Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek 2/2016
Sociaal Bestek

Uitgave 2/2016

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (24 Artikelen)

01-05-2016 | Redactioneel

Bandy
Yvette Bommeljé

01-05-2016 | Actueel

Actueel
Bohn Stafleu van Loghum

01-05-2016 | Werkloosheid

Theater als bindend en activerend centrum op de weg naar werk
Werkervaringsplekken voor buurtbewoners
Jetske de Jong, Yvette Bommeljé

01-05-2016 | Participatie

Van sociaal inkopen naar inclusief personeelsbeleid
Manifest Social return 3.0
Bert van Boggelen, Rombout Jas

01-05-2016 | Wisselcolumn

Cliëntondersteuning in of naast het sociale wijkteam?
Irene Thuis

01-05-2016 | Decentralisaties

Modellen, mythes en misverstanden: budgetverdeling Jeugd en Wmo
Spelregels gemeentefonds
Bart Leurs

01-05-2016 | Inkoop

Resultaten inkopen en sturen op resultaat; twee verschillende dingen!
Alternatieve inkoop
Tim Robbe

01-05-2016 | Signalement van het cbs

Langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers
Harry Bierings

01-05-2016 | Participatie

Rondetafelgesprek banenafspraak – wat werkt wel en wat niet?
Milou Haggenburg

01-05-2016 | Interview

Leidinggeven aan professionals: niet doen!
Niet vinken maar vonken
Yvette Bommeljé, Klaas Folkerts

01-05-2016 | Armoedebestrijding

Digitaal betaalnetwerk stimuleert de lokale economie
Extra impact gemeentelijke uitgaven
Samar Haddad

01-05-2016 | Participatie

De reikwijdte van het VN-verdrag voor personen met een beperking
Meedoen moet normaal worden
Nienke van der Veen, Jenny Laval

01-05-2016 | Maatschappelijke ondersteuning

Mantelzorgondersteuning moet ook komen uit onderwijs, werk, zorg en eigen omgeving
Gezien en gehoord
Alice de Boer, Mirjam de Klerk, Inger Plaisier

01-05-2016 | Schuldhulpverlening

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers thuisadministratie
Nibud ontwikkelt universele basistraining
Marion Weijers, Rebecca Gerritse

01-05-2016 | binnenhof van buitenuit

Agressie op het werk
Mark Geers

01-05-2016 | Participatie

Van binnen naar buiten, maar dan echt!
Evenwicht tussen risico’s, opbrengsten en kosten
Martijn van Endt

01-05-2016 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends

50-plusser in de WW zeker niet kansloos op de arbeidsmarkt
Peter DOOR Hilbers

01-05-2016 | cliënt

Ervaringsdeskundigheid in cliëntenraden in de sociale zekerheid
Wat is het en wat levert het op?
Branko Hagen

01-05-2016 | Vakkundig aan het werk

Gemeenten en wetenschap slaan handen ineen
Anne van Delft

01-05-2016 | Participatie

Verzelfstandiging van sw-activiteiten biedt kansen
Geen panacee
Bruno Fermin, Gerard Ruis, Henk van der Pas

01-05-2016 | Uitspraak onder de loep

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?
Eigen bijdrage rechtsbijstand
Ingeborg DOOR Lunenburg

01-05-2016 | De gouden ouden

Cliëntencolumn
Frank Visser

01-05-2016 | schuldhulpverlening

Goede praktijken in de schuldpreventie: inzetten op gedragsverandering
Invulling voor de kennislacune
Monique Stavenuiter, Trudi

01-05-2016 | Column uit de beleidspraktijk

Focus op werk!
Hans Cratsborn