Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Schets van de maatschappelijke gezondheidszorg

Auteurs : Elly van Haaren, Marijke Wigboldus

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg. De thuiszorg, eerstelijnszorg, transmurale zorg, publieke gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg behoren hiertoe. Het zwaartepunt in de MGZ ligt op care-activiteiten, gezondheidsbevordering en preventie.
In dit hoofdstuk geven we een schets van de MGZ: hoe is de MGZ ontstaan, welke plaats heeft de MGZ in de gezondheidszorg, wat is kenmerkend voor de MGZ en wat zijn de consequenties van de verschuivingen in de zorg voor de MGZ?
Literatuur
go back to reference Bergh-Braam, A.H.M. van den, Kooij, C.H. van der, & Pasch A.E.W.M. van de (red.) (1990). Honderd jaar verplegen. Lochem: De Tijdstroom. Bergh-Braam, A.H.M. van den, Kooij, C.H. van der, & Pasch A.E.W.M. van de (red.) (1990). Honderd jaar verplegen. Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Boog, W., Jong, de J.H.J., & Kerstens, J.A.M. (2002). Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Boog, W., Jong, de J.H.J., & Kerstens, J.A.M. (2002). Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Boot, van J.M., & Knapen, M.H.J.M. (2005). De Nederlandse gezondheidszorg (hoofdstuk 13: Historische ontwikkelingen van het stelsel van de gezondheidszorg.) Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Boot, van J.M., & Knapen, M.H.J.M. (2005). De Nederlandse gezondheidszorg (hoofdstuk 13: Historische ontwikkelingen van het stelsel van de gezondheidszorg.) Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Everdingen, J. van, & Eerenbeemt, A. van den (red.) (2012). Pinkhof Geneeskundig woordenboek (twaalfde, herziene en uitgebreide druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Everdingen, J. van, & Eerenbeemt, A. van den (red.) (2012). Pinkhof Geneeskundig woordenboek (twaalfde, herziene en uitgebreide druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Florence Nightingale Instituut (FNI) (2009). Zoevende zusters. Zetten: FNI. Florence Nightingale Instituut (FNI) (2009). Zoevende zusters. Zetten: FNI.
go back to reference Jamin, H. (1999). 125 jaar Thuiszorg. Oude tradities en nieuwe ambities. Tirion: Baarn. Jamin, H. (1999). 125 jaar Thuiszorg. Oude tradities en nieuwe ambities. Tirion: Baarn.
go back to reference Jong, I. de, & Kwak, M. (2010). Termen in de gezondheidszorg; 1412 termen uitgebreid verklaard. Alphen aan den Rijn: Kluwer. Jong, I. de, & Kwak, M. (2010). Termen in de gezondheidszorg; 1412 termen uitgebreid verklaard. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
go back to reference Kolk-Kousemaker, M. J. van der (2005). Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945 (proefschrift). Utrecht: Labor Grafmedia BV. Kolk-Kousemaker, M. J. van der (2005). Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945 (proefschrift). Utrecht: Labor Grafmedia BV.
go back to reference Mackenbach, J.P., & Stronks, K. (red.) (zesde, geheel herziene druk, 2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J.P., & Stronks, K. (red.) (zesde, geheel herziene druk, 2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Nouws, H. (2010). De Wijkverpleegkundige in de eerste lijn. Nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven. Utrecht: ActiZ en STOOM. Nouws, H. (2010). De Wijkverpleegkundige in de eerste lijn. Nieuwe inzichten, nieuwe initiatieven. Utrecht: ActiZ en STOOM.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Scherpenisse, A.M.C., & Verbeek, G. (red.) (2002). Introductie in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Scherpenisse, A.M.C., & Verbeek, G. (red.) (2002). Introductie in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Schrijvers, A.J.P. (red.) (2001). Een kathedraal van zorg. Een inleiding over het functioneren van de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Schrijvers, A.J.P. (red.) (2001). Een kathedraal van zorg. Een inleiding over het functioneren van de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Stichting Else (2013). Zusters over de vloer – Thuiszorg, toen en nu. Bunnik: Stichting Else. Stichting Else (2013). Zusters over de vloer – Thuiszorg, toen en nu. Bunnik: Stichting Else.
go back to reference Stolk-van Delen, H.W. (1986). Wijkverpleging in historisch perspectief: ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890-ca.1930). Amsterdam: Rodopi. Stolk-van Delen, H.W. (1986). Wijkverpleging in historisch perspectief: ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890-ca.1930). Amsterdam: Rodopi.
Metagegevens
Titel
Schets van de maatschappelijke gezondheidszorg
Auteurs
Elly van Haaren
Marijke Wigboldus
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_1