Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2014 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 3/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2014

Ambulanceritten zonder vervoer van de patiënt

Een verkennende studie naar het ontstaan van ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’-ritten

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 3/2014
Auteurs:
Vera Verhage, Jolanda Tuinstra, Roel Bakker
Belangrijke opmerkingen
1 Toegepast Gezondheidsonderzoek, afdeling Gezondheidswetenschappen, UMCG, Groningen
2 Toegepast Gezondheidsonderzoek, afdeling Gezondheidswetenschappen, UMCG, Groningen en Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid, UMCG, Groningen

Samenvatting

Ambulancevoorzieningen worden geconfronteerd met een toename van het aantal Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)- ritten. Dit zijn ritten waarbij een ambulance met spoed uitrukt, maar waarbij de patiënt uiteindelijk niet vervoerd wordt naar een ziekenhuis. Het doel van deze verkennende studie is te exploreren welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van EHGV-ritten. Voor dit onderzoek zijn drie verschillende informatiebronnen gebruikt: 1) een vragenlijstonderzoek onder patiënten, betrokken bij een EHGV-rit, 2) registratiebestanden van een ambulancedienst en 3) interviews met ambulanceverpleegkundigen en centralisten van de meldkamer. Van de respondenten uit het vragenlijstonderzoek geeft ruim één derde aan dat de situatie die de aanleiding gaf om een ambulance te bellen niet levensbedreigend was. Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten aan, dat het onvoldoende duidelijk is voor welke problemen men waar (ambulancezorg, HAP of SEH) terecht kan. De belangrijkste mogelijke oorzaken van een toename van het aantal EHGV-ritten, die genoemd worden door geïnterviewde professionals, zijn de invoering van de huisartsenposten en een mentaliteitsverandering onder patiënten. Uit de registratiebestanden blijkt dat van de ritten die als EHGV-rit eindigen 88,6% is uitgereden met de hoogste urgentie (A1). In deze situaties is door de meldkamer van een levensbedreigende situatie uitgegaan. De resultaten laten zien dat de triage op de meldkamer niet altijd voldoende uitsluitsel geeft of de situatie daadwerkelijk spoedeisende zorg behoeft.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2014 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

Triage op de Meldkamer