Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2010

01-03-2010 | Boeken

A. Turnell & S. Edwards (2009). Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. isbn 978 90 313 6156 4, 242 p., € 29,50.

Auteur: Prof. dr. Hans Grietens

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Veiligheid is een sleutelwoord in jeugdzorg en kinderbescherming. Wanneer we de gezins- en opvoedingssituatie van een kind niet meer veilig genoeg achten, dient er te worden gehandeld in het belang van het kind. Niet zelden worden dan maatregelen van (tijdelijke) uithuisplaatsing genomen. Maar voor zo’n ingrijpende beslissing wordt genomen, worden de onveilige situatie en de gevolgen die deze voor het kind heeft in kaart gebracht en wordt ingeschat wat de schade zou zijn als het kind in deze situatie zou blijven. Met andere woorden: risicotaxatie.
Metagegevens
Titel
A. Turnell & S. Edwards (2009). Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. isbn 978 90 313 6156 4, 242 p., € 29,50.
Auteur
Prof. dr. Hans Grietens
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089700

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Kind en adolescent 1/2010 Naar de uitgave