Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2001

01-06-2001 | Onderzoek kort

EPA2000: een instrument om metacognitieve en rekenvaardigheden te meten

Auteurs: Annemie Desoete, Herbert Roeyers, Armand De Clercq

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De papier-en-potloodversie van de Evaluatie en Predictie Assessment (EPA) meet op rekenen betrekking hebbende ‘off-line’ metacognitieve vaardigheden (voorspellen en evalueren) en cognitieve vaardigheden (getallen lezen, symbolen begrijpen, getalkennis, procedureel rekenen, omgaan met talige informatie, zich het probleem voorstellen, omgaan met contextinformatie, irrelevante informatie elimineren, en schattend rekenen). De EPA is bedoeld voor kinderen in groep 5 (derde leerjaar). De computerversie (EPA2000) meet dezelfde metacognitieve en cognitieve vaardigheden zonder interferenties tussen beide vaardigheden. Deze bijdrage beschrijft een aantal psychometrische gegevens van beide versies van de test. EPA en EPA2000 bieden mogelijkheden voor foutenanalyse en daarop afgestemde protocollaire interventies bij kinderen met rekenstoornissen.
Literatuur
go back to reference Cracco, J. Baudonck, M., Debusschere, A., Dewulf, B., Samyn, F., & Vercaemst, V. (1995). Kortrijkse Rekentest. Kortrijk: Revalidatiecentrum Overleie. Cracco, J. Baudonck, M., Debusschere, A., Dewulf, B., Samyn, F., & Vercaemst, V. (1995). Kortrijkse Rekentest. Kortrijk: Revalidatiecentrum Overleie.
go back to reference De Clercq, A., Desoete, A., & Roeyers, H. (2000). EPA2000: A multilingual, programmable computer assessment of off-line metacognition in children with mathematical learning disabilities. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 32, 304-311. De Clercq, A., Desoete, A., & Roeyers, H. (2000). EPA2000: A multilingual, programmable computer assessment of off-line metacognition in children with mathematical learning disabilities. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 32, 304-311.
go back to reference Desoete, A., Roeyers, H., & Buysse, A. (2000). Achtjarigen waarbij rekenen nooit routine wordt. Rekenstoornissen in Vlaanderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 430-441. Desoete, A., Roeyers, H., & Buysse, A. (2000). Achtjarigen waarbij rekenen nooit routine wordt. Rekenstoornissen in Vlaanderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 430-441.
go back to reference Desoete, A., Roeyers, H., & Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities. Ter perse. Desoete, A., Roeyers, H., & Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of Learning Disabilities. Ter perse.
go back to reference Desoete, A., Roeyers, H., Buysse, A., & De Clercq, A. (2001). Dynamic assessment of metacognitive skills in young children with mathematics learning disabilities. In J. Carlson (Red.), Potential assessment and cognitive training: Actual research and perspectives in theorybuilding and methodology (in druk). England: JAJ Press Inc. Desoete, A., Roeyers, H., Buysse, A., & De Clercq, A. (2001). Dynamic assessment of metacognitive skills in young children with mathematics learning disabilities. In J. Carlson (Red.), Potential assessment and cognitive training: Actual research and perspectives in theorybuilding and methodology (in druk). England: JAJ Press Inc.
go back to reference Desoete, A., Roeyers, H., & De Clercq, A. (2001). EPA2000. Assessing off-line metacognition in mathematical problem solving. Focus. Ter perse. Desoete, A., Roeyers, H., & De Clercq, A. (2001). EPA2000. Assessing off-line metacognition in mathematical problem solving. Focus. Ter perse.
go back to reference Efklides, A. (1999). Training domain-specific abilities: The case of experiential structuralism. In J. H. M. Hamers, J. E. H. Van Luit, & B. Csapo (Red.), Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning (pp. 106-129). Efklides, A. (1999). Training domain-specific abilities: The case of experiential structuralism. In J. H. M. Hamers, J. E. H. Van Luit, & B. Csapo (Red.), Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning (pp. 106-129).
go back to reference Lucangeli, D., Cornoldi, C., & Tellarini, M. (1998). Metacognition and learning disabilities in mathematics. In T. E. Scruggs, & M. A. Mastropieri (Red.), Advances in learning and behavioural disabilities (pp. 219-244). Greenwich: JAI Press Inc. Lucangeli, D., Cornoldi, C., & Tellarini, M. (1998). Metacognition and learning disabilities in mathematics. In T. E. Scruggs, & M. A. Mastropieri (Red.), Advances in learning and behavioural disabilities (pp. 219-244). Greenwich: JAI Press Inc.
go back to reference Rivera, D. P., Smith, R. G., Goodwin, M. W., & Bryant, B. R. (1998). Mathematical word problem solving: A synthesis of intervention research for students with learning disabilities. In T. E. Scruggs, & M. A. Mastropieri (Red.), Advances in learning and behavioral disabilities (pp. 245-285). Greenwich: JAI Press Inc. Rivera, D. P., Smith, R. G., Goodwin, M. W., & Bryant, B. R. (1998). Mathematical word problem solving: A synthesis of intervention research for students with learning disabilities. In T. E. Scruggs, & M. A. Mastropieri (Red.), Advances in learning and behavioral disabilities (pp. 245-285). Greenwich: JAI Press Inc.
go back to reference Swanson, H. L., Hoskyn, M., & Lee, C. (1999). Interventions for Students with Learning Disabilities. A Meta-Analysis of Treatment Outcomes. New York: The Guilford Press. Swanson, H. L., Hoskyn, M., & Lee, C. (1999). Interventions for Students with Learning Disabilities. A Meta-Analysis of Treatment Outcomes. New York: The Guilford Press.
go back to reference Verschaffel, L. (1999). Realistic mathematical modelling and problem solving in the upper elementary school: Analysis and improvement. In J. H. M. Hamers, J. E. H. Van Luit, & B. Csapo (Red.), Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning (pp. 215-240). Lisse: Swets & Zeitlinger. Verschaffel, L. (1999). Realistic mathematical modelling and problem solving in the upper elementary school: Analysis and improvement. In J. H. M. Hamers, J. E. H. Van Luit, & B. Csapo (Red.), Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning (pp. 215-240). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Metagegevens
Titel
EPA2000: een instrument om metacognitieve en rekenvaardigheden te meten
Auteurs
Annemie Desoete
Herbert Roeyers
Armand De Clercq
Publicatiedatum
01-06-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060801

Andere artikelen Uitgave 2/2001

Kind en adolescent 2/2001 Naar de uitgave