Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

Auteurs : Hans van Dartel, Ankana Spekkink

Gepubliceerd in: Goed verplegen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verplegen raakt aan de kwetsbaarheid van mensen. Daarom vraagt verplegen om een inbedding die maakt dat het ‘goed’ verplegen wordt. Als je het hebt over ‘goed verplegen’, dan heb je het ook over ethiek. Ethiek is nadenken over het goede. In dit boek spitst zich dat toe op nadenken over goed verplegen. Op de morele dimensies daarvan: goed verplegen vraagt om het beheersen van technieken, maar ook om persoonlijke kwaliteiten. Daarnaast word je als verpleegkundige verondersteld te handelen volgens bepaalde waarden en normen. De ethiek helpt je om daar meer zicht op te krijgen. Maar wat zijn waarden en normen? En welke doen ertoe in de verpleging? Is dat niet steeds anders? Ja, maar er zijn ook waarden en normen die niet zo gemakkelijk veranderen. Ze vormen de kern van de beroepsmoraal. Hoe ze in dit boek aan de orde komen, staat ook in dit hoofdstuk.
Voetnoten
1
Overal waar in dit boek hij of hem gebruikt wordt, kan ook zij of haar gelezen worden of enige andere vorm die recht doet aan de volledige seksuele diversiteit en de genderdiversiteit in het lhbtqi+-spectrum.
 
Literatuur
go back to reference Delaere, P. (2014). Deugdenethiek, oud en nieuw. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek Ethiek (pag. 179–194). Boom. Delaere, P. (2014). Deugdenethiek, oud en nieuw. In M. Van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Red.), Basisboek Ethiek (pag. 179–194). Boom.
go back to reference Dupont, J., & Hermans, J. (2001). De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen. Een kwalitatief onderzoek naar morele gevoeligheid, waarden, moreel oordeelsvermogen en goede eigenschappen van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Damon. Dupont, J., & Hermans, J. (2001). De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen. Een kwalitatief onderzoek naar morele gevoeligheid, waarden, moreel oordeelsvermogen en goede eigenschappen van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Damon.
go back to reference Graste, J. (2003). De dilemmamethode. In H. Manschot & H. van Dartel (Red.), In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk (pag. 43–61). Boom. Graste, J. (2003). De dilemmamethode. In H. Manschot & H. van Dartel (Red.), In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk (pag. 43–61). Boom.
go back to reference Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in ethisch perspectief. Leiden University Press. Houtlosser, M. (2010). In goede handen. Verpleegkundige beroepsuitoefening in ethisch perspectief. Leiden University Press.
go back to reference Smits, M. J. (2004). Zorgen voor een draaglijk bestaan. Morele ervaringen van verpleegkundigen. Aksant.CrossRef Smits, M. J. (2004). Zorgen voor een draaglijk bestaan. Morele ervaringen van verpleegkundigen. Aksant.CrossRef
go back to reference Van Dartel, H. (2021). Contact naast het werk met cliënt; vertel je dat of niet? Maatschappij En Gezondheid, 21(4), 30–31. Van Dartel, H. (2021). Contact naast het werk met cliënt; vertel je dat of niet? Maatschappij En Gezondheid, 21(4), 30–31.
go back to reference Van Herwaarden, A., Peters-Scheffer, N., & Rommes, E. (2020). Het perspectief van professionals op barrières voor cultuursensitieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. NTZ, 2, 42–54. Van Herwaarden, A., Peters-Scheffer, N., & Rommes, E. (2020). Het perspectief van professionals op barrières voor cultuursensitieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. NTZ, 2, 42–54.
go back to reference Van Melle, A., & Van Zilfhout, P. (2012). Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek. Boom. Van Melle, A., & Van Zilfhout, P. (2012). Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek. Boom.
go back to reference Van Tongeren, P. (2013). Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst. Klement. Van Tongeren, P. (2013). Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst. Klement.
go back to reference Van Unen, C. (2007). De professionals: Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing. Eburon. Van Unen, C. (2007). De professionals: Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing. Eburon.
go back to reference Vorstenbosch, J. (2005). Zorg. Een filosofische analyse. Uitgeverij Nieuwezijds. Vorstenbosch, J. (2005). Zorg. Een filosofische analyse. Uitgeverij Nieuwezijds.
go back to reference Vosman, F., & Baart, A. (2008). Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg. Lemma. Vosman, F., & Baart, A. (2008). Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg. Lemma.
Metagegevens
Titel
Inleiding
Auteurs
Hans van Dartel
Ankana Spekkink
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2956-4_1