Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2017 | Onderzoek | Uitgave 1/2017

Huisarts en wetenschap 1/2017

Verandering cardiovasculair medicatieadvies door herziening richtlijn

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2017
Auteurs:
Clare Luymes, dr. Wouter de Ruijter, dr. Rosalinde Poortvliet, prof.dr. Hein Putter, dr. Huug van Duijn, prof.dr. Mattijs Numans, dr. Y.M. Drewes, dr. J.W. Blom, prof.dr. W.J.J. Assendelft
Belangrijke opmerkingen
Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden: C.H. Luymes, arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker; dr. W. de Ruijter, huisarts en onderzoeker; dr. R.K.E. Poortvliet, huisarts en onderzoeker; prof.dr. M.E. Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd; dr. Y.M. Drewes, jurist, arts Maatschappij en Gezondheid en onderzoeker; dr. J.W. Blom, senior onderzoeker; prof.dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde. Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Medische statistiek en bio-informatica, Leiden: prof. dr. H. Putter, hoogleraar medische statistiek. Zorggroep Katwijk langs de Rijn, Katwijk: dr. H.J. van Duijn, huisarts. NHG, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht: dr. W. de Ruijter, wetenschappelijk medewerker. Radboudumc , afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: prof.dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd • Correspondentie: c.h.luymes@lumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bewerkte vertaling van: Luymes CH, De Ruijter W, Poortvliet RKE, Putter H, Van Duijn HJ, Numans ME, et al. Change in calculated cardiovascular risk due to guideline revision: a cross-sectional study in the Netherlands. Eur J Gen Pract 2015;21:217-23.

Samenvatting

Luymes CH, De Ruijter W, Poortvliet RKE, Putter H, Van Duijn HJ, Numans ME, Drewes YM, Blom JW, Assendelft WJJ. Verandering cardiovasculair medicatieadvies door herziening richtlijn. Huisarts Wet 2017;60(1):6-8.

Achtergrond

In 2012 verscheen de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Wij hebben onderzocht of patiënten door deze herziening in een andere risicocategorie van voorspeld risico op hart- en vaatziekten (HVZ) terechtkomen en welke consequenties dat heeft.

Methode

In dit cross-sectionele onderzoek hebben we patiënten geselecteerd uit het Registratie Netwerk Universitaire Huisartspraktijken Leiden en omstreken (RNUH-LEO), die tussen 40 en 65 jaar oud waren en geen HVZ hadden, en die in 2011 antihypertensiva en/of lipidenverlagende medicatie gebruikten. We berekenden individuele cardiovasculaire risicoscores op basis van bloeddruk- en cholesterolwaarden uit de periode voordat deze patiënten met de medicatie gestart waren. Vervolgens hebben we de medicatieadviezen op basis van de richtlijn CVRM uit 2006 en 2012 met elkaar vergeleken. We gebruikten multipele imputatietechnieken voor ontbrekende gegevens.

Resultaten

We hebben 2075 patiënten geselecteerd, van wie er 1248 aan de richtlijncriteria uit 2006 en 2012 voldeden. Volgens de richtlijn uit 2012 had 58,2% van de patiënten een laag risico en zou het advies zijn geen medicatie te starten. Daarnaast veranderden 249 van de 1248 patiënten (20,0%) van risicocategorie ten opzichte van de richtlijn uit 2006 en impliceerde de richtlijnverandering bij 150 patiënten (12,0%) een verandering van het medicatieadvies. Bij 126 van deze 150 patiënten was het advies op basis van de richtlijn CVRM uit 2006 om geen medicatie te starten, terwijl de richtlijn uit 2012 adviseerde om dat wel te doen; voor 24 patiënten gold een omgekeerd advies.

Conclusie

Herziening van de richtlijn CVRM kan implicaties hebben voor het aanbevolen beleid. De huidige richtlijn CVRM geeft niet aan hoe artsen hiermee om moeten gaan. Richtlijnenmakers zouden hierover bij een revisie aanbevelingen moeten opnemen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Huisarts en wetenschap 1/2017 Naar de uitgave