Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2017 | Onderzoek | Uitgave 1/2017

Huisarts en wetenschap 1/2017

Zoekgedrag van aios huisartsgeneeskunde in de praktijk

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2017
Auteurs:
dr. Marie-Louise Bartelink, Marlous Kortekaas, Lia Boelman, prof.dr. Arno Hoes, prof.dr. Niek de Witl
Belangrijke opmerkingen
UMC Utrecht, Julius Centrum, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht: dr. M.E.L. Bartelink, huisarts-epidemioloog; M.F. Kortekaas, arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker; L. Boelman, huisarts; prof.dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie; prof.dr. N.J. de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde • Correspondentie: m.e.l.bartelink@umcutrecht.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Kortekaas MF, Bartelink MEL, Boelman L, Hoes AW, De Wit NJ. General practice trainees’ information searching strategies for clinical queries encountered in daily practice. Fam Pract 2015;32:533-7. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Bartelink MEL, Kortekaas MF, Boelman L, Hoes AW, De Wit NJ. Zoekgedrag van aios huisartsgeneeskunde in de praktijk. Huisarts Wet 2017;60(1):12-4.

Achtergrond

Dokters hebben vaak vragen tijdens patiëntcontacten. Informatie over dergelijke vragen bij aios huisartsgeneeskunde is er nauwelijks. Wij onderzochten hoe vaak en hoe aios antwoorden zoeken op vragen in de praktijk.

Methode

Zes groepen derdejaars aios huisartsgeneeskunde vulden vragenlijsten in en hielden acht opeenvolgende praktijkdagen een logboek bij. Ze verzamelden informatie over het consult, klinische vragen, zoekgedrag en de impact van de gevonden antwoorden.

Resultaten

Zesenzeventig aios rapporteerden 1533 vragen bij 7300 patiënten, dit zijn 0,2 (sd 0,1) vragen per patiënt. Voor de meeste vragen zochten ze naar een antwoord (gemiddeld 0,8 (sd 0,2) per vraag), meestal tijdens het consult (61% van de zoekacties). Ze vonden vaak een antwoord (gemiddeld 0,8 (sd 0,2) per zoekactie). In 28% van de gevallen raadpleegden ze daarvoor collega-huisartsen of hun opleider en in 26% NHG-Standaarden. Internet en andere bronnen gebruikten ze niet of nauwelijks.

Conclusie

Aios rapporteren één vraag per vijf patiënten, waarvoor ze meestal een antwoord zoeken en vinden. Ze gebruiken daarbij vooral collega-huisartsen en NHG-Standaarden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Huisarts en wetenschap 1/2017 Naar de uitgave

Commentaar

Mind the gap