Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Gezondheid en ziekte in maatschappelijk perspectief

Auteur : Jasmijn Pronk

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de begrippen ziekte en gezondheid uitgewerkt vanuit een maatschappelijk perspectief. Welke factoren zijn van invloed op ziekte en gezondheid? Welke gezondheidsproblemen treden er op in de verschillende levensfasen? Wat zijn de culturele invloeden op gezondheid en ziekte? Er wordt stilgestaan bij het verschil tussen volksgezondheid en gezondheidszorg. Gezondheid hangt immers maar ten dele samen met gezondheidszorg.
De samenleving verandert en daarmee ook de gezondheidszorg en de manier waarop we ernaar kijken. De overheid heeft marktwerking geïntroduceerd en wil steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen. Informele zorg wordt daardoor belangrijker, maar ook de manier van kijken naar gezondheid. De insteek van ziekte en zorg verandert in die van gezondheid en gedrag.
Literatuur
go back to reference Aakster, C.W., & Groothoff, J.W. (red.) (2003). Medische sociologie: Sociologische perspectieven op ziekte en zorg. Groningen: Wolters-Noordhoff Aakster, C.W., & Groothoff, J.W. (red.) (2003). Medische sociologie: Sociologische perspectieven op ziekte en zorg. Groningen: Wolters-Noordhoff
go back to reference Berg, M. van den, Schoemaker, C.G., Post, N.A.M., Hamberg-van Reenen, H.H., & Baan, C.A. (2013). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014. Bilthoven: RIVM. Berg, M. van den, Schoemaker, C.G., Post, N.A.M., Hamberg-van Reenen, H.H., & Baan, C.A. (2013). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Berg, M. van den, Schoemaker, C.G. (red.) (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Berg, M. van den, Schoemaker, C.G. (red.) (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Buijs, P., Bongers, P., Klauw, D. van der, Genabeek, J. van, Putten, D. van, & Wevers, C. (2014). Zorg voor werk. Hoofddorp: TNO Buijs, P., Bongers, P., Klauw, D. van der, Genabeek, J. van, Putten, D. van, & Wevers, C. (2014). Zorg voor werk. Hoofddorp: TNO
go back to reference Campen, C. van et al. (red.) (2011). Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Campen, C. van et al. (red.) (2011). Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Castelijns, E., Kollenburg, A. van, Meerman W. te (2013). De vergrijzing voorbij. Utrecht: Berenschot. Castelijns, E., Kollenburg, A. van, Meerman W. te (2013). De vergrijzing voorbij. Utrecht: Berenschot.
go back to reference Dommelen, P. van, Schönbeck, Y., Buuren S. van, & HieraSing, R.A. (2014). Trends in a Life Threatening Condition: Morbid Obesity in Dutch, Turkish and Moroccan Children in The Netherlands. PLoS ONE 9(4): e94299. doi:10.1371/journal.pone.0094299. April 2014. Dommelen, P. van, Schönbeck, Y., Buuren S. van, & HieraSing, R.A. (2014). Trends in a Life Threatening Condition: Morbid Obesity in Dutch, Turkish and Moroccan Children in The Netherlands. PLoS ONE 9(4): e94299. doi:10.1371/journal.pone.0094299. April 2014.
go back to reference Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, Vermeulen-Smit, E., Roos, S. de, Verdurmen, J., Bogt, T. ter, & Vollebergh, W. (2010). HBSC 2009. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut. Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, Vermeulen-Smit, E., Roos, S. de, Verdurmen, J., Bogt, T. ter, & Vollebergh, W. (2010). HBSC 2009. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Graaf, H. de, Kruijer, H., Acker, J. van, & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25 e . Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Rutgers WPF/Soa aids Nederland. Delft: Uitgeverij Eburon. Graaf, H. de, Kruijer, H., Acker, J. van, & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25 e . Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Rutgers WPF/Soa aids Nederland. Delft: Uitgeverij Eburon.
go back to reference Halem, N. van (red.) (2012). Lekker belangrijk, leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren. Groningen: Noordhoff uitgevers. Halem, N. van (red.) (2012). Lekker belangrijk, leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren. Groningen: Noordhoff uitgevers.
go back to reference Hamberg-van Reenen, H.H., Meijer, S.A., Gils, P.F. van, & Savelkou, M. (2014). Gezond opgroeien. Verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: RIVM. Hamberg-van Reenen, H.H., Meijer, S.A., Gils, P.F. van, & Savelkou, M. (2014). Gezond opgroeien. Verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Have, H.A.M.J. ten, Meulen, R.H.J. ter, & Leeuwen, E. van (2013). Leerboek medische ethiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Have, H.A.M.J. ten, Meulen, R.H.J. ter, & Leeuwen, E. van (2013). Leerboek medische ethiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hoeymans, N., Melse, J.M., & Schoemaker, C.G. (red.) (2010). Gezondheid en determinanten – Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hoeymans, N., Melse, J.M., & Schoemaker, C.G. (red.) (2010). Gezondheid en determinanten – Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hollander, A.E.M. de, et al. (2006), Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid toekomstverkenning 2006. RIVM. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hollander, A.E.M. de, et al. (2006), Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid toekomstverkenning 2006. RIVM. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Jans, S. (2014). Voor de conceptie: eerst denken dan doen. Artikel op kennislink 17-4-2014. Kennislink. Jans, S. (2014). Voor de conceptie: eerst denken dan doen. Artikel op kennislink 17-4-2014. Kennislink.
go back to reference Jeugdzorg Nederland (2013). Brancherapportage Jeugdzorg. Utrecht: BJZ. Jeugdzorg Nederland (2013). Brancherapportage Jeugdzorg. Utrecht: BJZ.
go back to reference Klooster, E., Hendrix, L., & Kulkens, M. (2012). Gezond? Dat is dat je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Klooster, E., Hendrix, L., & Kulkens, M. (2012). Gezond? Dat is dat je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
go back to reference Kuckert-Pander, A.U., & Esterhuizen, P. (2010). Diversiteit in de verpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kuckert-Pander, A.U., & Esterhuizen, P. (2010). Diversiteit in de verpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Lienden, H.W., & Boot, J.M.D. (red.) (2011). Economie van de volksgezondheid. Assen: van Gorcum. Lienden, H.W., & Boot, J.M.D. (red.) (2011). Economie van de volksgezondheid. Assen: van Gorcum.
go back to reference Maarse, H. (2011). Markthervorming in de zorg: een analyse vanuit het perspectief van de keuzevrijheid, solidariteit, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Maastricht: Maastricht University, Faculty of Health, Medicine And Life Sciences, Onderzoeksinstituut Caphri. Maarse, H. (2011). Markthervorming in de zorg: een analyse vanuit het perspectief van de keuzevrijheid, solidariteit, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Maastricht: Maastricht University, Faculty of Health, Medicine And Life Sciences, Onderzoeksinstituut Caphri.
go back to reference Mackenbach, J.P., & Stronks, K. et al. (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (zesde, geheel herziene druk). Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J.P., & Stronks, K. et al. (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (zesde, geheel herziene druk). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Meijerink, R. et al. (2010). De patiënt als sturende kracht. Den Haag: RVZ. Meijerink, R. et al. (2010). De patiënt als sturende kracht. Den Haag: RVZ.
go back to reference Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (2014). Roken Jeugd monitor 1013. Factsheet januari 2014. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (2014). Roken Jeugd monitor 1013. Factsheet januari 2014.
go back to reference Nusselder, A. (2012). Health literacy en laaggeletterdheid (artikel in Tijdschrift voor praktijkondersteuning, juni 2012). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Nusselder, A. (2012). Health literacy en laaggeletterdheid (artikel in Tijdschrift voor praktijkondersteuning, juni 2012). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Postma, S. (2008). JGZ-richtlijn: Vroegsignalering van psychosociale problemen. Bilthoven: RIVM/Centrum Jeugdgezondheid. Postma, S. (2008). JGZ-richtlijn: Vroegsignalering van psychosociale problemen. Bilthoven: RIVM/Centrum Jeugdgezondheid.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) (2010). Van zz naar gg. Acht debatten, een sprekend verhaal. Den Haag: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) (2010). Van zz naar gg. Acht debatten, een sprekend verhaal. Den Haag: RVZ.
go back to reference Reijnders, L. (2011). Kritische artsen en onterechte medicalisering rond 1970. Bijblijven 6-2011. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Reijnders, L. (2011). Kritische artsen en onterechte medicalisering rond 1970. Bijblijven 6-2011. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Ruwaard, D. (2012). De weg van nazorg naar voorzorg: buiten de gebaande paden. Maastricht: Universiteit van Maastricht. Ruwaard, D. (2012). De weg van nazorg naar voorzorg: buiten de gebaande paden. Maastricht: Universiteit van Maastricht.
go back to reference Schim van der Loeff, R. (2010). Zorg voor de kwetsbare oudere. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schim van der Loeff, R. (2010). Zorg voor de kwetsbare oudere. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Schuyt, C.J.M. (1991). Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese. Schuyt, C.J.M. (1991). Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese.
go back to reference Schuyt, K. (2013). Noden en wensen. De verzorgingsstaat gezien als een historisch fenomeen. Oratie 24 juni 2013. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Schuyt, K. (2013). Noden en wensen. De verzorgingsstaat gezien als een historisch fenomeen. Oratie 24 juni 2013. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen.
go back to reference Stapel, J., & Keukens, R. (2013). Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde (achtste druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Stapel, J., & Keukens, R. (2013). Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde (achtste druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Swaan, A. de (2004). Zorg en de staat, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd (zesde druk). Amsterdam: Bert Bakker. Swaan, A. de (2004). Zorg en de staat, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd (zesde druk). Amsterdam: Bert Bakker.
go back to reference Tieleman, M. (2011). Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens. Den Haag: Boom Lemma. Tieleman, M. (2011). Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Tonkens, E., Broeke, J. van den, & Hoijtink, M. (2008). Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de grote stad. Den Haag: Nicis Institute. Tonkens, E., Broeke, J. van den, & Hoijtink, M. (2008). Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de grote stad. Den Haag: Nicis Institute.
go back to reference Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P.M.G. (2012). Handboek psychopathologie: deel 1 basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P.M.G. (2012). Handboek psychopathologie: deel 1 basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Verdurmen, J., Monshouwer, K., Dorsselaar, S. van, Lokman, S., Vermeulen-Smit, E., & Vollebergh, W. (2012). Jeugd en riskant gedrag 2011. Utrecht: Trimbos-instituut. Verdurmen, J., Monshouwer, K., Dorsselaar, S. van, Lokman, S., Vermeulen-Smit, E., & Vollebergh, W. (2012). Jeugd en riskant gedrag 2011. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference VWS (2012). De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. VWS (2012). De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Metagegevens
Titel
Gezondheid en ziekte in maatschappelijk perspectief
Auteur
Jasmijn Pronk
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_6