Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Professionaliteit als kenmerk van de verpleegkundige beroepspraktijk

Auteurs : Hans van Dartel, Ankana Spekkink

Gepubliceerd in: Goed verplegen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Professionaliteit is een bijzondere waarde van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Dan gaat het niet om professionaliteit als een soort sociologisch kenmerk of als een vorm van technische vakbekwaamheid. Die praktisch-technische aspecten doen er ook toe, net zoals kennisexpertise, maar vanuit ethisch perspectief verbindt professionaliteit zich in de praktijk van de zorg vooral met opvattingen over professionele verantwoordelijkheid en moraal. Dat vormt de kern van dit hoofdstuk: de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige wordt benaderd als een gelaagde werkelijkheid, waarin tegelijkertijd verschillende verantwoordelijkheden spelen. Om met die verantwoordelijkheden te kunnen omgaan, wordt van de verpleegkundige verwacht dat hij beschikt over bijzondere reflectieve competenties. Die dienen het klinisch redeneren ook in morele zin aan te vullen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van moreel beraad. Net als de professionele samenwerking met anderen. Om te beginnen met de patiënt. Op die manier wordt professionaliteit een waarde van betekenis in de verpleegkundige zorgpraktijk.
Literatuur
go back to reference Arendt, H. (2004). Verantwoordelijkheid en oordeel. Lemniscaat. Arendt, H. (2004). Verantwoordelijkheid en oordeel. Lemniscaat.
go back to reference Cusveller, B. (2022). Waar visie ontbreekt, verkwijnt het vak. Lectorale rede. Viaa. Cusveller, B. (2022). Waar visie ontbreekt, verkwijnt het vak. Lectorale rede. Viaa.
go back to reference De Bree, M., & Veening, E. (2012). Handleiding moreel beraad. Een praktische gids voor zorgprofessionals. Van Gorcum. De Bree, M., & Veening, E. (2012). Handleiding moreel beraad. Een praktische gids voor zorgprofessionals. Van Gorcum.
go back to reference Hadot, P. (2007). Filosofie als een manier van leven (pag. 46–49). Ambo. Hadot, P. (2007). Filosofie als een manier van leven (pag. 46–49). Ambo.
go back to reference Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in ethisch perspectief. Leiden University Press. Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in ethisch perspectief. Leiden University Press.
go back to reference Kant, I. (2009). Kritiek van het oordeelsvermogen. Boom. Kant, I. (2009). Kritiek van het oordeelsvermogen. Boom.
go back to reference Kole, J., & De Ruyter, D. (2007). Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit. Van Gorcum. Kole, J., & De Ruyter, D. (2007). Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit. Van Gorcum.
go back to reference Korthagen, F. (1992). Leren van je werk als leraar. VELON, 13(4), 36–38. Korthagen, F. (1992). Leren van je werk als leraar. VELON, 13(4), 36–38.
go back to reference Leget, C. (2013). Zorg als professie. De zorgrelatie centraal. In M. Schermer, M. Boenink, & G. Meynen (Red.), Komt een filosoof bij de dokter (pag. 219–232). Boom. Leget, C. (2013). Zorg als professie. De zorgrelatie centraal. In M. Schermer, M. Boenink, & G. Meynen (Red.), Komt een filosoof bij de dokter (pag. 219–232). Boom.
go back to reference Liégeois, A. (2009). Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg. LannooCampus. Liégeois, A. (2009). Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg. LannooCampus.
go back to reference Molewijk, B. (2014). Moreel beraad. Waarom, van waaruit en waartoe? In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 11–34). Boom. Molewijk, B. (2014). Moreel beraad. Waarom, van waaruit en waartoe? In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 11–34). Boom.
go back to reference Procee, H. (2006). Reflection in education: A Kantian epistemology. Educational Theory, 56, 237–253.CrossRef Procee, H. (2006). Reflection in education: A Kantian epistemology. Educational Theory, 56, 237–253.CrossRef
go back to reference Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books. Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.
go back to reference Smaling, A. (2008). Reflectie en normatieve professionaliteit. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. Zomer (Red.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pag. 52–67). SWP. Smaling, A. (2008). Reflectie en normatieve professionaliteit. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. Zomer (Red.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pag. 52–67). SWP.
go back to reference Stolper, M. (2016). Learning by doing. Developing moral case deliberation in health care (pag. 183). Academisch proefschrift. Stolper, M. (2016). Learning by doing. Developing moral case deliberation in health care (pag. 183). Academisch proefschrift.
go back to reference Struijs, A., & Van der Vathorst, S. (2009). Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden. Signalering Ethiek en Gezondheid 2009. Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Struijs, A., & Van der Vathorst, S. (2009). Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden. Signalering Ethiek en Gezondheid 2009. Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).
go back to reference Ten Bos, R. (2003). Rationele engelen. Moraliteit en management. Boom. Ten Bos, R. (2003). Rationele engelen. Moraliteit en management. Boom.
go back to reference Tonkens, E. (2013). Professionaliteit tussen mondigheid, markt en bureaucratie. Een pleidooi voor de professionele logica. In M. Schermer, M. Boenink, & G. Meynen (Red.), Komt een filosoof bij de dokter (pag. 314–320). Boom. Tonkens, E. (2013). Professionaliteit tussen mondigheid, markt en bureaucratie. Een pleidooi voor de professionele logica. In M. Schermer, M. Boenink, & G. Meynen (Red.), Komt een filosoof bij de dokter (pag. 314–320). Boom.
go back to reference Van Dartel, H. (2009). Onder de korenmaat vandaan. Over de morele idealen van verplegen en verzorgen (essay). In A. Struijs & S. Van der Vathorst (Red.), Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden. Signalering ethiek en gezondheid 2009 (pag. 73–102). Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Van Dartel, H. (2009). Onder de korenmaat vandaan. Over de morele idealen van verplegen en verzorgen (essay). In A. Struijs & S. Van der Vathorst (Red.), Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden. Signalering ethiek en gezondheid 2009 (pag. 73–102). Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
go back to reference Van Dartel, H. (2012). Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties. Een normatieve verkenning. Van Gorcum. Van Dartel, H. (2012). Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties. Een normatieve verkenning. Van Gorcum.
go back to reference Van Dartel, H., & Cools, H. (2009). Samenwerken bij complexe problemen: maar met wie? In D. Engberts (Red.), Het domein van de dokter. Grenzen aan medische verantwoordelijkheid. Medisch ethische casuïstiek 6 (pag. 61–100). LUMC. Van Dartel, H., & Cools, H. (2009). Samenwerken bij complexe problemen: maar met wie? In D. Engberts (Red.), Het domein van de dokter. Grenzen aan medische verantwoordelijkheid. Medisch ethische casuïstiek 6 (pag. 61–100). LUMC.
go back to reference Van Dartel, H., & Jeurissen, R. (2008). Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. Zomer (Red.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pag. 252–266). SWP. Van Dartel, H., & Jeurissen, R. (2008). Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, & Y. Zomer (Red.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pag. 252–266). SWP.
go back to reference Van Dartel, H., & Molewijk, B. (Red.). (2014a). In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad. Boom. Van Dartel, H., & Molewijk, B. (Red.). (2014a). In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad. Boom.
go back to reference Van Dartel, H., & Molewijk, B. (2014b). Systematisch in gesprek? Reflecties over reflectiemethoden. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 50–64). Boom. Van Dartel, H., & Molewijk, B. (2014b). Systematisch in gesprek? Reflecties over reflectiemethoden. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 50–64). Boom.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2014). Professionele verantwoordelijkheid en ethische reflectie. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 36–49). Boom. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2014). Professionele verantwoordelijkheid en ethische reflectie. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 36–49). Boom.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016). Ik mag toch wel een afspraakje maken? V&VN Magazine, 11(1),17. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2016). Ik mag toch wel een afspraakje maken? V&VN Magazine, 11(1),17.
go back to reference Van den Brink, G., Jansen, T., & Kole, J. (2009). Beroepstrots als programma. Pleidooi voor een neorepublikeinse bestuursfilosofie. In T. Jansen, G. Van den Brink, & J. J. Kole (Red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pag. 373–409). Boom. Van den Brink, G., Jansen, T., & Kole, J. (2009). Beroepstrots als programma. Pleidooi voor een neorepublikeinse bestuursfilosofie. In T. Jansen, G. Van den Brink, & J. J. Kole (Red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pag. 373–409). Boom.
go back to reference Van der Burg, W. (2009). De regulering van professionals: twee botsende perspectieven. In T. Jansen, G. Van den Brink, & J. J. Kole (Red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pag. 168–181). Boom. Van der Burg, W. (2009). De regulering van professionals: twee botsende perspectieven. In T. Jansen, G. Van den Brink, & J. J. Kole (Red.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pag. 168–181). Boom.
go back to reference Van der Eerden-Vollebregt, D. (2010). Ethische dilemma’s in het ziekenhuis. CNV Publieke zaak. Van der Eerden-Vollebregt, D. (2010). Ethische dilemma’s in het ziekenhuis. CNV Publieke zaak.
go back to reference Van Tongeren, P. (2013). Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst (pag. 44–47). Klement. Van Tongeren, P. (2013). Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst (pag. 44–47). Klement.
go back to reference V&VN. (2008). Advies commissie ethiek. Omgaan met gewetensbezwaren: Wie moet de gevolgen dragen? V&VN. Ongepubliceerde uitgave. V&VN. (2008). Advies commissie ethiek. Omgaan met gewetensbezwaren: Wie moet de gevolgen dragen? V&VN. Ongepubliceerde uitgave.
go back to reference V&VN. (2012). Individuele professionaliteit. Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN. V&VN. (2012). Individuele professionaliteit. Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN.
go back to reference V&VN, et al. (2015). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. V&VN. V&VN, et al. (2015). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Leidraad voor je handelen als professional. V&VN.
go back to reference Verhoef, M., Van Dartel, J., & Van Vliet, I. (2016). Denkbeelden van psychiaters over de verantwoordelijkheid van patiënten voor hun gezondheid; een kwalitatief onderzoek. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 58(1), 1–9. Verhoef, M., Van Dartel, J., & Van Vliet, I. (2016). Denkbeelden van psychiaters over de verantwoordelijkheid van patiënten voor hun gezondheid; een kwalitatief onderzoek. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 58(1), 1–9.
go back to reference Vosman, F., & Baart, A. (2008). Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg. Lemma. Vosman, F., & Baart, A. (2008). Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg. Lemma.
Metagegevens
Titel
Professionaliteit als kenmerk van de verpleegkundige beroepspraktijk
Auteurs
Hans van Dartel
Ankana Spekkink
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2956-4_4