Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2001

01-06-2001 | Artikelen

Voorspellen en verklaren van emoties bij dove kinderen

Auteurs: Carolien Rieffe, Mark Meerum Terwogt, Evelien Dirks, Cootje Smit

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Recente bevindingen tonen dat dove kinderen in vergelijking met horende kinderen andermans emoties verschillend verklaren. Mogelijk hebben dove kinderen andere communicatiepatronen ontwikkeld door hun moeilijke positie in een horende omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat 47 negen- tot elfjarige enkelvoudig gehandicapte dove kinderen – in tegenstelling tot een horende controlegroep (n = 67) – in de emotieverklaringen eenzijdig gericht zijn op de vervulling van wensen. Daarbij tonen zij maar weinig aandacht voor achterliggende oorzaken die tot de negatieve uitkomst hebben geleid. Bovendien geven zij weinig blijk rekening te houden met de vraag of de geadresseerde iets aan de situatie kan veranderen.
Literatuur
go back to reference Bachara, G. H., Raphael, J., & Phelan, W. J. (1980). Empathy development in deaf pre-adolescents. American Annals of the Deaf, 125, 38-41. PubMed Bachara, G. H., Raphael, J., & Phelan, W. J. (1980). Empathy development in deaf pre-adolescents. American Annals of the Deaf, 125, 38-41. PubMed
go back to reference Begeer S., Rieffe C., Meerum Terwogt M., & Stockmann L. (2001). Handelen op basis van Theory of Mind kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum. Kind en Adolescent, 22, 60-72. CrossRef Begeer S., Rieffe C., Meerum Terwogt M., & Stockmann L. (2001). Handelen op basis van Theory of Mind kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum. Kind en Adolescent, 22, 60-72. CrossRef
go back to reference Courtin, C., & Melot, A. (1998). Development of Theories of Mind in deaf children. In M. Marschark (Ed.), Psychologycal perspectives on deafness (pp. 79-102). Malwah, NJ: Erlbaum. Courtin, C., & Melot, A. (1998). Development of Theories of Mind in deaf children. In M. Marschark (Ed.), Psychologycal perspectives on deafness (pp. 79-102). Malwah, NJ: Erlbaum.
go back to reference Desselle, D. D. (1994). Self-esteem, family climate, and communication patterns in relation to deafness. American Annals of the Deaf, 139, 322-328. PubMed Desselle, D. D. (1994). Self-esteem, family climate, and communication patterns in relation to deafness. American Annals of the Deaf, 139, 322-328. PubMed
go back to reference Greenberg, M. T., & Kusché, C. A. (1993). Promoting social and emotional development in deaf children: the paths project. Seattle: University of Washington Press. Greenberg, M. T., & Kusché, C. A. (1993). Promoting social and emotional development in deaf children: the paths project. Seattle: University of Washington Press.
go back to reference Harter, S., & Buddin, B. (1987). Children's understanding of the simultaneity of two emotions: A five-stage developmental acquisition sequence. Developmental Psychology, 23, 388-399. CrossRef Harter, S., & Buddin, B. (1987). Children's understanding of the simultaneity of two emotions: A five-stage developmental acquisition sequence. Developmental Psychology, 23, 388-399. CrossRef
go back to reference Lederberg, A. R., & Mobley, C. E. (1990). The effect of hearing impairment on the quality of attachment and mother-toddler interaction. Child Development, 61, 1596-1604. CrossRefPubMed Lederberg, A. R., & Mobley, C. E. (1990). The effect of hearing impairment on the quality of attachment and mother-toddler interaction. Child Development, 61, 1596-1604. CrossRefPubMed
go back to reference Marschark, M. (1993). Psychological development of deaf children. New York: Oxford University Press. Marschark, M. (1993). Psychological development of deaf children. New York: Oxford University Press.
go back to reference Marschark, M., Green, V., Hindmarsch, G., & Walker, S. (2000). Understanding theory of mind in children who are deaf. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 1067-1073. CrossRef Marschark, M., Green, V., Hindmarsch, G., & Walker, S. (2000). Understanding theory of mind in children who are deaf. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 1067-1073. CrossRef
go back to reference Meerum Terwogt, M. (1990). Disordered children's acknowledgement of multilpe emotions. Journal of General Psychology, 117, 59-69. PubMed Meerum Terwogt, M. (1990). Disordered children's acknowledgement of multilpe emotions. Journal of General Psychology, 117, 59-69. PubMed
go back to reference Meerum Terwogt, M., Koops, W., Oosterhoff, T., & Olthof, T. (1986). Development in processing of multiple emotional situations. Journal of General Psychology, 11, 109-121. Meerum Terwogt, M., Koops, W., Oosterhoff, T., & Olthof, T. (1986). Development in processing of multiple emotional situations. Journal of General Psychology, 11, 109-121.
go back to reference Meerum Terwogt, M., Rieffe, C., & Smit, C. (1999). De wens is de vader van de gedachte; Theory-of-Mind onderzoek bij dove kinderen. Van Horen Zeggen, 40, 13-17. Meerum Terwogt, M., Rieffe, C., & Smit, C. (1999). De wens is de vader van de gedachte; Theory-of-Mind onderzoek bij dove kinderen. Van Horen Zeggen, 40, 13-17.
go back to reference Meerum Terwogt-Kouwenhoven, K., & Meerum Terwogt, M. (1993). Het misleidingsparadigma in het onderzoek naar ‘the child's theory of mind’. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 48, 136-140. Meerum Terwogt-Kouwenhoven, K., & Meerum Terwogt, M. (1993). Het misleidingsparadigma in het onderzoek naar ‘the child's theory of mind’. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 48, 136-140.
go back to reference Odom, P. B., Blanton, R. I., & Laukhuf, C. (1973). Facial expressions and the interpretation of emotion-arousing situations in deaf and hearing children. Journal of Abnormal Child Psychology, 1, 139-151. CrossRef Odom, P. B., Blanton, R. I., & Laukhuf, C. (1973). Facial expressions and the interpretation of emotion-arousing situations in deaf and hearing children. Journal of Abnormal Child Psychology, 1, 139-151. CrossRef
go back to reference Peterson, C. C., & Siegal, M. (1995). Deafness, conversation and theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 459-474. CrossRefPubMed Peterson, C. C., & Siegal, M. (1995). Deafness, conversation and theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 459-474. CrossRefPubMed
go back to reference Peterson, C. C., & Siegal, M. (1997). Domain specifity and everyday biological, physical and psychological thinking in normal, autistic and deaf children. In H. M. Wellman & K. Inagaki (Eds.), New Directions for Child Development, 75, 55-70. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc. Peterson, C. C., & Siegal, M. (1997). Domain specifity and everyday biological, physical and psychological thinking in normal, autistic and deaf children. In H. M. Wellman & K. Inagaki (Eds.), New Directions for Child Development, 75, 55-70. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.
go back to reference Peterson, C. C., & Siegal, M. (1998). Changing focus on the representational mind: deaf, autistic and normal children's concepts of false photos, false drawings and false beliefs. British Journal of Developmental Psychology, 16, 301-320. Peterson, C. C., & Siegal, M. (1998). Changing focus on the representational mind: deaf, autistic and normal children's concepts of false photos, false drawings and false beliefs. British Journal of Developmental Psychology, 16, 301-320.
go back to reference Peterson, C. C., & Siegal, M. (1999). Representing inner worlds: Theory of mind in autistic, deaf, and normal hearing children. Psychological Science, 10, 126-129. CrossRef Peterson, C. C., & Siegal, M. (1999). Representing inner worlds: Theory of mind in autistic, deaf, and normal hearing children. Psychological Science, 10, 126-129. CrossRef
go back to reference Peterson, C.C., & Siegal, M. (2000). Insights into Theory of Mind from deafness and autism. Mind & Language, 15, 123-145. CrossRef Peterson, C.C., & Siegal, M. (2000). Insights into Theory of Mind from deafness and autism. Mind & Language, 15, 123-145. CrossRef
go back to reference Rieffe, C. (1998). The Child's Theory of Mind: understanding desires, beliefs and emotions. Dissertatie. Amsterdam: Vrije Universiteit. Rieffe, C. (1998). The Child's Theory of Mind: understanding desires, beliefs and emotions. Dissertatie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Rieffe, C., Koops, W., & Meerum Terwogt, M. (1996). Vroegkinderlijk begrip van mentale processen: de ‘Child's Theory of Mind’. In J. D. Bosch, H.A. Bosma, D. J. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (pp. 216-236). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Rieffe, C., Koops, W., & Meerum Terwogt, M. (1996). Vroegkinderlijk begrip van mentale processen: de ‘Child's Theory of Mind’. In J. D. Bosch, H.A. Bosma, D. J. Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (pp. 216-236). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Rieffe, C., & Meerum Terwogt, M. (2000). Deaf children's understanding of emotions: desires take precedence. Journal of Child Psychology, Psychiatry and allied disciplines, 41, 601-608. CrossRef Rieffe, C., & Meerum Terwogt, M. (2000). Deaf children's understanding of emotions: desires take precedence. Journal of Child Psychology, Psychiatry and allied disciplines, 41, 601-608. CrossRef
go back to reference Rieffe C., Meerum Terwogt, M., Martens, E., & Smit, C. (2000). De theory of mind van dove kinderen: Hoe subjectief zijn emoties? Pedagogische Studiën, 77, 21-32. Rieffe C., Meerum Terwogt, M., Martens, E., & Smit, C. (2000). De theory of mind van dove kinderen: Hoe subjectief zijn emoties? Pedagogische Studiën, 77, 21-32.
go back to reference Russell, P. A., Hosie, J. A., Gray, C. D., Scott, C., Hunter, N., Banks, J. S., & Macaulay, M. C. (1998). The development of Theory of Mind in deaf children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 903-910. CrossRefPubMed Russell, P. A., Hosie, J. A., Gray, C. D., Scott, C., Hunter, N., Banks, J. S., & Macaulay, M. C. (1998). The development of Theory of Mind in deaf children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 903-910. CrossRefPubMed
go back to reference Siegal, M., & Beattie, K. (1991). Where to look first for children's understanding of false beliefs. Cognition, 38, 1-12. CrossRefPubMed Siegal, M., & Beattie, K. (1991). Where to look first for children's understanding of false beliefs. Cognition, 38, 1-12. CrossRefPubMed
go back to reference Steeds, L., Rowe, K., & Dowker A. (1997). Deaf children's understanding of beliefs and desires. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2, 185-195. PubMed Steeds, L., Rowe, K., & Dowker A. (1997). Deaf children's understanding of beliefs and desires. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2, 185-195. PubMed
go back to reference Stein, N. L., & Levine. L. J., (1989) The causal organization of emotional knowledge: a developmental study. Cognition & Emotions, 3, 343-378. CrossRef Stein, N. L., & Levine. L. J., (1989) The causal organization of emotional knowledge: a developmental study. Cognition & Emotions, 3, 343-378. CrossRef
go back to reference Vaccari, C., & Marschark, M. (1997) Communication between parents and deaf children: Implications for social-emotional development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 793-801. CrossRefPubMed Vaccari, C., & Marschark, M. (1997) Communication between parents and deaf children: Implications for social-emotional development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 793-801. CrossRefPubMed
go back to reference Van Eldik, T. Th. (1994). Behavior problems with deaf Dutch boys. American Annals of the Deaf, 139, 394-399. PubMed Van Eldik, T. Th. (1994). Behavior problems with deaf Dutch boys. American Annals of the Deaf, 139, 394-399. PubMed
go back to reference Van Eldik, T., Th., Veerman, J. W., Treffers, F. D. A., & Verhulst, F. C. (2000). Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen. Kind en Adolescent, 21, 232-251. Van Eldik, T., Th., Veerman, J. W., Treffers, F. D. A., & Verhulst, F. C. (2000). Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen. Kind en Adolescent, 21, 232-251.
go back to reference Vostanis, P., Hayes, M., Du Feu, M., & Warren, J. (1997). Detection of behavioural and emotional problems in deaf children and adolescents: Comparison of two rating scales. Child Care, Health & Development, 23, 233-246. CrossRef Vostanis, P., Hayes, M., Du Feu, M., & Warren, J. (1997). Detection of behavioural and emotional problems in deaf children and adolescents: Comparison of two rating scales. Child Care, Health & Development, 23, 233-246. CrossRef
go back to reference Wood, D. (1991). Communication and cognition: How the communication styles of the hearing adults may hinder-rather than help-deaf learners. American Annals of the Deaf, 136, 247-251. PubMed Wood, D. (1991). Communication and cognition: How the communication styles of the hearing adults may hinder-rather than help-deaf learners. American Annals of the Deaf, 136, 247-251. PubMed
Metagegevens
Titel
Voorspellen en verklaren van emoties bij dove kinderen
Auteurs
Carolien Rieffe
Mark Meerum Terwogt
Evelien Dirks
Cootje Smit
Publicatiedatum
01-06-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060800

Andere artikelen Uitgave 2/2001

Kind en adolescent 2/2001 Naar de uitgave