Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren

Auteurs : Joke Leemhuis, Rachel van Wijngaarden

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De maatschappelijke gezondheidszorg is sterk in beweging. De overheid probeert de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden door een groter beroep te doen op zelfzorg en mantelzorg en door meer taken over te hevelen van de landelijke overheid naar de gemeenten.
In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen in de verschillende sectoren van de MGZ. Het is een weerslag van de stand van zaken op het moment van schrijven (2014). Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en raadpleeg de websites, genoemd in de literatuurlijst, voor de actuele stand van zaken.
Literatuur
go back to reference ActiZ organisatie van zorgondernemers, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V & VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). (2014). Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging. Looptijd: 2014 tot 2017. Bijlage 1 bij brief 355051-119080-HLZ. Utrecht: ActiZ e.a. ActiZ organisatie van zorgondernemers, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V & VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). (2014). Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging. Looptijd: 2014 tot 2017. Bijlage 1 bij brief 355051-119080-HLZ. Utrecht: ActiZ e.a.
go back to reference Anderson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken (2013). Eindrapport. Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD. Utrecht: AEF. Anderson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken (2013). Eindrapport. Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD. Utrecht: AEF.
go back to reference Ballegooijen, W. van, Bransen, E., Poel, & A. van der (2011). Preventie door de thuiszorg. Analyse van ontwikkelingen en kansen. Onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut, ZonMw en ActiZ. Ballegooijen, W. van, Bransen, E., Poel, & A. van der (2011). Preventie door de thuiszorg. Analyse van ontwikkelingen en kansen. Onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut, ZonMw en ActiZ.
go back to reference Cornelis, H. (2012). Stichting Vrienden van de Thuiszorg, van nood naar zaak. Beleidsplan 2013-2016 Investeren in Geluk. Eindhoven: Vrienden van de Thuiszorg. Cornelis, H. (2012). Stichting Vrienden van de Thuiszorg, van nood naar zaak. Beleidsplan 2013-2016 Investeren in Geluk. Eindhoven: Vrienden van de Thuiszorg.
go back to reference Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging (2011). Monitoring Integrale Bekostiging. Zorg voor Chronisch Zieken. Evaluatiekader. Den Haag: VWS Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging (2011). Monitoring Integrale Bekostiging. Zorg voor Chronisch Zieken. Evaluatiekader. Den Haag: VWS
go back to reference GGD Nederland (2013). Meedoen is Gezond. Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein. Utrecht: GGD Nederland. GGD Nederland (2013). Meedoen is Gezond. Mogelijkheden van Publieke Gezondheid in het sociaal domein. Utrecht: GGD Nederland.
go back to reference Goede, E., & Wijland, Y. (2012). Competentieprofiel generalist. Amsterdam: DMO Amsterdam ‘Samen DOEN in de buurt’. Goede, E., & Wijland, Y. (2012). Competentieprofiel generalist. Amsterdam: DMO Amsterdam ‘Samen DOEN in de buurt’.
go back to reference Hakbijl, A., & Harbers, E. (2011). SAN Medische diagnostische centra zijn cruciaal voor nabije, zinnige en zuinige zorg in de eerste lijn. Nu en in de toekomst. Utrecht: SAN centra voor medische diagnostiek. Hakbijl, A., & Harbers, E. (2011). SAN Medische diagnostische centra zijn cruciaal voor nabije, zinnige en zuinige zorg in de eerste lijn. Nu en in de toekomst. Utrecht: SAN centra voor medische diagnostiek.
go back to reference Huber, M., Knottnerus J.A., Green L. et al. (2011). How should we define health? BMJ, 26, 343. Huber, M., Knottnerus J.A., Green L. et al. (2011). How should we define health? BMJ, 26, 343.
go back to reference KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2014). De apotheker en de gemeente. Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Den Haag: KNMP. KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2014). De apotheker en de gemeente. Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Den Haag: KNMP.
go back to reference Koplan, J.P., & Fleming, D.W. (2000). Current and future public health challenges. JAMA, 284, 1696–1698.PubMedCrossRef Koplan, J.P., & Fleming, D.W. (2000). Current and future public health challenges. JAMA, 284, 1696–1698.PubMedCrossRef
go back to reference Luipen, E. van (2013). Scherpstellen op de toekomst van de GGD. Tien beschouwingen. Utrecht: GGD Nederland. Luipen, E. van (2013). Scherpstellen op de toekomst van de GGD. Tien beschouwingen. Utrecht: GGD Nederland.
go back to reference Mackenbach, J.P., & Stronks, K, (red.) (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (6 e , geheel herziene druk), Amsterdam: Reed Business. Mackenbach, J.P., & Stronks, K, (red.) (2012). Volksgezondheid en gezondheidszorg (6 e , geheel herziene druk), Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Meer, E.H. van der, & Postma, J.P. (2012). De ‘Zichtbare schakel’ – wijkverpleegkundige: een hele zorg minder. Kosten-batenanalyse. Den Haag: ZonMw. Meer, E.H. van der, & Postma, J.P. (2012). De ‘Zichtbare schakel’ – wijkverpleegkundige: een hele zorg minder. Kosten-batenanalyse. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Middelburg-Hebl, M.H., Galesloot, C.M., Trigt, I.D. van, Jansen-Segers, M.J., Fröhleke, B.E.M., & Jansen-Landheer, M.L.E.A. (2014). Palliatieve zorg in beeld. Amsterdam: IKNL. Middelburg-Hebl, M.H., Galesloot, C.M., Trigt, I.D. van, Jansen-Segers, M.J., Fröhleke, B.E.M., & Jansen-Landheer, M.L.E.A. (2014). Palliatieve zorg in beeld. Amsterdam: IKNL.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011). Landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’. Den Haag: VWS. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011). Landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’. Den Haag: VWS.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hervorming langdurige zorg. Naar goede zorg die bij ons past. Factsheet. Den Haag: VWS. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hervorming langdurige zorg. Naar goede zorg die bij ons past. Factsheet. Den Haag: VWS.
go back to reference Nationaal Sociale Rapportage – Nederland. April 2014. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VWS. Nationaal Sociale Rapportage – Nederland. April 2014. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VWS.
go back to reference Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (2008). Kwaliteit in de tandartspraktijk. Nieuwegein: NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (2008). Kwaliteit in de tandartspraktijk. Nieuwegein: NMT.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: RVZ.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2012). Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving. Den Haag: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2012). Regie aan de poort. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving. Den Haag: RVZ.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
go back to reference Rijksoverheid (2013). Alles is gezondheid… Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016. Den Haag: Rijksoverheid. Rijksoverheid (2013). Alles is gezondheid… Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016. Den Haag: Rijksoverheid.
go back to reference Schijndel, P.L.W. van (2014). Transmurale zorgverlening – zorgverlening zonder grenzen. Lezing van prof. Van Montfoort. BTSG InfoBulletin. Schijndel, P.L.W. van (2014). Transmurale zorgverlening – zorgverlening zonder grenzen. Lezing van prof. Van Montfoort. BTSG InfoBulletin.
go back to reference Sok, K., Bosch, A. van den, Goeptar, H., Sprinkhuizen, A., & Scholte, M. (2013). Samenwerken in de wijk. Actuele analyse van sociale wijkteams. Sociaal Werk in de Wijk. Utrecht: Movisie. Sok, K., Bosch, A. van den, Goeptar, H., Sprinkhuizen, A., & Scholte, M. (2013). Samenwerken in de wijk. Actuele analyse van sociale wijkteams. Sociaal Werk in de Wijk. Utrecht: Movisie.
go back to reference Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio. Jaarplan 2014. Den Haag: Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken. Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken. Werken aan samenhang in de zorg in de Haagse regio. Jaarplan 2014. Den Haag: Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken.
go back to reference Verasdonk, G., Buurman, B., Parlevliet, J., & Rooij, S. de (2013). De transmurale zorgbrug. Wijkverpleegkundige start in het ziekenhuis. BijZijn XL, 02-2014, EBP, blz. 8-11. Amsterdam: AMC. Verasdonk, G., Buurman, B., Parlevliet, J., & Rooij, S. de (2013). De transmurale zorgbrug. Wijkverpleegkundige start in het ziekenhuis. BijZijn XL, 02-2014, EBP, blz. 8-11. Amsterdam: AMC.
go back to reference Vermeulen E., & Bongers, I. (2013). Omdenken in de publieke gezondheidszorg, hype of blijvertje? TSG, 91(5), 256.CrossRef Vermeulen E., & Bongers, I. (2013). Omdenken in de publieke gezondheidszorg, hype of blijvertje? TSG, 91(5), 256.CrossRef
go back to reference VNG (Gemeente Eindhoven, Gemeente Enschede, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Utrecht, Gemeente Zaanstad, TransitieBureau Wmo, TransitieBureau Jeugd) 2013. Sociale wijkteams in ontwikkeling. Inrichting, aansturing en bekostiging. Den Haag: VNG. VNG (Gemeente Eindhoven, Gemeente Enschede, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Utrecht, Gemeente Zaanstad, TransitieBureau Wmo, TransitieBureau Jeugd) 2013. Sociale wijkteams in ontwikkeling. Inrichting, aansturing en bekostiging. Den Haag: VNG.
go back to reference Waal V. de Binkhorst, J. & Scheijmans, I. (2014). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Voortgangsrapportage integraal wijkgericht werken in Utrecht, Zeist, Wijk bij Duurstede en Nieuwegein. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Waal V. de Binkhorst, J. & Scheijmans, I. (2014). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Voortgangsrapportage integraal wijkgericht werken in Utrecht, Zeist, Wijk bij Duurstede en Nieuwegein. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Weil, O., & McKee, M. (1998). Setting priorities for health in Europe. Eur J Publ Health, 8, 256–258.CrossRef Weil, O., & McKee, M. (1998). Setting priorities for health in Europe. Eur J Publ Health, 8, 256–258.CrossRef
Metagegevens
Titel
Ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren
Auteurs
Joke Leemhuis
Rachel van Wijngaarden
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_4