Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

08-08-2017 | Praktijk

Voorlichtingsmaterialen over alcohol voor vmbo- en praktijkscholieren

Verbeteren narratieven de effecten?

Auteurs: Simon Zebregs, Bas van den Putte, Anneke de Graaf, Jeroen Lammers, Peter Neijens

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Gebruik van middelen als alcohol en tabak is een groter probleem onder leerlingen van de lagere niveaus van het middelbaar onderwijs (vmbo en praktijkonderwijs), dan onder leerlingen van hogere niveaus (havo en vwo) [1]. Van de leerlingen op vmbo-basisniveau is bijvoorbeeld 48,1 % binge-drinker ten opzichte van 25,2 % op het vwo [2]. Daarom is effectieve preventie van groter belang voor leerlingen van de lagere niveaus. Een belangrijk onderdeel van de preventiestrategie voor jongeren is voorlichting over de gevolgen van middelengebruik op scholen [3]. Bestaand lesmateriaal is echter ontwikkeld voor de algemene populatie van middelbare scholieren. Bij de ontwikkeling van dit materiaal is slechts in beperkte mate rekening gehouden met verschillen in verwerkingscapaciteit tussen leerlingen van de verschillende onderwijsniveaus. Leerlingen van lagere niveaus beschikken gemiddeld over een kleinere verwerkingscapaciteit, waardoor zij informatie mogelijk slechter begrijpen en onthouden [4]. Het is voor hen daarom belangrijk dat lesmateriaal de verwerking van informatie zo veel mogelijk faciliteert. …
Literatuur
1.
go back to reference Kepper A, Monshouwer K, Dorsselaer S van, et al. Middelengebruik door jongeren. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:287–94.CrossRef Kepper A, Monshouwer K, Dorsselaer S van, et al. Middelengebruik door jongeren. Tijdschr Gezondheidswet 2012;90:287–94.CrossRef
2.
go back to reference Schrijvers CTM, Schuit AJ. Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau: aangrijpingspunten voor preventie. Bilthoven: RIVM; 2010. Schrijvers CTM, Schuit AJ. Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau: aangrijpingspunten voor preventie. Bilthoven: RIVM; 2010.
4.
go back to reference Lang A. The limited capacity model of mediated message processing. J Commun 2000;50:46–70.CrossRef Lang A. The limited capacity model of mediated message processing. J Commun 2000;50:46–70.CrossRef
5.
go back to reference Land JFH. Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen. Utrecht: Universiteit van Utrecht; 2009. Land JFH. Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen. Utrecht: Universiteit van Utrecht; 2009.
6.
go back to reference Green MC. Research challenges in narrative persuasion. Inf Des J 2008;16:47–52. Green MC. Research challenges in narrative persuasion. Inf Des J 2008;16:47–52.
7.
go back to reference Graaf AD, Sanders J, Hoeken H. Characteristics of narrative interventions and health effects: a review of the content, form, and context of narratives in health-related narrative persuasion research. Rev Commun Res 2016;4:88–131. Graaf AD, Sanders J, Hoeken H. Characteristics of narrative interventions and health effects: a review of the content, form, and context of narratives in health-related narrative persuasion research. Rev Commun Res 2016;4:88–131.
8.
go back to reference Land J, Sanders T, Bergh H van den. Effectieve tekststructuur voor het vmbo: een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagog Stud 2008;85:76–94. Land J, Sanders T, Bergh H van den. Effectieve tekststructuur voor het vmbo: een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagog Stud 2008;85:76–94.
9.
go back to reference Garner R, Gillingham MG, White CS. Effects of ‘seductive details’ on macroprocessing and microprocessing in adults and children. Cogn Instr 1989;6:41–57.CrossRef Garner R, Gillingham MG, White CS. Effects of ‘seductive details’ on macroprocessing and microprocessing in adults and children. Cogn Instr 1989;6:41–57.CrossRef
10.
go back to reference Mayer RE. Multimedia learning. In: Ross B (redactie). Psychology of learning and motivation. San Diego: Academic Press; 2002. Mayer RE. Multimedia learning. In: Ross B (redactie). Psychology of learning and motivation. San Diego: Academic Press; 2002.
11.
go back to reference Hunt E. Information processing and intelligence: where we are and where we are going. In: Sternberg RJ, Pretz JE (redactie). Cognition and intelligence: identifying the mechanisms of the mind. Cambridge: Cambridge University Press; 2005. Hunt E. Information processing and intelligence: where we are and where we are going. In: Sternberg RJ, Pretz JE (redactie). Cognition and intelligence: identifying the mechanisms of the mind. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.
12.
go back to reference Green MC, Brock TC. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. J Pers Soc Psychol 2000;79:701–21.CrossRefPubMed Green MC, Brock TC. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. J Pers Soc Psychol 2000;79:701–21.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Kreuter MW, Green MC, Cappella JN, et al. Narrative communication in cancer prevention and control: a framework to guide research and application. Ann Behav Med 2007;33:221–35.CrossRefPubMed Kreuter MW, Green MC, Cappella JN, et al. Narrative communication in cancer prevention and control: a framework to guide research and application. Ann Behav Med 2007;33:221–35.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Fishbein M, Yzer MC. Using theory to design effective health behavior interventions. Commun Theory 2003;13:164–83.CrossRef Fishbein M, Yzer MC. Using theory to design effective health behavior interventions. Commun Theory 2003;13:164–83.CrossRef
15.
go back to reference Chen S, Shechter D, Chaiken S. Getting at the truth or getting along: accuracy-versus impression-motivated heuristic and systematic processing. J Pers Soc Psychol 1996;71:262–75.CrossRef Chen S, Shechter D, Chaiken S. Getting at the truth or getting along: accuracy-versus impression-motivated heuristic and systematic processing. J Pers Soc Psychol 1996;71:262–75.CrossRef
16.
go back to reference Murphy ST, Frank LB, Chatterjee JS, et al. Narrative versus nonnarrative: the role of identification, transportation, and emotion in reducing health disparities. J Commun 2013;63:116–37.CrossRef Murphy ST, Frank LB, Chatterjee JS, et al. Narrative versus nonnarrative: the role of identification, transportation, and emotion in reducing health disparities. J Commun 2013;63:116–37.CrossRef
Metagegevens
Titel
Voorlichtingsmaterialen over alcohol voor vmbo- en praktijkscholieren
Verbeteren narratieven de effecten?
Auteurs
Simon Zebregs
Bas van den Putte
Anneke de Graaf
Jeroen Lammers
Peter Neijens
Publicatiedatum
08-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0066-1

Andere artikelen Uitgave 5/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2017 Naar de uitgave

Wetenschappelijk artikel

Gezondheidsmonitor 2012