Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Wetten

Auteur : Marijke Wigboldus

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de meest relevante wetgeving in het MGZ-veld. MGZ-verpleegkundigen hebben te maken met wetten die van belang zijn in het primaire proces van de zorg, wetten die bedoeld zijn om de positie van patiënten te verstevigen en wetten betreffende de beroepsuitoefening.
Aan bod komen: AWBZ en Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet publieke gezondheidszorg (Wpg), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Kwaliteitswet, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), Wet zorg en dwang, Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Wet verbetering poortwachter (Wvp), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia).
Van de verschillende wetten volgt een korte beschrijving en wie de wet uitvoert of handhaaft. Waar van toepassing worden de verwachte ontwikkelingen weergegeven.
Literatuur
go back to reference Boomen I.J.H.C. van den, & Vlaskamp A.A.C. (1996). Onder voorbehoud. Rijswijk: VWS. Boomen I.J.H.C. van den, & Vlaskamp A.A.C. (1996). Onder voorbehoud. Rijswijk: VWS.
go back to reference Nictiz (2013). Wet- en regelgeving in de zorg. Den Haag: Nictiz. Nictiz (2013). Wet- en regelgeving in de zorg. Den Haag: Nictiz.
go back to reference NPCF (2012). Uw rechten als patiënt (WGBO). Utrecht: NPCF. NPCF (2012). Uw rechten als patiënt (WGBO). Utrecht: NPCF.
go back to reference Poorter K. de (e.a.) (2012). Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Utrecht: ActiZ, BTN, LHV, Verenso. Poorter K. de (e.a.) (2012). Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Utrecht: ActiZ, BTN, LHV, Verenso.
go back to reference Poot, E., Mintjes-de Groot, J., Weststrate, J., Eerden, & L. van der. (2008) Decubitus te lijf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Poot, E., Mintjes-de Groot, J., Weststrate, J., Eerden, & L. van der. (2008) Decubitus te lijf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference V & VN (2011). Richtlijn verpleegkundige verslaglegging. Utrecht: V & VN. V & VN (2011). Richtlijn verpleegkundige verslaglegging. Utrecht: V & VN.
go back to reference VWS (1996). De Wet BIG. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS. VWS (1996). De Wet BIG. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS.
Metagegevens
Titel
Wetten
Auteur
Marijke Wigboldus
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_5