Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 2/2016

01-05-2016 | Decentralisaties

Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo

Spelregels gemeentefonds

Auteur: Bart Leurs

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Over de decentralisaties is veel te doen, niet in de laatste plaats over het daarmee gemoeide geld. Er zijn veel klachten over de modellen die ‘Den Haag’ hanteert om het geld over gemeenten te verdelen, die vergezeld gaan van mythes en misverstanden. Hoog tijd om hier enige helderheid in te scheppen, voor de Jeugd en Wmo.
Voetnoten
1
Zie bijvoorbeeld CPB, Economische Verkenning 2011-2015, nr. 203, maart 2010.
 
2
Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg, BMC: 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 32 202, nr. 1). Parlementaire Werkgroep
Toekomstverkenning, Jeugdzorg, Jeugdzorg dichterbij (Kamerstukken II 2009/10, 32 296, nr. 7).
 
3
Deze vielen eerst onder de Wajong en de Wsw, maar de Wajong wordt beperkt tot volledig arbeidsongeschikten en de Wsw wordt afgebouwd.
 
4
Bronnen: MvT Jeugdwet, Kst 33 684, nr. 3. MvT Wmo 2015, Kst 33 841, nr. 2-3. BZK, Rekenmodel Septembercirculaire Gemeentefonds 2015. SZW, kamerbrief over participatiewet en het quotum. BZK, Overzicht specifieke uitkeringen 2014.
 
5
In de praktijk was dit het jaar 2013.
 
Metagegevens
Titel
Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo
Spelregels gemeentefonds
Auteur
Bart Leurs
Publicatiedatum
01-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-016-0031-6

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Sociaal Bestek 2/2016 Naar de uitgave

Actueel

Actueel