reference Van Tongeren, P. (2012). De teleologische traditie. Aristoteles. In A. Van Melle & P. Van Zilfhout (Red.), Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek (pag. 27–55). Boom. Van Tongeren, P. (2012). De teleologische traditie. Aristoteles. In A. Van Melle & P. Van Zilfhout (Red.), Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek (pag. 27–55). Boom.
go back to reference Van Zwieten, M., & Kalden, A. (Red.). (1999). Ons gescreende lichaam. Kansen en risico’s van de genetica. Balans. Van Zwieten, M., & Kalden, A. (Red.). (1999). Ons gescreende lichaam. Kansen en risico’s van de genetica. Balans.
go back to reference V&VN. (2007). Verantwoordelijkheid en schaarste in de zorg. V&VN. Advies Commissie Ethiek V&VN. V&VN. (2007). Verantwoordelijkheid en schaarste in de zorg. V&VN. Advies Commissie Ethiek V&VN.
go back to reference V&VN. (2015). De professionele standaard, een uitwerking. Visie van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. V&VN. V&VN. (2015). De professionele standaard, een uitwerking. Visie van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. V&VN.
go back to reference V&VN, et al. (2015). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. V&VN. V&VN, et al. (2015). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. V&VN.
go back to reference V&VN, NU’91 (2007). Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN, NU’91. V&VN, NU’91 (2007). Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN, NU’91.
go back to reference Vorstenbosch, J. (2005). Zorg. Een filosofische analyse. Uitgeverij Nieuwezijds. Vorstenbosch, J. (2005). Zorg. Een filosofische analyse. Uitgeverij Nieuwezijds.
go back to reference Vosman, F. (2017). Ongebreidelde zorg. Het gezondheidsconcept van Huber onder de loep. Waardenwerk, 68, 61–68. Vosman, F. (2017). Ongebreidelde zorg. Het gezondheidsconcept van Huber onder de loep. Waardenwerk, 68, 61–68.
go back to reference Beauchamp, T., & Childress, J. (2013). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press. Beauchamp, T., & Childress, J. (2013). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press.
go back to reference Dupuis, H. (1998). Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde. Balans. Dupuis, H. (1998). Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde. Balans.
go back to reference Trappenburg, M., et al. (2008). Kiezen in de zorg. In I. De Beaufort (Red.), De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg (pag. 422–427). Lemma. Trappenburg, M., et al. (2008). Kiezen in de zorg. In I. De Beaufort (Red.), De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg (pag. 422–427). Lemma.
Metagegevens
Titel
Beroepsnormen van de verpleegkunde
Auteurs
Hans van Dartel
Ankana Spekkink
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2956-4_5