Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 2/2016

01-05-2016 | Uitspraak onder de loep

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

Eigen bijdrage rechtsbijstand

Auteur: Ingeborg DOOR Lunenburg

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onbemiddelde burgers die rechtsbijstand nodig hebben, kunnen van de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging krijgen. Met die subsidie kan het grootste deel van de kosten van de advocaat of mediator worden gedekt. Maar er zit wel een eigen bijdrage aan vast. Bestaat er recht op bijzondere bijstand voor deze kosten? De Centrale Raad van beroep (CRvB) geeft uitsluitsel.1
Voetnoten
1
Zie onder meer Stb. 2011, 322 en Stb. 2013, 345
 
2
Art. 1 lid 1 onder a Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (Bebr)
 
3
Art. 2 lid 8 Bebr
 
4
CRVB:2006:AZ1426, CRVB:2013:BZ3215 en CRVB:2015:3735
 
5
Art. 35 lid 1 WWB (thans Participatiewet)
 
6
Art. 35 lid 2 WWB (thans Participatiewet) en zie CRvB:2015:3735
 
Metagegevens
Titel
Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?
Eigen bijdrage rechtsbijstand
Auteur
Ingeborg DOOR Lunenburg
Publicatiedatum
01-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0046-z

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Sociaal Bestek 2/2016 Naar de uitgave