Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

15-03-2017 | Wetenschappelijk artikel

Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg: een studie naar doelgroep, interventie-methoden en doelrealisatie

Auteurs: Dr. M.C. Rots-de Vries, H.T. Kroesbergen, J.J.P. Mathijssen

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een interventie die zich richt op gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van sociaal-economische en psycho-sociale problematiek en nog niet goed bereikt worden door de JGZ. Dit artikel beschrijft een studie met als doel de wetenschappelijke onderbouwing van de interventie te versterken. Doelgroepkenmerken, interventie-methoden en mate van doelrealisatie werden onderzocht. De bevindingen laten zien dat de JGZ via deze interventie in contact komt met zeer kwetsbare gezinnen die vergelijkbaar zijn met gezinnen die in aanmerking komen voor intensieve ambulante gezinsbehandeling. Met name de basiszorg, het ouderlijk functioneren en het sociale netwerk zijn zwak. Bij de kinderen komen aanmerkelijk meer psycho-sociale problemen voor dan gemiddeld. De doelen van de interventie worden bij de meeste gezinnen behaald. Hoewel het onderzoeksdesign niet geschikt is om definitieve uitspraken te doen over de effectieve elementen van de interventie, kunnen wel een aantal elementen worden genoemd die lijken bij te dragen aan de werkzaamheid. Dit zijn de outreachende werkwijze, het bieden van praktische ondersteuning, maximale participatie van het gezin, en het bouwen van bruggen tussen het gezin en hulpbronnen in de omgeving van het gezin (informele en formele zorg).
Voetnoten
1
Dit betreft gezinnen van onderzoekslocaties A en C. Op lokatie B verliep de dataverzameling bij gezinnen dermate moeizaam, dat deze voortijdig is stopgezet. De belangrijkste oorzaken van het moeizame verloop waren de hoge werkdruk bij JGZ-verpleegkundigen, moeite die JGZ-verpleegkundigen ervoeren om gezinnen te vragen mee te werken aan het onderzoek en moeite met het uitvoeren van de interventie zelf. Het outreachend werken richting multiprobleemgezinnen bleek een deel van de verpleegkundigen niet goed te liggen.
 
Literatuur
1.
go back to reference Ghesquière P. Multiproblem gezinnen. Leuven: Garant, 2001. Ghesquière P. Multiproblem gezinnen. Leuven: Garant, 2001.
3.
go back to reference Doorn L van, Etten Y van, Gademan M. Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Bussum: Coutinho, 2008. Doorn L van, Etten Y van, Gademan M. Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Bussum: Coutinho, 2008.
4.
go back to reference Kaplan LW. The ’multiproblem family’ phenomenon: an international perspective. Massachusetts: University of Massachusetts, 1984. Kaplan LW. The ’multiproblem family’ phenomenon: an international perspective. Massachusetts: University of Massachusetts, 1984.
5.
go back to reference Spencer JC. The multi-problem family. A review and annotated bibliography (third edn). Toronto: University of Toronto Press, 1970. Spencer JC. The multi-problem family. A review and annotated bibliography (third edn). Toronto: University of Toronto Press, 1970.
6.
7.
go back to reference Rothery M. Family therapy with multiproblem families. In: Rothery M, Cameron G (eds). Child maltreatment: expanding our concept of helping. Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1990:13-32. Rothery M. Family therapy with multiproblem families. In: Rothery M, Cameron G (eds). Child maltreatment: expanding our concept of helping. Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1990:13-32.
8.
go back to reference Knot-Dickscheit J, Tausendfreund T, Knorth E. Intensieve Pedagogische Thuishulp voor multiprobleemgezinnen: een kijkje achter de schermen. Orthopedagogiek Onderz Praktijk 2011; 50:497-510. Knot-Dickscheit J, Tausendfreund T, Knorth E. Intensieve Pedagogische Thuishulp voor multiprobleemgezinnen: een kijkje achter de schermen. Orthopedagogiek Onderz Praktijk 2011; 50:497-510.
9.
go back to reference Baartman HEM, Caluwe SD. Multiproblem-gezinnen: sores en scores. Amsterdam: Free University, 1987. Baartman HEM, Caluwe SD. Multiproblem-gezinnen: sores en scores. Amsterdam: Free University, 1987.
10.
go back to reference Zinko T, Meijer AM, Oppenoorth WH. Een onderzoek bij multiproblem gezinnen. Ned Tijdschr Opvoeding Vorming Onderwijs 1991;7:353-65. Zinko T, Meijer AM, Oppenoorth WH. Een onderzoek bij multiproblem gezinnen. Ned Tijdschr Opvoeding Vorming Onderwijs 1991;7:353-65.
11.
go back to reference Hermanns J, Ory F, Schrijvers G. Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht: Julius Centrum Universiteit Utrecht, 2005. Hermanns J, Ory F, Schrijvers G. Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht: Julius Centrum Universiteit Utrecht, 2005.
12.
go back to reference Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag / Leiden: SCP / TNO Kwaliteit van Leven, 2005. Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzenkamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag / Leiden: SCP / TNO Kwaliteit van Leven, 2005.
13.
go back to reference Dunnink G. Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg. Bilthoven: RIVM, 2010. Dunnink G. Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg. Bilthoven: RIVM, 2010.
14.
go back to reference Roeg D. Measurement of program characteristics of intensive community-based care for persons with complex addiction problems. Tilburg: Tilburg University, 2007. Roeg D. Measurement of program characteristics of intensive community-based care for persons with complex addiction problems. Tilburg: Tilburg University, 2007.
15.
go back to reference Kroon H. Groeiende zorg. Ontwikkeling van casemanagement in de zorg voor chronisch psychiatrische patiënten. Utrecht: Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg, 1996. Kroon H. Groeiende zorg. Ontwikkeling van casemanagement in de zorg voor chronisch psychiatrische patiënten. Utrecht: Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg, 1996.
16.
go back to reference Bedell JR, Cohen NL, Sullivan A. Case management: the current best practices and the next generation of innovation. Community Ment Health J 2000;36:179-94.CrossRefPubMed Bedell JR, Cohen NL, Sullivan A. Case management: the current best practices and the next generation of innovation. Community Ment Health J 2000;36:179-94.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Kroesbergen HT, Franken-van der Toorn HE, Peerbolte-Addink EJ. Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg. Een pilot in de JGZ 0-19 in Roosendaal naar methodiek, omvang en beleid. Breda: GGD West-Brabant, 2003. Kroesbergen HT, Franken-van der Toorn HE, Peerbolte-Addink EJ. Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg. Een pilot in de JGZ 0-19 in Roosendaal naar methodiek, omvang en beleid. Breda: GGD West-Brabant, 2003.
18.
go back to reference Rots-de Vries MC. Rich evidence for poor families. Exploring the potential of practice-driven intervention research in Preventive Child Healthcare (proefschrift). Tilburg: Tilburg University, 2010. Rots-de Vries MC. Rich evidence for poor families. Exploring the potential of practice-driven intervention research in Preventive Child Healthcare (proefschrift). Tilburg: Tilburg University, 2010.
19.
go back to reference Muris P, Meesters C, Van den Berg F. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 2003;12:1-8.CrossRefPubMed Muris P, Meesters C, Van den Berg F. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Further evidence for its reliability and validity in a community sample of Dutch children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 2003;12:1-8.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Widenfelt BM van, Goedhart AW, Treffers PDA, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry 2003;12:281-9.CrossRefPubMed Widenfelt BM van, Goedhart AW, Treffers PDA, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry 2003;12:281-9.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Brink L ten, Steege M van der, Haar A van der et al. VGF. Experimentele gebruikershandleiding van de vragenlijst gezinsfunctioneren. Utrecht: Nationaal Instituut voor Zorg en Welzijn, 2000. Brink L ten, Steege M van der, Haar A van der et al. VGF. Experimentele gebruikershandleiding van de vragenlijst gezinsfunctioneren. Utrecht: Nationaal Instituut voor Zorg en Welzijn, 2000.
23.
go back to reference Measelle JR, Weinstein RS, Martinez M. Parent satisfaction with case managed systems of care for children and youth with severe emotional disturbance. J Child Family Studies 1998;7: 451-67.CrossRef Measelle JR, Weinstein RS, Martinez M. Parent satisfaction with case managed systems of care for children and youth with severe emotional disturbance. J Child Family Studies 1998;7: 451-67.CrossRef
24.
go back to reference Rots-de Vries C, Kroesbergen I, Goor I van de. Bemoeizorg voor gezinnen. Handleiding voor interventie door de Jeugdgezondheidszorg. Breda: GGD West-Brabant, 2009. Rots-de Vries C, Kroesbergen I, Goor I van de. Bemoeizorg voor gezinnen. Handleiding voor interventie door de Jeugdgezondheidszorg. Breda: GGD West-Brabant, 2009.
25.
go back to reference Berg IK. Family based services: a solution-focused approach. New York: Norton, 1994. Berg IK. Family based services: a solution-focused approach. New York: Norton, 1994.
26.
go back to reference Jong PD de, Berg IK. De kracht van oplossingen. Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Lisse: Harcourt Book Publishers, 2004. Jong PD de, Berg IK. De kracht van oplossingen. Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Lisse: Harcourt Book Publishers, 2004.
27.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgverlening door de Jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen aan Gessica vanuit het perspectief van een veilige ontwikkeling van het kind. Den Haag: IGZ, 2007. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgverlening door de Jeugdgezondheidszorg, GGZ en huisartsen aan Gessica vanuit het perspectief van een veilige ontwikkeling van het kind. Den Haag: IGZ, 2007.
28.
go back to reference Crone MR, Vogels AGC, Hoekstra F, Treffers PDE, Reijneveld SA. A comparison of four scoring methods based on the parentrated Strenghts and Difficulties Questionnaire as used in the Dutch preventive child health care system. BMC Public Health 2008;8:106.CrossRefPubMedPubMedCentral Crone MR, Vogels AGC, Hoekstra F, Treffers PDE, Reijneveld SA. A comparison of four scoring methods based on the parentrated Strenghts and Difficulties Questionnaire as used in the Dutch preventive child health care system. BMC Public Health 2008;8:106.CrossRefPubMedPubMedCentral
29.
go back to reference White C, Warrener M, Reeves A, La Valle I. Family Intervention Projects: an evaluation of their design, set-up and early outcomes. London: National Centre for Social Research, 2008. White C, Warrener M, Reeves A, La Valle I. Family Intervention Projects: an evaluation of their design, set-up and early outcomes. London: National Centre for Social Research, 2008.
30.
go back to reference Augustijn H. Evaluatie Bemoeizorg. Onderzoek naar de resultaten op lange termijn en klanttevredenheid van de interventie, gemeente Roosendaal. Breda: GGD West-Brabant, 2007. Augustijn H. Evaluatie Bemoeizorg. Onderzoek naar de resultaten op lange termijn en klanttevredenheid van de interventie, gemeente Roosendaal. Breda: GGD West-Brabant, 2007.
31.
go back to reference Berg-Le Clerq T, Kalsbeek A. Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2011. Berg-Le Clerq T, Kalsbeek A. Wat werkt in multiprobleemgezinnen? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2011.
32.
go back to reference Osté JP, Koster PPG, Wal MF van der, Verhoeff AP. Werkwijze Vangnet Jeugd in vijf steden. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2008; 40:30-6. Osté JP, Koster PPG, Wal MF van der, Verhoeff AP. Werkwijze Vangnet Jeugd in vijf steden. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 2008; 40:30-6.
Metagegevens
Titel
Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg: een studie naar doelgroep, interventie-methoden en doelrealisatie
Auteurs
Dr. M.C. Rots-de Vries
H.T. Kroesbergen
J.J.P. Mathijssen
Publicatiedatum
15-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0022-0

Andere artikelen Uitgave 2/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017 Naar de uitgave