Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017

15-03-2017 | Forum

Toekomstbestendige zorg: van visie naar actie!

Auteurs: Dr. Thomas Plochg, Dr. Jolanda Keijsers, Dr. Lode Wigersma

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 2/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het huidige zorg- en verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het leveren van curatieve zorg. Dat model is dringend aan vernieuwing toe. Want de kosten voor zorg blijven maar stijgen en beslaan momenteel al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Dit zorgstelsel kan en zal de samenleving zo niet handhaven. Want het is niet in staat de grote gezondheidsproblemen en -bedreigingen, liefst in een vroeg stadium, het hoofd te bieden. De financiële problemen van ziekenhuizen zijn wat dat betreft een eerste signaal. Er worden nieuwe, concurrerende modellen ontwikkeld die positieve gezondheid en preventie als vertrekpunt nemen. Artsen moeten daarin meedoen om als beroepsgroep geloofwaardig en effectief te blijven. Onlangs zijn in dit kader verschillende adviezen en visies neergelegd, en gerelateerd daaraan, aangrijpingspunten voor verandering. Dit zowel vanuit de hoek van de overheid, de publieke gezondheidssector, als ook door de artsen zelf. Wat behelzen deze adviezen en visies, en hoe verhouden ze zich tot elkaar?
Voetnoten
1
De slogan ‘van nazorg naar voorzorg’ is gemunt door de NPHF Federatie voor Gezondheid. Het is een van de duidingen van de dynamiek die nu in de gezondheidszorg steeds zichtbaarder wordt. Andere voorbeelden zijn ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (van ZZ naar GG)’, ‘kantelen’ en ‘transformatie’.
 
Literatuur
2.
go back to reference Plochg T. Reconfiguring health professionalism towards addressing multimorbidity. Eurohealth Inc Euro Obs. 2013;19(2):24–7. Plochg T. Reconfiguring health professionalism towards addressing multimorbidity. Eurohealth Inc Euro Obs. 2013;19(2):24–7.
3.
go back to reference OECD. Health Workforce Policies in OECD Countries. Right jobs, right skills, right places. Paris: OECD Health Policy Studies; 2016. OECD. Health Workforce Policies in OECD Countries. Right jobs, right skills, right places. Paris: OECD Health Policy Studies; 2016.
4.
go back to reference Orueta JF, Garcıá A, lvarez A, et al. Prevalence and costs of multimorbidity by deprivation levels in the Basque country: a population based study using health administrative databases. PLOS ONE. 2014;9(2):e89787. CrossRefPubMedPubMedCentral Orueta JF, Garcıá A, lvarez A, et al. Prevalence and costs of multimorbidity by deprivation levels in the Basque country: a population based study using health administrative databases. PLOS ONE. 2014;9(2):e89787. CrossRefPubMedPubMedCentral
5.
go back to reference Starfield B. Point: the changing nature of disease: implications for health services. Med Care. 2011;49:971–2. CrossRefPubMed Starfield B. Point: the changing nature of disease: implications for health services. Med Care. 2011;49:971–2. CrossRefPubMed
8.
go back to reference Santen H van, Maassen H. Interview met minister Schippers. ‘Ik zie gedreven professionals, geen weigerachtige dokters’ ‘Nationaal Zorgfonds is misplaatste nostalgie’. Med Contact (Bussum). 2016;71(38):1408. Santen H van, Maassen H. Interview met minister Schippers. ‘Ik zie gedreven professionals, geen weigerachtige dokters’ ‘Nationaal Zorgfonds is misplaatste nostalgie’. Med Contact (Bussum). 2016;71(38):1408.
9.
go back to reference Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2015. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2015.
10.
go back to reference Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016. Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016.
11.
go back to reference NPHF. Actieagenda Beroepen & Opleidingen. Utrecht: NPHF Federatie voor Gezondheid; 2015. NPHF. Actieagenda Beroepen & Opleidingen. Utrecht: NPHF Federatie voor Gezondheid; 2015.
12.
go back to reference Federatie Medisch Specialisten. Medisch Specialist 2025. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten; 2017. Federatie Medisch Specialisten. Medisch Specialist 2025. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten; 2017.
Metagegevens
Titel
Toekomstbestendige zorg: van visie naar actie!
Auteurs
Dr. Thomas Plochg
Dr. Jolanda Keijsers
Dr. Lode Wigersma
Publicatiedatum
15-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 2/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0019-8

Andere artikelen Uitgave 2/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2017 Naar de uitgave