Skip to main content
Top

30-06-2016 | Psychologie | E-learning

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Punten: 2

Geaccrediteerd tot: 18-10-2024

NB. Na 19-10-2024 is deze e-learning niet meer geaccrediteerd door NVP. Accreditatie blijft dan alleen nog van kracht voor FGzPt tot 12-4-2025.

In deze e-learning wordt een introductie gegeven in de theorie en technieken uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een van de zogenaamde ‘derde generatie’ gedragstherapieën. ACT is bruikbaar in de begeleiding van cliënten met zowel psychische als medische klachten, en wordt inmiddels ondersteund door veel wetenschappelijk onderzoek. Doel van ACT is niet per se om klachten te verhelpen maar om mensen psychologisch flexibeler te maken, waardoor zij op een constructievere manier met hun klachten omgaan en hun kwaliteit van leven verbeterd. Kenmerkend voor ACT is onder andere het werken met metaforen. In deze module leert u kennismaken met de 6 hoekstenen van ACT:

  • Acceptatie
  • Cognitieve defusie
  • Mindfulness
  • Zelf als context
  • Waarden
  • Toegewijd handelen

Ingegaan wordt op wat deze hoekstenen inhouden en hoe u deze bij cliënten kunt inzetten om te komen tot meer psychologische flexibiliteit en daarmee tot een betere kwaliteit van leven. Tussendoor ziet u steeds kleine interviews met therapeuten, over wat zij van ACT vinden.

Leerdoelen
Over de auteur
Accreditatie
Toegang