Skip to main content
Top

10-12-2018 | Psychologie | E-learning

Dissociatie bij PTSS: diagnostiek en behandeling

Punten: 2

Geaccrediteerd tot: 09-12-2024

Deze e-learningmodule is bedoeld voor therapeuten die meer willen leren over de passende diagnostiek en behandeling van dissociatie bij PTSS. 

In deze e-learningmodule wordt allereerst ingegaan op de verschillende verschijningsvormen van dissociatie. Daarna wordt een weergave gegeven van de beschikbare diagnoses in de DSM-5 en volgt − ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling – een uitleg over de mogelijke diagnostische instrumenten. Tot slot wordt besproken wat de actuele stand van zaken is over de behandelingen van dissociatie bij PTSS. 

Leerdoelen
Over de auteurs
Accreditatie