Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2001

01-06-2001 | Opmerkelijk

Intakecriteria van residentiële instellingen voor jeugdhulpverlening; continuïteit en verandering

Auteur:    

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het overkomt je als onderzoeker wel eens dat je in verzamelde gegevens in tweede instantie iets ‘ontdekt’ waar je in eerste aanleg niet zo bij stil had gestaan. Zo verging het ons. In 1998 rapporteerden wij over een studie naar het proces van zorgtoewijzing en plaatsing in opnemende voorzieningen voor jeugdigen met psychosociale problematiek in de provincie Noord-Brabant (Knorth & Kruse, 1998). Alle instellingen voor residentiële jeugdhulpverlening uit Noord-Brabant namen deel aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek onder andere de grote variëteit aan plaatsings- en opnameprocedures; de gang van zaken was in geen van de twaalf participerende instellingen identiek.
Literatuur
go back to reference De Vriendt, A., De la Marche, J., & Pyck, K. (Red.) (1985).Groepsopvoeders en ouders: Tegenstanders of medestanders?Leuven/Amersfoort: Acco. De Vriendt, A., De la Marche, J., & Pyck, K. (Red.) (1985).Groepsopvoeders en ouders: Tegenstanders of medestanders?Leuven/Amersfoort: Acco.
go back to reference Jansen, M. G., & Oud, J. H. L. (1992). Gezinsgerichtheid in de residentiële hulpverlening: begeleiding van ouders en gezin. In J. R. M. Gerris (Red.), Opvoedings- en gezinsondersteuning (pp. 101-122). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Jansen, M. G., & Oud, J. H. L. (1992). Gezinsgerichtheid in de residentiële hulpverlening: begeleiding van ouders en gezin. In J. R. M. Gerris (Red.), Opvoedings- en gezinsondersteuning (pp. 101-122). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Knorth, E. J. (1987). Opname op maat. Een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco. Knorth, E. J. (1987). Opname op maat. Een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco.
go back to reference Knorth, E. J., & Kruse, C. S. (1998). Zorgtoewijzing en opname in de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek. Knorth, E. J., & Kruse, C. S. (1998). Zorgtoewijzing en opname in de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Projectgroep Zorgprogrammering (2000). Modules en programma's in de jeugdzorg: Eindadvies. Utrecht: NIZW/VWS. Projectgroep Zorgprogrammering (2000). Modules en programma's in de jeugdzorg: Eindadvies. Utrecht: NIZW/VWS.
go back to reference Smeets, P., Van Bronswijk, L., Oud, H., & Welzen, K. (1985).Residentiële hulpverlening in Noord-Brabant, een inventarisatie. Nijmegen: KU Nijmegen, Subfaculteit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Projectgroep Gezinsdiagnostiek. Smeets, P., Van Bronswijk, L., Oud, H., & Welzen, K. (1985).Residentiële hulpverlening in Noord-Brabant, een inventarisatie. Nijmegen: KU Nijmegen, Subfaculteit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Projectgroep Gezinsdiagnostiek.
go back to reference Van der Ploeg, J. D. (1999). De diagnostiek van de jeugdige in (semi)residentiële settings. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.),Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 161-180).Leuven/Apeldoorn: Garant. Van der Ploeg, J. D. (1999). De diagnostiek van de jeugdige in (semi)residentiële settings. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.),Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 161-180).Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Van Noppen-Ros, L. J., & Van Pijkeren, W. J. (1997).Geen stap te veel? Opnameprocedures en spoedopnamen in de residentiële jeugdhulpverlening. Doctoraalscriptie. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek. Van Noppen-Ros, L. J., & Van Pijkeren, W. J. (1997).Geen stap te veel? Opnameprocedures en spoedopnamen in de residentiële jeugdhulpverlening. Doctoraalscriptie. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek.
Metagegevens
Titel
Intakecriteria van residentiële instellingen voor jeugdhulpverlening; continuïteit en verandering
Auteur
   
Publicatiedatum
01-06-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060804

Andere artikelen Uitgave 2/2001

Kind en adolescent 2/2001 Naar de uitgave