Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2014 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 3/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2014

Zijn klachtgerichte mini-interventies voor slapen, stress en piekeren een aanwinst voor depressiepreventie?

Resultaten van een pilot met voor- en nameting

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 3/2014
Auteurs:
Marion Spijkerman, Marijke Ruiter, Barbara Conijn, Jeannet Kramer, Brigitte Boon, Agnes van der Poel

Samenvatting

Onderzoek laat zien dat het bereik van depressiepreventie aanzienlijk achterblijft bij bevolkingsgroepen met een lagere sociaal-economische status (SES). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een alternatief concept: klachtgerichte miniinterventies (KMIs). In dit artikel beschrijven we de uitkomsten van drie KMIs gericht op achtereenvolgens slapen, stress en piekeren. Verder identificeren we subgroepen van de Nederlandse bevolking die potentieel baat hebben bij deze interventies met speciale aandacht voor groepen met een lagere SES. In een totale onderzoekspopulatie van 135 volwassenen die hebben deelgenomen aan één van de drie KMIs, is tweemaal een vragenlijst afgenomen om niveaus van welbevinden, depressie, angst, slaapklachten, stress en piekeren te meten, één voor aanvang en één drie maanden na de start van de cursus. Alle interventies laten verbeteringen zien op de specifieke klachten waarop zij gericht zijn (slaap-, stress- of piekerklachten). Een afname van depressieve klachten en stress werd geobserveerd bij alle cursussen. De data tonen verder demografische verschillen in de impact van de interventies gebaseerd op geslacht, opleiding, leeftijd en het hebben van een betaalde baan. Voorzichtig concluderen we dat KMIs kunnen bijdragen aan het verminderen en voorkomen van depressie, ook onder lage SES groepen. Op basis van de resultaten van deze pilot verdient het aanbeveling om een gerandomiseerde gecontroleerde trial uit te voeren om te testen in hoeverre de gemeten effecten daadwerkelijk toegeschreven kunnen worden aan de interventies.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2014 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

Triage op de Meldkamer