Skip to main content
main-content

BSL

24-09-2018 | Psychologie | E-learning

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Deze e-learning laat zien wat de samenhang is tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis. De module geeft kennis en inzicht in hoe verwerkingstechnieken kunnen worden ingezet bij de behandeling.

23-08-2018 | Psychologie | E-learning

Inleiding schematherapie

In deze e-learningmodule leert u over de basisprincipes van schematherapie. Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

30-06-2016 | Psychologie | E-learning

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

In deze e-learning wordt een introductie gegeven in de theorie en technieken uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een van de zogenaamde ‘derde generatie’ gedragstherapieen.

11-11-2015 | Product

COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen

COMET is een stapsgewijze methode om mensen met een laag zelfbeeld te helpen dit te overkomen. Dit stappenplan wordt gevolgd in deze e-learning, met per stap een toelichting. Doel is psychologen een e ...

02-10-2015 | Psychologie | E-learning

COMET voor negatief zelfbeeld bij kinderen

Deze e-learningmodule heeft ten doel om kennis te maken met de training Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische training, waarbij kinderen en jongeren leren om positiever over zichzelf te denken en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

30-06-2016 | Psychologie | E-learning

Problematische gehechtheid en nieuwe ouder-kindrelaties

In deze e- learning gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken voor een problematische gehechtheid, we zullen zien dat dit kan plaatsvinden in elke nieuwe ouder-kindrelatie, zoals ook bij pleegkinderen en bij adoptie.

04-01-2018 | Product

E-learning Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?

Deze e-learning leert u patiënten met een laag IQ te herkennen in uw dagelijkse praktijk.

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.

11-12-2015 | Psychologie | E-learning

Introductie op de DSM-5

Deze e-learning geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen die invoering van de DSM-5 met zich mee heeft gebracht. 

16-10-2017 | Psychologie | E-learning

Geweldloos verzet in gezinnen

De methode 'Geweldloos verzet' geeft ouders, pedagogisch medewerkers en docenten concrete handvatten om zich op vriendelijke, doch vastberaden wijze te verzetten tegen ernstig agressief en zelfdestructief gedrag van jongeren te verzetten en tegelijkertijd te werken aan een betere relatie met de jongere. 

06-09-2017 | Psychologie | E-learning

Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders

Deze e-learning hoopt ertoe bij te dragen dat deze gezinnen in een eerder stadium de hulp krijgen die ze nodig hebben en is bedoeld voor hulpverleners die in hun praktijk te maken krijgen met KOPP-/KVO-ouders en/of hun kinderen.

14-11-2016 | Psychologie | E-learning

De afstemmingsfase

Deze e-learning richt zich op de tweede fase van het psychotherapeutische proces, de afstemmingsfase, die de brug vormt tussen diagnostiek en behandeling.

06-05-2015 | Psychologie | E-learning

Ethiek voor psychologen

Deze e-learningmodule biedt kennis m.b.t. de belangrijkste begrippen en onderwerpen in de Beroepscode voor psychologen 2015. U leert hoe u de Beroepscode in de praktijk kunt gebruiken.

Beeldrechten