Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Morele reflectie en beraad in de praktijk van alledag

Auteurs : Hans van Dartel, Ankana Spekkink

Gepubliceerd in: Goed verplegen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de verpleegkundige praktijk neem je voortdurend beslissingen in de zorg. Zonder dat je er altijd bewust bij stilstaat, kies je een bepaalde richting voor je handelen. Gevoelens en intuïties begeleiden je daarbij. Ook als situaties complexer worden en echt je aandacht gaan vragen, omdat je niet goed weet wat het goede is, spelen intuïties en gevoelens een rol. Naast meer expliciete overwegingen. In dit hoofdstuk gaat het over de vraag hoe je tot goede beslissingen komt over goede zorg. Wat is het belang van gevoelens en intuïties. Hoe verhouden die zich tot meer rationele overwegingen. Naast de betekenis van gevoelens en intuïties besteden we daarom aandacht aan klassieke manieren van moreel redeneren. En aan moreel beraad. Want gezamenlijk in gesprek gaan helpt om complexe vragen te beantwoorden en morele stress tegen te gaan. We introduceren een aantal gespreksmethoden voor moreel beraad, die je tevens kunt gebruiken voor eigen ethische reflecties.
Literatuur
go back to reference Arendt, H. (2004). Verantwoordelijkheid en oordeel. Lemniscaat. Arendt, H. (2004). Verantwoordelijkheid en oordeel. Lemniscaat.
go back to reference Aristoteles. (2004). Retorica. (Vertaald, ingeleid van aantekeningen voorzien: Huys, M.). Historische Uitgeverij. Aristoteles. (2004). Retorica. (Vertaald, ingeleid van aantekeningen voorzien: Huys, M.). Historische Uitgeverij.
go back to reference Boenink, M. (1998). Inleiding. In M. Nussbaum (Red.), Wat liefde weet. Emoties en morele oordelen (pag. 7–26). Boom/Parrèsia. Boenink, M. (1998). Inleiding. In M. Nussbaum (Red.), Wat liefde weet. Emoties en morele oordelen (pag. 7–26). Boom/Parrèsia.
go back to reference Brody, H. (1976). Ethical decisions in medicine. Little, Brown. Brody, H. (1976). Ethical decisions in medicine. Little, Brown.
go back to reference Bruers, S. (2017). Morele illusies. Waarom onze intuïties niet te vertrouwen zijn. Houtekiet. Bruers, S. (2017). Morele illusies. Waarom onze intuïties niet te vertrouwen zijn. Houtekiet.
go back to reference De Bree, M., & Veening, E. (2016). Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Van Gorcum. De Bree, M., & Veening, E. (2016). Handleiding moreel beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Van Gorcum.
go back to reference Delaere, P. (2014). Deugdenethiek: Oud en nieuw. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek ethiek (pag. 179–195). Boom. Delaere, P. (2014). Deugdenethiek: Oud en nieuw. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek ethiek (pag. 179–195). Boom.
go back to reference Den Hartogh, G., Jacobs, F., & Van Willigenburg, T. (2013). Wijsgerige ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten. Damon. Den Hartogh, G., Jacobs, F., & Van Willigenburg, T. (2013). Wijsgerige ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten. Damon.
go back to reference Devisch, I. (2017). Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid. De Bezige Bij. Devisch, I. (2017). Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid. De Bezige Bij.
go back to reference De Witte, J. (2008). Hoe gebruik je de beroepscode? Handreiking voor de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN. De Witte, J. (2008). Hoe gebruik je de beroepscode? Handreiking voor de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. V&VN.
go back to reference Grypdonck, M., Vanlaere, L., & Timmermann, M. (2018). Zorgethiek in praktijk. De basis. LannooCampus. Grypdonck, M., Vanlaere, L., & Timmermann, M. (2018). Zorgethiek in praktijk. De basis. LannooCampus.
go back to reference Haidt, J. (2021). Het rechtvaardigheidsgevoel. Waarom wij niet allemaal hetzelfde denken over politiek en moraal. Ten Have. Haidt, J. (2021). Het rechtvaardigheidsgevoel. Waarom wij niet allemaal hetzelfde denken over politiek en moraal. Ten Have.
go back to reference Jacobs, F. (2012). De utilistische traditie: Mill. In A. Van Melle & P. Van Zilfhout (Red.), Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek (pag. 89–122). Boom. Jacobs, F. (2012). De utilistische traditie: Mill. In A. Van Melle & P. Van Zilfhout (Red.), Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek (pag. 89–122). Boom.
go back to reference Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Business Contact. Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Business Contact.
go back to reference Keij, J. (2019). Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg. Klement. Keij, J. (2019). Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg. Klement.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, A. (Red.). (2016). Bachelor Nursing 2020. Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Lambregts, J., Grotendorst, A., & Van Merwijk, A. (Red.). (2016). Bachelor Nursing 2020. Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV).
go back to reference Manschot, H. (2003). De betekenis van het tragische voor de ethiek van de zorg- en hulpverlening. In H. Manschot & H. van Dartel (Red.), In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk (pag. 225–241). Boom. Manschot, H. (2003). De betekenis van het tragische voor de ethiek van de zorg- en hulpverlening. In H. Manschot & H. van Dartel (Red.), In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk (pag. 225–241). Boom.
go back to reference Nussbaum, M. (2001). Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Ambo. Nussbaum, M. (2001). Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Ambo.
go back to reference Nussbaum, M. (2016). Woede en vergeving. Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid. Ambo/Anthos. Nussbaum, M. (2016). Woede en vergeving. Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid. Ambo/Anthos.
go back to reference Nussbaum, M. (2018). Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik op angst als politieke emotie en de crisis van onze tijd. Ambo/Anthos. Nussbaum, M. (2018). Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik op angst als politieke emotie en de crisis van onze tijd. Ambo/Anthos.
go back to reference Nys, T. (2014). Klassieke deontologie. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek ethiek (pag. 113–129). Boom. Nys, T. (2014). Klassieke deontologie. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek ethiek (pag. 113–129). Boom.
go back to reference Peterson, M. (2014). Klassiek utilitarisme en consequentialisme. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek ethiek (pag. 79–95). Boom. Peterson, M. (2014). Klassiek utilitarisme en consequentialisme. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek ethiek (pag. 79–95). Boom.
go back to reference Singer, P. (2017). Effectief altruïsme. Lemniscaat. Singer, P. (2017). Effectief altruïsme. Lemniscaat.
go back to reference Spekkink, A., & Jacobs, G. (2021). The development of moral sensitivity of nursing students: A scoping review. Nursing Ethics, 28(5), 791–808.CrossRefPubMed Spekkink, A., & Jacobs, G. (2021). The development of moral sensitivity of nursing students: A scoping review. Nursing Ethics, 28(5), 791–808.CrossRefPubMed
go back to reference Van Dartel, H. (2014a). Casusvergelijking – leren van gemeenschappelijke ervaringen. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 127–141). Boom. Van Dartel, H. (2014a). Casusvergelijking – leren van gemeenschappelijke ervaringen. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 127–141). Boom.
go back to reference Van Dartel, H. (2014b). Twee zorgethische gespreksmethoden. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 171–187). Boom. Van Dartel, H. (2014b). Twee zorgethische gespreksmethoden. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 171–187). Boom.
go back to reference Van Dartel, H. (2022). Casus: Kamerdeuren op slot om dwalen te voorkomen. Klik 51(09), 16–17. Van Dartel, H. (2022). Casus: Kamerdeuren op slot om dwalen te voorkomen. Klik 51(09), 16–17.
go back to reference Van Dartel, H., & De Witte, J. (2014). Professionele verantwoordelijkheid en ethische reflectie. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 36–49). Boom. Van Dartel, H., & De Witte, J. (2014). Professionele verantwoordelijkheid en ethische reflectie. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 36–49). Boom.
go back to reference Van Dartel, H., & Molewijk, B. (Red.). (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad. Boom. Van Dartel, H., & Molewijk, B. (Red.). (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad. Boom.
go back to reference Van Dartel, H., & Spekkink, A. (2021). Verpleegkundige verantwoordelijkheid in een virocratie. TvZ, 131(01), 17–22. Van Dartel, H., & Spekkink, A. (2021). Verpleegkundige verantwoordelijkheid in een virocratie. TvZ, 131(01), 17–22.
go back to reference Van den Hoven, M., & Bolt, I. (2014). Het Utrechts stappenplan. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 113–126). Boom. Van den Hoven, M., & Bolt, I. (2014). Het Utrechts stappenplan. In H. van Dartel & B. Molewijk (Red.), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad (pag. 113–126). Boom.
go back to reference Van der Cingel, M. (2012). Compassie in de verpleegkundige praktijk: Een leidend principe voor goede zorg. Proefschrift. Boom/Lemma. Van der Cingel, M. (2012). Compassie in de verpleegkundige praktijk: Een leidend principe voor goede zorg. Proefschrift. Boom/Lemma.
go back to reference Van der Rijt, J. W. (2014). Hedendaagse deontologie. In M. van Hees, T. Nys & I. Robeyns (Red.), Basisboek Ethiek (pag. 130–145). Boom. Van der Rijt, J. W. (2014). Hedendaagse deontologie. In M. van Hees, T. Nys & I. Robeyns (Red.), Basisboek Ethiek (pag. 130–145). Boom.
go back to reference Van Dijk, E., & Zeelenberg, M. (2009). De (ir)rationaliteit van de beslisser. In W. Tiemeijer, C. Thomas, & H. Prast (Red.), De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag (pag. 25–46). Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR). Van Dijk, E., & Zeelenberg, M. (2009). De (ir)rationaliteit van de beslisser. In W. Tiemeijer, C. Thomas, & H. Prast (Red.), De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag (pag. 25–46). Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR).
go back to reference Van Nistelrooij, I. (2022). Basisboek Zorgethiek. Over mensbeeld, moraal en ethische reflectie in de zorg. Abdij van Berne. Van Nistelrooij, I. (2022). Basisboek Zorgethiek. Over mensbeeld, moraal en ethische reflectie in de zorg. Abdij van Berne.
go back to reference Van Schaik, M., Pasman, H. R., Widdershoven, G., & Metselaar, S. (2022). Participatory development of CURA, a clinical ethics support instrument for palliative care. BMC Medical Ethics, 23(1), 1–12. Van Schaik, M., Pasman, H. R., Widdershoven, G., & Metselaar, S. (2022). Participatory development of CURA, a clinical ethics support instrument for palliative care. BMC Medical Ethics, 23(1), 1–12.
go back to reference Van Tongeren, P. (2008). Schaamte. Ethische Perspectieven, 18(3), 437–450.CrossRef Van Tongeren, P. (2008). Schaamte. Ethische Perspectieven, 18(3), 437–450.CrossRef
go back to reference Verplaetse, J. (2008). Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal. Nieuwezijds. Verplaetse, J. (2008). Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal. Nieuwezijds.
go back to reference Vosman, F., & Baart, A. (2008). Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg. Lemma. Vosman, F., & Baart, A. (2008). Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg. Lemma.
go back to reference Wiss, E. (2020). Socrates op sneakers. Filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Ambo/Anthos. Wiss, E. (2020). Socrates op sneakers. Filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Ambo/Anthos.
Metagegevens
Titel
Morele reflectie en beraad in de praktijk van alledag
Auteurs
Hans van Dartel
Ankana Spekkink
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2956-4_6